Status klienta profesjonalnego – co to oznacza dla Ciebie?

Od 30 lipca nastąpią zmiany w sposobie oferowania klientom detalicznym produktów wykorzystujących dźwignię finansową, takich jak kontrakty CFD.

Zmiany wprowadzone przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych to między innymi:

Limity dotyczące poziomu dźwigni finansowej dla klientów detalicznych.

Ograniczony dostęp do niektórych produktów.

Ochrona przed ujemnym saldem

Aplikuj, by uzyskać status klienta profesjonalnego: „Zaloguj się, przejdź do: Konta > Inne > Klasyfikacja” i postępuj zgodnie z krokami lub skontaktuj się z opiekunem Twojego rachunku.

Te zmiany mają zastosowanie dla wszystkich kontraktów CFD, forex i gry na spreadach, ale nie mają wpływu na profesjonalnych klientów.

Możesz poprosić o zmianę kategorii na status klienta profesjonalnego, aby te ograniczenia Cię nie obowiązywały. Jednak, po wyborze statusu profesjonalno utracisz pewne elementy ochrony regulacyjnej, które stosowane są w przypadku detalicznych traderów.

Przeczytaj uważnie następujące informacje i zapamiętaj ryzyka powiązane ze zmianą klasyfikacji.

Szczegóły wybieralnego statusu klienta-profesjonalnego

Zabezpieczenia, które zachowasz

Zabezpieczenia, których się zrzekniesz

Fundusz gwarancyjny
Jako klient możesz skorzystać z ochrony funduszu gwarancyjnego do kwoty 100 000 EUR w przypadku depozytów gotówkowych, przechowywanych w naszym banku. Depozyty gotówkowe oznaczają depozyty netto po odjęciu wszelkich zobowiązań wobec banku.

Ograniczenia dotyczące dźwigni finansowej
Ograniczenia dotyczące dźwigni finansowej, które będą mieść zastosowanie w przypadku naszych niektórych produktów, nie będą obowiązywać klientów profesjonalnych. Pamiętaj, że z wyższą dźwignią finansową wiąże się wyższe ryzyko. Sprawdź porównanie dźwigni tutaj

Duńska komisja ds. skarg na usługi bankowe (Pengainstituankenævnet)
Powinieneś być w stanie korzystać z usług Duńskiej komisji ds. skarg na usługi bankowe, o ile jesteś osobą fizyczną działającą w celach niezwiązanych z handlem, działalnością biznesową lub zawodem. Jeśli nie jesteś pewien czy możesz korzystać z usług tej komisji, musisz się z nią skontaktować bezpośrednio.

Ochrona przed ujemnym saldem
Nie jesteśmy zobowiązani do oferowania klientom profesjonalnym ochrony przed ujemnym saldem i dlatego jeśli Twój rachunek będzie mieć ujemne saldo, będziesz musiał dokonać dodatkowych płatności – to oznacza, ze możesz ponieść straty przekraczające wartość Twoich depozytów.

Najlepsza egzekucja
Mamy obowiązek działać uczciwie, profesjonalnie i w najlepszym interesie klienta. W odniesieniu do wykonywania zleceń oznacza to, że musimy dokładać wszelkich starań, aby niezawodnie zapewniać klientom najlepsze wyniki przy realizacji ich zleceń lub przekazywaniu ich zleceń do wykonania stronom trzecim.

Ograniczenia dotyczące produktu
Jeśli potwierdzisz, że masz odpowiednie doświadczenie i wiedzę, aby zrozumieć rodzaje ryzyk powiązanych z handlem złożonymi produktami finansowymi, nie będziemy nakładać żadnych ograniczeń.

Zmiana kategoryzacji
Zachowujesz prawo do zmiany kategoryzacji w dowolnym momencie – na przykład, jeśli chcesz uzyskać wyższy poziom ochrony regulacyjnej.

Ostrzeżenia o ryzyku
Jeśli potwierdzisz, że masz odpowiednie doświadczenie i wiedzę, aby zrozumieć rodzaje ryzyk powiązanych z handlem naszymi produktami, nie będziemy przesyłać Ci żadnych standardowych ostrzeżeń o ryzyku .

 

Komunikacja
Jeśli potwierdzisz odpowiednie zrozumienie naszych produktów, usług i powiązanych z nimi rodzajów ryzyka, będziemy mogli komunikować się z Tobą za pomocą bardziej zaawansowanego języka.

