Jak inwestować na polskim rynku giełdowym w 2023 roku

Przez temat poprowadzą Cię doświadczeni inwestorzy Paweł Biedrzycki i Rafał Irzyński z portalu Strefa Inwestorów, posiadający ponad 20 letnie doświadczenie na polskiej giełdzie.

Webinar odbędziesię 9 lutego o godzinie 18:00.

Polski rynek giełdowy ma inną specyfikę niż rozwinięte rynki zagraniczne. O najważniejszych różnicach, tym, jak one wpływają na podejście do inwestowania i jak inwestować na rynku polskim opowiedzą Paweł Biedrzycki, Redaktor Naczelny i Rafał Irzyński, główny analityk Strefy Inwestorów.

W trakcie około 90 minutowego spotkania prowadzący omówią najważniejsze wyróżniki rynku polskiego. Przedstawią też główne założenia strategii inwestycyjnej opartej o analizę fundamentalną i pokażą kilka przykładów realizowanych na żywo transakcji z portfela edukacyjnego.

Po webinarze odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi, dotycząca inwestowania na giełdzie, jak i nowości w ofercie Saxo Banku dla polskich inwestorów.

Disclaimer:

Żadne z zawartych tu informacji nie stanowią porady inwestycyjnej, oferty ani zachęty do skorzystania z oferty zakupu lub sprzedaży jakiejkolwiek waluty, produktu lub instrumentu finansowego, dokonania inwestycji lub uczestnictwa w określonej strategii inwestycyjnej. Ten materiał został stworzony wyłącznie na potrzeby marketingowe i/lub informacyjne. Saxo Bank A/S i jego właściciele, podmioty zależne i stowarzyszone, zarówno działające bezpośrednio jak i przez oddziały ("Saxo Bank"), nie składają żadnych deklaracji ani gwarancji oraz nie ponoszą odpowiedzialności za dokładność, poprawność czy kompletność informacji tutaj zawartych. Udostępniając ten materiał Saxo Bank nie brał pod uwagę celów inwestycyjnych konkretnych odbiorców, ich sytuacji finansowej oraz określonych potrzeb i wymagań; żadne informacje przedstawione tutaj nie stanowią rekomendacji dla jakiegokolwiek uczestnika w zakresie inwestowania lub zbywania w określony sposób; Saxo Bank nie ponosi także żadnej odpowiedzialności wobec jakiegokolwiek odbiorcy, który poniesie stratę w wyniku handlowania zgodnie z postrzeganą rekomendacją. Wszelkie wyrażone opinie mogą mieć charakter osobisty dla ich autora i mogą nie odzwierciedlać stanowiska Saxo Banku, ponadto wszystkie wyrażone opinie podlegają zmianie bez uprzedzenia (zarówno uprzedniego jak i późniejszego).


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.