Katalog punktów

Liczba uzyskanych punktów zależy od tego, jakie klasy aktywów są przedmiotem transakcji oraz jaka jest wielkość transakcji. Niektóre klasy aktywów zapewniają więcej punktów niż inne, a im więcej będziesz handlować — w ujęciu wartościowym lub w lotach — tym więcej punktów zdobędziesz.

W poniższej tabeli przedstawiono liczbę punktów, jakie można zdobyć za określone wielkości transakcji dla różnych produktów. Zwracamy uwagę, że punkty nie są przyznawane w tych dokładnych wielokrotnościach; można na przykład zdobyć 4 punkty lub 1234 punkty z różnych transakcji.

Swipe left or right for more
ProduktWolumenPunkty
Transakcja FX spot10 000 EUR30
Opcje walutowe10 000 EUR40
CFD na indeksy10 000 EUR20
CFD na akcje10 000 EUR180
Cały handel CFD10 000 EUR30
Handel exp. CFD10 000 EUR20
Akcje10 000 EUR160
Opcje na akcje150
Inne (niż akcyjne) opcje1110
Kontrakty Futures1110
Opcje giełdowe1110
Obligacje10 000 EUR320

Często zadawane pytania

Nie trzeba nic robić. Jako klient Saxo przystępujesz do naszego programu lojalnościowego automatycznie, bez żadnych dodatkowych kosztów.

Liczba uzyskanych punktów zależy od tego, jakie klasy aktywów są przedmiotem transakcji oraz jaka jest wielkość transakcji. Niektóre klasy aktywów zapewniają więcej punktów niż inne, a im więcej będziesz handlować — w ujęciu wartościowym lub w lotach — tym więcej punktów zdobędziesz.

Po uruchomieniu programu Saxo Rewards dotychczasowi klienci pozostali na tym samym poziomie, na którym znajdowali się bezpośrednio przed uruchomieniem. Poziom rachunku nowych klientów zależy od depozytu początkowego. Początkowe zasilenie w wysokości 2 000 USD zapewni rozpoczęcie na poziomie Classic, 200 000 USD na poziomie Platinum, a 1 000 000 USD na poziomie VIP. Podwyższenie poziomu nastąpi w ciągu dwóch dni roboczych po osiągnięciu odpowiedniego salda na rachunku Saxo (np. 1 000 000 USD w celu osiągnięcia statusu VIP).

Aby zakwalifikować się do podwyższenia poziomu, należy zdobyć określoną liczbę punktów, w zależności od tego, do którego poziomu ma nastąpić podwyższenie. Punkty są obliczane w okresie ostatnich trzech miesięcy, jak również w bieżącym miesiącu, w ujęciu kroczącym. Na przykład punkty zdobyte w styczniu nie będą wliczane do łącznej wartości w ujęciu kroczącym od 1 maja.

Po zakwalifikowaniu się na dany poziom rachunku użytkownik otrzymuje 12-miesięczne członkostwo kroczące. Oznacza to, że jeśli nie przestaje spełniać kryteriów punktowych swojego poziomu w ujęciu kroczącym, jego 12-miesięczne członkostwo będzie przedłużane. Jeśli liczba punktów spadnie kiedykolwiek poniżej kryteriów dla danego poziomu, użytkownikowi będzie przysługiwał 12-miesięczny okres karencji zanim zostanie przeniesiony na niższy poziom. Dzięki temu zyska czas na ponowne zgromadzenie punktów.

Gdy od otwarcia rachunku minie 30 dni, użytkownik otrzyma punkty za średnią wartość zarządzanych aktywów na swoim rachunku. Odnosi się to do całkowitej wartości rachunku, w tym wszelkich depozytów gotówkowych i otwartych pozycji.

Punkty są obliczane na podstawie średnich miesięcznych zarządzanych aktywów, a użytkownik otrzymuje te punkty dwa dni transakcyjne przed końcem każdego miesiąca.

Na przykład średnie zarządzane aktywa 10 000 EUR mogą zapewnić 250 punktów w każdym miesiącu.

Zwracamy uwagę, że w obliczeniach nie uwzględniamy zarządzanych aktywów z pierwszych 30 dni po otwarciu konta. W okresie tym bierzemy pod uwagę zasilenie netto na rachunku, jak przedstawiono powyżej.

Jeśli użytkownik nie spełni kryteriów punktowych do utrzymania swojego poziomu, nie zostanie od razu przeniesiony na niższy poziom. Zamiast tego wejdzie w 12-miesięczny okres karencji. Oznacza to, że może nadal cieszyć się wszystkimi korzyściami płynącymi z obecnego poziomu rachunku przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy.

Powinno to dać mu czas na zebranie wystarczającej liczby punktów, aby zakwalifikować się ponownie do obecnego poziomu. Jeśli to zrobi, 12-miesięczne członkostwo zacznie się od nowa. Przeniesienie na niższy poziom rozważymy tylko wtedy, gdy użytkownik nie będzie w stanie spełnić kryteriów punktowych swojego poziomu w żadnym momencie okresu karencji.

Punkty są dodawane do rachunków codziennie w sposób automatyczny, zaczekaj więc 24 godziny, aż zdobyte punkty zostaną odzwierciedlone na rachunku.
 1. Poziom w programie Saxo Rewards jest przypisany dla danego rachunku klienta i nie można go przenosić. Nadużycia programu Saxo Rewards niezgodne z celem i intencją programu (np. omijanie zasad lub wykorzystywanie niezamierzonych ograniczeń technicznych) może mieć następujące skutki:
  1. Wycofanie wszelkich przyznanych punktów Saxo Rewards, które mogą zostać uznane za niekwalifikujące się.
  2. Dyskwalifikacja z programu Saxo Rewards i odebranie przysługujących korzyści.
 2. Saxo zastrzega sobie prawo do ustalenia, jakie zachowanie lub działanie stanowi niewłaściwe wykorzystanie programu Saxo Rewards, i może wymagać odszkodowania za wszelkie straty i/lub szkody wynikające z takiego niewłaściwego użytkowania.
 3. Saxo zastrzega sobie prawo zmodyfikowania programu Saxo Rewards, w tym niniejszych warunków, w dowolnym momencie. Obejmuje to między innymi następujące zmiany:
   1. Wymagania i/lub warunki kwalifikacyjne.
   2. Rodzaj korzyści przypadających na różne poziomy rachunku (w stosownych przypadkach).
   3. Okres ważności punktów Saxo Rewards.
   4. Specjalne funkcje, oferty i/lub promocje (w stosownych przypadkach), które mogą być dostępne dla różnych poziomów rachunków.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ponosi odpowiedzialność za dowiadywanie się na bieżąco o wszelkich zmianach, jakie Saxo może od czasu do czasu wprowadzać do programu Saxo Rewards.

Saxo Rewards

Saxo Rewards

Handluj więcej, płać mniej i korzystaj z lepszej obsługi dzięki naszemu nowemu programowi lojalnościowemu.


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.