Katalog punktów

Liczba uzyskanych punktów zależy od tego, jakie klasy aktywów są przedmiotem transakcji oraz jaka jest wielkość transakcji. Niektóre klasy aktywów zapewniają więcej punktów niż inne, a im więcej będziesz handlować — w ujęciu wartościowym lub w lotach — tym więcej punktów zdobędziesz.

W poniższej tabeli przedstawiono liczbę punktów, jakie można zdobyć za określone wielkości transakcji dla różnych produktów. Zwracamy uwagę, że punkty nie są przyznawane w tych dokładnych wielokrotnościach; można na przykład zdobyć 4 punkty lub 1234 punkty z różnych transakcji.

Przesuń w lewo lub w prawo, aby zobaczyć więcej
ProduktWolumenPunkty
Opcje walutoweEUR 10,00040
Akcje/ETF/ETNEUR 10,000250
Kontrakty futures170
Opcje giełdowe170
ObligacjeEUR 10,000320
Opcje na akcje140
Inne (niż akcyjne) opcje170

Często zadawane pytania

Nie trzeba nic robić. Jako klient Saxo przystępujesz do naszego programu lojalnościowego automatycznie, bez żadnych dodatkowych kosztów.

Liczba uzyskanych punktów zależy od tego, jakie klasy aktywów są przedmiotem transakcji oraz jaka jest wielkość transakcji. Niektóre klasy aktywów zapewniają więcej punktów niż inne, a im więcej będziesz handlować — w ujęciu wartościowym lub w lotach — tym więcej punktów zdobędziesz.

Po uruchomieniu programu Saxo Rewards dotychczasowi klienci pozostali na tym samym poziomie, na którym znajdowali się bezpośrednio przed uruchomieniem. Poziom rachunku nowych klientów zależy od depozytu początkowego. Początkowe zasilenie w wysokości 2 000 EUR zapewni rozpoczęcie na poziomie Classic, 200 000 EUR na poziomie Platinum, a 1 000 000 EUR na poziomie VIP. Podwyższenie poziomu nastąpi w ciągu dwóch dni roboczych po osiągnięciu odpowiedniego salda na rachunku Saxo (np. 1 000 000 EUR w celu osiągnięcia statusu VIP).

Aby zakwalifikować się do podwyższenia poziomu, należy zdobyć określoną liczbę punktów, w zależności od tego, do którego poziomu ma nastąpić podwyższenie. Punkty są obliczane w okresie ostatnich trzech miesięcy, jak również w bieżącym miesiącu, w ujęciu kroczącym. Na przykład punkty zdobyte w styczniu nie będą wliczane do łącznej wartości w ujęciu kroczącym od 1 maja.

Po zakwalifikowaniu się na dany poziom rachunku użytkownik otrzymuje 12-miesięczne członkostwo kroczące. Oznacza to, że jeśli nie przestaje spełniać kryteriów punktowych swojego poziomu w ujęciu kroczącym, jego 12-miesięczne członkostwo będzie przedłużane. Jeśli liczba punktów spadnie kiedykolwiek poniżej kryteriów dla danego poziomu, użytkownikowi będzie przysługiwał 12-miesięczny okres karencji zanim zostanie przeniesiony na niższy poziom. Dzięki temu zyska czas na ponowne zgromadzenie punktów.

Punkty za zasilenie rachunku można zdobywać na dwa sposoby.

1. Zasilenie netto w pierwszych 30 dniach

Jako nowy klient otrzymasz punkty na podstawie kwoty wpłaconej na konto w ciągu pierwszych 30 dni od pierwszej wpłaty na konto Saxo Bank.

Za każde wpłacone euro lub równowartość w walucie rachunku otrzymasz 0,6 punktu.

Na przykład jeśli wpłacisz 200 000 EUR, uzyskasz 120 000 punktów, a zatem zakwalifikujesz się do poziomu rachunku Platinum.

Zgodnie z tą samą zasadą, jeśli wpłacisz na rachunek 1 000 000 EUR, uzyskasz 600 000 punktów i tym samym zakwalifikujesz się do poziomu rachunku VIP.

W przypadku wypłaty środków saldo punktowe zostanie odpowiednio zmniejszone.

Saldo punktowe będziemy obliczać na koniec każdego dnia. Codziennie też odliczymy punkty w przypadku wypłaty środków, więc możesz na bieżąco monitorować stan swoich punktów. Podwyższenie poziomu rachunku Saxo Banku nastąpi w ciągu dwóch dni roboczych po osiągnięciu na nim kwalifikującego poziomu salda.

W początkowym 30-dniowym okresie przy obliczaniu punktów nie będzie brana pod uwagę łączna wartość zarządzanych aktywów (oprócz transferów papierów wartościowych i zasilenia netto).

2. Transfery papierów wartościowych w pierwszych 30 dniach

Jako nowy klient Saxo Banku otrzymasz punkty na podstawie transferów papierów wartościowych netto na rachunek w ciągu pierwszych 30 dni posiadania rachunku. 

Przeniesienie papierów wartościowych przełoży się na taką samą liczbę punktów jak zasilenie gotówką. Liczba punktów będzie obliczona na podstawie wartości przeniesionej pozycji.