Zawsze będziemy komunikować się w jasny, uczciwy i przejrzysty sposób, bez względu na kategorię użytkownika.

 

Porównanie poziomu dźwigni klienta detalicznego vs klient profesjonalny

SAXO KLIENCI PROFESJONALNI (min.)SAXO KLIENCI DETALICZNI
FX (główne)1.50%3.33%30:1
FX (pozostałe)2.00%5.00%20:1
Indeksy (główne)2.50%5.00%20:1
Indeksy (pozostałe)3.00%10.00%10:1
Złoto3.00%5.00%20:1
Surowce2%10%10:1
Akcje10.00%20.00%5:1
Aplikuj, by uzyskać status klienta profesjonalnego: „Zaloguj się, przejdź do: Konta > Inne > Klasyfikacja” i postępuj zgodnie z krokami lub skontaktuj się z opiekunem Twojego rachunku.

Kryteria kwalifikacji

W celu przekwalifikowania się na kategorię profesjonalną musisz posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie, aby móc podejmować własne decyzje inwestycyjne. Musisz także spełnić przynajmniej dwa z trzech kryteriów wyszczególnionych przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych i dostarczyć nam odpowiednie informacje dodatkowe:

Doświadczenie w przeprowadzaniu transakcji

Należy potwierdzić ilość przeprowadzonych transakcji, o odpowiedniej wielkości i dotyczących odpowiednich produktów, wykonywanych ze średnią częstotliwością przynajmniej 10 na kwartał ( w ramach Saxo Banku lub z innymi dostawcami).

Portfel

Rozmiar portfela inwestycyjnego (przechowywanego w Saxo i/lub u innych dostawców), definiowanego jako zawierający depozyty gotówkowe i instrumenty finansowe, przekracza 500 000 EUR.

Wiedza o zawieraniu transakcji

Wymagane jest potwierdzenie co najmniej rocznego doświadczenia zawodowego w branży finansowej na stanowisku, które wymagało znajomości odpowiednich produktów.

Szczegółowe kryteria kwalifikacji

Wielkość i wolumen transakcji:

Należy potwierdzić znaczną ilość przeprowadzonych transakcji, o odpowiedniej wielkości i dotyczących odpowiednich produktów, wykonywanych ze średnią częstotliwością przynajmniej 10 na kwartał ( w ramach Saxo Banku lub z innymi dostawcami).

Odpowiednie produkty: kontrakty CFD/Swapy, waluty (spoty/forward/opcje walutowe), kontrakty Futures, opcje, produkty lewarowane będące przedmiotem handlu giełdowego, warranty, opcje binarne.

Znacząca wielkość transkacji jest uznawana jako minimalna wartość hipotetyczna np. 100 000 EUR na forex, 50 000 EUR na indeksach giełdowych lub 10 000 EUR w ramach kontraktów CFD.

Średnia częstotliwość transakcji może być potwierdzona w ramach jednego dostawcy lub kilku. Poprosimy o zeskanowanie dokumentów potwierdzających odbyte transakcje w przypadku jakiejkolwiek aktywności handlowej poza Saxo.

Wielkość portfela

Rozmiar portfela inwestycyjnego (przechowywanego w ramach Saxo Banku i/lub u innych dostawców), jest definiowany jako zawierający depozyty gotówkowe i instrumenty finansowe* i przekracza 500 000 EUR.

Dopuszczalne przykłady portfela inwestycyjnego mogą zawierać: oszczędności gotówkowe, portfel akcji oraz fundusze inwestycyjne.

Nieakceptowalne przykłady portfela inwestycyjnego to: wynagrodzenia od firmy, aktywa niewymienialne, własność, samochody luksusowe, biżuteria.
Jeśli portfel jest przechowywany poza Saxo, poprosimy o zeskanowane kopie dokumentów potwierdzajacych stan posiadania u innych dostawców.

Doświadczenie zawodowe

Wymagane jest co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w branży finansowej na stanowisku, które wymagało znajomości odpowiednich produktów.

Poprosimy o szczegóły pełnionego stanowiska oraz informację w jaki sposób pozwoliło Ci ono zdobyć niezbędną wiedzę i doświadczenie. Zaznaczamy, że możemy także poprosić o ich formalne potwierdzenie.