Margininformation

Se vores marginkrav for professionelle investorer samt andre oplysninger om marginhandel hos Saxo Bank

Hvad angår marginsatser for detailinvestorer, henvises til marginoplysninger for detailinvestorer.

Den initiale margin og vedligeholdelsesmarginen skal beskytte dig mod negative markedsforhold ved at skabe en buffer mellem din handelskapacitet og niveauet for margin close-out.

  1. Initial margin: Ved ordreafgivelsen, dvs. inden handel, tjekkes marginen for at sikre, at der ved åbning af en ny position kan stilles tilstrækkelig sikkerhed på kontoen til at overholde kravet til initial margin for hele marginporteføljen.
  2. Vedligeholdelsesmargin: Marginen tjekkes løbende for at sikre, at kontantbeløbet eller den godkendte marginsikkerhed på kontoen er tilstrækkelig til at opretholde en eller flere åbne positioner. Vedligeholdelsesmarginen anvendes til at beregne marginudnyttelsen, og der vil blive foretaget close-out, så snart du ikke opfylder kravet til vedligeholdelsesmargin.

Læs mere om initial margin og vedligeholdelsesmargin her.

Marginkravene varierer ud fra de enkelte valutakryds og afhænger af valutakrydsets eksponering. Marginkravene kan være underlagt lovgivningsmæssige minima og kan blive ændret i forhold til valutakrydsets underliggende likviditet og volatilitet. Derfor har de mest likvide valutakryds (majors) i de fleste tilfælde et lavere marginkrav.

Saxo Bank tilbyder en trindelt marginmetode, som er en mekanisme, ved hjælp af hvilken man kan håndtere politiske og økonomiske begivenheder, der kan medføre volatilitet og hurtige ændringer på markedet. Med trindelt margin øges det gennemsnitlige marginkrav ("Blended Margin Requirement") i forhold til eksponeringsniveauet. Omvendt bliver marginkravet også mindre, når eksponeringsniveauet bliver mindre. Konceptet er illustreret nedenfor:

De forskellige eksponeringsniveauer (eller trin) er defineret som et absolut beløb i amerikanske dollars (USD) på tværs af alle valutakryds. Hvert valutakryds har et specifikt marginkrav på hvert trin.

Bemærk, at marginkravene kan ændres uden forudgående varsel. Saxo Bank forbeholder sig retten til at øge marginkravene for store positioner, herunder for kundeporteføljer, der anses for at være forbundet med høj risiko.

Som standard gælder marginsatserne for detailinvestorer. Som kunde i en bank, der er under tilsyn af ESMA (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), kan du vælge at skifte kategori til professionel investor og på den måde få fordel af lavere marginkrav. Læs mere om fordelene ved at have status som professionel investor, og hvordan du kvalificerer dig her.

Sikkerhedsstillelse i forbindelse med marginhandel
(Kun professionelle investorer)

Saxo Bank giver professionelle kunder mulighed for, at en procentdel af investeringen i visse aktier og ETF'er kan anvendes som sikkerhed for marginhandelsaktiviteter. Værdien af sikkerhedsstillelse med en aktie- eller ETF-position afhænger af den enkelte aktie eller ETF's rating – se omregningstabellen nedenfor.

Rating
1
2
3
4
5
6
Værdi af sikkerhedsstillelse for position
75 %
50 %
50 %
25 %
0 %
0 %

Eksempel: 75 % af værdien af en aktie- eller ETF-position med rating 1 kan anvendes som sikkerhed (i stedet for kontantbeløb) ved handel med marginprodukter såsom valuta, CFD'er, futures og optioner. Bemærk, at Saxo Bank forbeholder sig ret til at reducere eller fjerne muligheden for brug af aktie- eller ETF-investeringer som sikkerhed for store positionsstørrelser eller aktieporteføljer, der anses for at være forbundet med meget høj risiko.

Klik her for at se en komplet liste over tilgængelige aktier, ratings og værdi af sikkerhedsstillelse.

Klik her for at se en komplet liste over tilgængelige ETF’er, ratings og værdi af sikkerhedsstillelse.

Læs mere om konti for professionelle kunder her.

Saxo Bank giver professionelle kunder mulighed for, at en procentdel af investeringen i visse obligationer kan anvendes som sikkerhed for marginhandelsaktiviteter.

Værdien af sikkerhedsstillelse med en obligationsposition afhænger af den enkelte obligations rating, sådan som det er beskrevet nedenfor:

Rating-definition*Sikkerhedsprocent
Højeste rating (AAA)95 %
Meget høj kvalitet (AA)90 %
Høj kvalitet (A)80 %

 

* ifølge Saxo Banks interne rating

Eksempel: 80 % af markedsværdien af en obligationsposition med A-rating kan anvendes som sikkerhed (i stedet for kontantbeløb) ved handel med marginprodukter såsom valuta, CFD'er, futures og optioner.

Bemærk, at Saxo Bank forbeholder sig ret til at reducere eller fjerne muligheden for brug af obligationspositioner som sikkerhed.

Du kan få yderligere oplysninger eller anmode om ratingen for en specifik eller potentiel obligationsposition samt brug af denne som sikkerhed ved at kontakte fixedincome@saxobank.com eller din kunderådgiver.

Læs mere om konti for professionelle kunder her.

Klar til at gå i gang?

Det tager kun få minutter at oprette en konto

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.