Za każde przetransferowane euro lub równowartość w walucie rachunku otrzymasz 0,6 punktu.

Na przykład jeśli przetransferujesz 200 000 EUR, uzyskasz 120 000 punktów, a zatem zakwalifikujesz się do poziomu rachunku Platinum.

Zgodnie z tą samą zasadą, jeśli przetransferujesz na rachunek 1 000 000 EUR, uzyskasz 600 000 punktów i tym samym zakwalifikujesz się do poziomu rachunku VIP.

W przypadku wypłaty środków lub przetransferowania papierów wartościowych z rachunku saldo punktowe zostanie odpowiednio zmniejszone.

Saldo punktowe będziemy obliczać na koniec każdego dnia. Codziennie też odliczymy punkty w przypadku wypłaty środków lub transferu papierów wartościowych z rachunku, więc możesz na bieżąco monitorować stan swoich punktów. Podwyższenie poziomu rachunku Saxo Banku nastąpi w ciągu dwóch dni roboczych po osiągnięciu na nim kwalifikującego poziomu salda.

W początkowym 30-dniowym okresie przy obliczaniu punktów nie będzie brana pod uwagę łączna wartość zarządzanych aktywów (oprócz transferów papierów wartościowych i zasilenia netto).

3. Środki i zarządzane aktywa w dalszym okresie

Po upłynięciu 30 dni od otwarcia rachunku będziesz nadal otrzymywać punkty za środki, jakie na nim przechowujesz. Jednak ze względu na to, że środki te mogą być ulokowane w pozycjach inwestycyjnych, otrzymane punkty będą oparte na średniej wysokości aktywów na rachunku, a nie na saldzie środków pieniężnych. Odnosi się to do całkowitej wartości rachunku, w tym wszelkich depozytów i otwartych pozycji.

Tak obliczone punkty otrzymasz dwa dni transakcyjne przed końcem każdego miesiąca.

Za każde euro zarządzanych aktywów lub równowartość w walucie rachunku otrzymasz 0,025 punktu. Na przykład średnie zarządzane aktywa o wartości 10 000 EUR zapewnią 250 punktów w każdym miesiącu.

Uwaga, okresie 30 dni od otwarcia rachunku w obliczeniach nie uwzględniamy wartości zarządzanych aktywów. W okresie tym bierzemy pod uwagę tylko transfery papierów wartościowych i zasilenie netto rachunku, jak wskazano powyżej.

Jeśli użytkownik nie spełni kryteriów punktowych do utrzymania swojego poziomu, nie zostanie od razu przeniesiony na niższy poziom. Zamiast tego wejdzie w 12-miesięczny okres karencji. Oznacza to, że może nadal cieszyć się wszystkimi korzyściami płynącymi z obecnego poziomu rachunku przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy.

Powinno to dać mu czas na zebranie wystarczającej liczby punktów, aby zakwalifikować się ponownie do obecnego poziomu. Jeśli to zrobi, 12-miesięczne członkostwo zacznie się od nowa. Przeniesienie na niższy poziom rozważymy tylko wtedy, gdy użytkownik nie będzie w stanie spełnić kryteriów punktowych swojego poziomu w żadnym momencie okresu karencji.

Punkty są dodawane do rachunków codziennie w sposób automatyczny, zaczekaj więc 24 godziny, aż zdobyte punkty zostaną odzwierciedlone na rachunku.
 1. Poziom w programie Saxo Rewards jest przypisany dla danego rachunku klienta i nie można go przenosić. Nadużycia programu Saxo Rewards niezgodne z celem i intencją programu (np. omijanie zasad lub wykorzystywanie niezamierzonych ograniczeń technicznych) może mieć następujące skutki:
  1. Wycofanie wszelkich przyznanych punktów Saxo Rewards, które mogą zostać uznane za niekwalifikujące się.
  2. Dyskwalifikacja z programu Saxo Rewards i odebranie przysługujących korzyści.
 2. Saxo zastrzega sobie prawo do ustalenia, jakie zachowanie lub działanie stanowi niewłaściwe wykorzystanie programu Saxo Rewards, i może wymagać odszkodowania za wszelkie straty i/lub szkody wynikające z takiego niewłaściwego użytkowania.
 3. Saxo zastrzega sobie prawo zmodyfikowania programu Saxo Rewards, w tym niniejszych warunków, w dowolnym momencie. Obejmuje to między innymi następujące zmiany:
   1. Wymagania i/lub warunki kwalifikacyjne.
   2. Rodzaj korzyści przypadających na różne poziomy rachunku (w stosownych przypadkach).
   3. Okres ważności punktów Saxo Rewards.
   4. Specjalne funkcje, oferty i/lub promocje (w stosownych przypadkach), które mogą być dostępne dla różnych poziomów rachunków.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ponosi odpowiedzialność za dowiadywanie się na bieżąco o wszelkich zmianach, jakie Saxo może od czasu do czasu wprowadzać do programu Saxo Rewards.

Saxo Rewards

Saxo Rewards

Handluj więcej, płać mniej i korzystaj z lepszej obsługi dzięki naszemu nowemu programowi lojalnościowemu.


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.