Ordliste

EBITDA

Definition

EBITDA er et akronym, der betyder indtjening før renter, skatter, afskrivninger (faldet i et aktivs værdi over tid) og afskrivninger (den gradvise afskrivning af et aktivs værdi over en bestemt tidsperiode via regnskab). Denne måling giver et hurtigt og ligetil billede af en virksomheds nuværende rentabilitet. Indtjeningen opgøres, før skat, afskrivninger, renter eller afskrivninger medregnes.

EBITDA kan bruges til at bestemme en virksomheds økonomiske sundhed og er et gavnligt referencepunkt for investorer, der leder efter et langsigtet investeringsafkast.

Hvordan beregnes EBITDA?

EBITDA kan bestemmes ved hjælp af to forskellige beregninger. 
 1. Du kan tilføje afskrivninger og afskrivninger til en virksomheds driftsindtægter.
 2. Du kan tilføje afskrivninger, afskrivninger, renter og skat til en virksomheds nettoindkomst.

Eksempler på beregninger for EBITDA

Hvis virksomhed A havde en indtjening på 5 millioner euro, driftsomkostninger på 1 million euro og afskrivninger på i alt 250.000 euro, ville dens indtjening før renter og skat (EBIT) være 3,75 millioner euro. Hvis virksomhed A's renter udgjorde 200.000 euro, ville dens indtjening før skat være 3,55 millioner euro. Hvis den årlige skat er på 400.000 euro, er nettoindkomsten 3,15 millioner euro.

Ud fra disse tal kan vi starte med driftsresultatet på 3,75 millioner euro (bemærk, at EBIT og driftsresultat i nogle tilfælde kan være forskellige, men de svarer til hinanden i vores eksempel). Hvis man lægger afskrivninger og amortiseringer til, får man et EBITDA på 4 millioner euro.

Hvis vi i stedet bruger den anden beregning, tager vi nettoindtægten på 3,15 millioner euro og lægger skat (400.000 euro), renter (200.000 euro) og afskrivninger (250.000 euro) til for at få et EBITDA på 4 millioner euro.

Hvad er forskellen mellem EBITDA og pengestrømme fra drift?

EBITDA og pengestrømme fra driftsaktiviteter forveksles ofte med hinanden, når en virksomheds omsætning rapporteres. Folk bruger ofte EBITDA-værdien, når de taler om en virksomheds pengestrøm, men der er flere forskelle mellem de to.

I store træk repræsenterer pengestrømme fra drift de penge, der strømmer ind og ud af en virksomhed. Pengestrømme fra driftsaktiviteter opgøres ved at kombinere af- og nedskrivninger med nettoresultat, samtidig med at eventuelle reguleringer inden for kreditorer og tilgodehavender indregnes.

Mens EBITDA også tilføjer afskrivninger og afskrivninger tilbage i sine endelige beregninger, tager det ikke skatter eller renter med i ligningen. Disse er afgørende for pengestrømme fra driften, da de betragtes som pengestrømme.

Både EBITDA og pengestrømme fra drift er populære målinger til måling af, hvor effektiv en virksomhed er til at generere indkomst gennem sine primære tjenester. Det er vigtigt at vide, hvad der er inkluderet i det tal, du gennemgår, for at sikre, at du foretager informerede vurderinger, når du analyserer en virksomhed. 

EBITDA's historie og betydning

EBITDA blev først brugt af en iværksætter ved navn John C. Malone. En tidligere administrerende direktør og præsident for Tele-Communications Inc., Malone finpudset denne forretningsmåling for at vise telekommunikationsvirksomhedernes kontantgenererende potentiale.

Malone mente, at den bedste måde at optimere indtjeningen pr. aktie i hans virksomhed for aktionærerne fløj i lyset af hans teleselskabs ambition om at skalere. Efter Malones opfattelse førte større nettoindkomster til større beskatning. I stedet forsøgte han at minimere rapporteret indtjening og skat, så hans virksomhed kunne investere i vækst og engagere sig i fusioner og opkøb ved hjælp af pengestrømme før skat.

Derfor blev metrikken for EBITDA født: et "rent" indkomsttal for en virksomhed for at fremhæve dets pengegenererende potentiale.

Fordele og ulemper ved EBITDA

Hvad er nogle af fordele og ulemper ved at bruge EBITDA til at bestemme værdien og potentialet i de virksomheder, du overvejer at investere i?

Fordele ved EBITDA

 • Sammenligner virksomheders rentabilitet
  Hvis du analyserer virksomheder at investere i, er EBITDA godt til at sammenligne indtægtsgenereringen mellem lignende virksomheder. Dette skyldes, at det er en simpel måling af den samlede præstation, der ikke tager højde for usikre/subjektive beregninger af afskrivninger og afskrivninger.
 • Tilbyder en neutral tilgang til kapitalstruktur
  EBITDA er kendt som en "kapitalneutral" måling. Det skyldes, at det ikke indregner kapitalinvesteringer og andre gældsfinansieringsvariabler, men i stedet forsøger at vise en virksomheds overskud genereret af driften.
 • Angiver, om der er en sund forretningsmodel
  De, der værdsætter EBITDA-målingen, siger, at den giver et rimeligt overblik over en virksomheds præstationer, og om dens forretningsmodel er rentabel og skalerbar. Det fokuserer helt og holdent på en virksomheds indtægtsgenererende kapaciteter.
 • Faktorer i kun kritiske daglige udgifter
  EBITDA tegner sig kun for væsentlige daglige driftsudgifter for en virksomhed, hvilket hjælper med at holde denne måling så toplinje som muligt.

Ulemper ved EBITDA

 • Tager ikke hensyn til ændringer i arbejdskapitalen
  En af de største ulemper ved EBITDA er, at det overser udsvingene i en virksomheds arbejdskapital. En virksomheds likviditet kan ændre sig af mange grunde, det være sig skatteregninger, renter eller kapitaludgifter.
 • Afslører ikke høje renter på tilbagebetaling af gæld
  Da renter tilføjes tilbage på en virksomheds indtjening, er det udfordrende at få styr på en virksomheds gældsætning, når man kun ser på EBITDA. Nogle virksomheder kan bruge EBITDA til at dække over, at de har en betydelig gældsbyrde eller gæld til stigende renter.
 • Anses af nogle kritikere for at være "vinduespynt" på virksomhedens regnskaber.
  Hvis vi holder os til "sløring", mener kritikere af EBITDA, at det også kan bruges på en uhæderlig måde. Ved at udelukke gæld siger nogle, at EBITDA er en form for facade, som forbedrer udseendet på overfladeniveau af en virksomheds regnskaber for at tiltrække investorer - hvoraf nogle måske ikke graver dybere ned i tallene, før de investerer.

Hvad betyder EBITDA for tradere og deres porteføljer?

Daytradere får måske ikke meget ud af at bruge EBITDA som målestok i deres analyse, men de, der foretrækker langsigtede swingtrades, vil holde et vågent øje med en virksomheds EBITDA for at se A) om den vokser og B) vækstraten år for år. Investorer, der leder efter aktier med langsigtet vækstpotentiale, bør søge virksomheder med konsekvent og betydelig EBITDA-vækst, når de bygger deres porteføljer.

Nogle investorer vil også se på en virksomheds virksomhedsværdi (EV) sammenlignet med dens EBITDA for at afgøre, om en aktie er undervurderet. EV/EBITDA vises som en værdiansættelsesmultipel for at definere en fair markedspris for en virksomhed. Historisk set er virksomheder med EV/EBITDA-multipler på mindre end ti attraktive for værdisøgende.

Sæt dette i praksis

  Ansvarsfraskrivelse

  Saxo Bank Group leverer hver især "execution-only"-service samt adgang til Analysis, som giver en person mulighed for at se og/eller bruge det indhold, der er tilgængeligt på eller via websitet. Dette indhold er ikke beregnet til og ændrer eller videreudvikler ikke denne execution-only-service. En sådan adgang og brug er til hver en tid underlagt (i) vilkårene; (ii) den generelle ansvarsfraskrivelse; (iii) risikoadvarslen; (iv) spillereglerne og (v) notitser, der gælder for Saxo News & Research og/eller dets indhold ud over (hvor det er relevant) de vilkår, der beskytter brugen af links på websitet tilhørende et medlem af Saxo Bank-koncernen, hvormed der gives adgang til Saxo News & Research. Dette indhold stilles således ikke til rådighed som andet end information Det er i særdeleshed ikke tiltænkt, at der skal ydes rådgivning, eller at oplysningerne følges uden anden baggrundsinformation eller støttes af nogen enhed i Saxo Bank-koncernen. Oplysningerne skal heller ikke opfattes som en opfordring eller incitament til at sælge eller købe finansielle instrumenter. Alle handler eller investeringer, som du foretager, skal være et resultat af dine egne uopfordrede, informerede og uafhængige beslutning. Som sådan er der ingen enheder i Saxo Bank-koncernen, der har været eller er erstatningspligtige for nogen tab, du måtte lide som følge af nogen investeringsbeslutning, som du foretager på baggrund af oplysninger, der er tilgængelige på Saxo News & Research, eller som følge af brugen af Saxo News & Research. Ordrer, der afgives, og handler, der effektueres, betragtes som værende givet eller effektueret for kundens regning, hvor enheden i Saxo Bank-koncernen agerer i den jurisdiktion, som kunden har bopæl i, og/eller som kunden har åbnet og vedligeholder sin handelskonto i. Saxo News & Research indeholder ikke (og skal ikke opfattes som indeholdende) finansiel, investeringsrelateret, skattemæssig eller handelsrelateret rådgivning eller rådgivning af nogen art, der tilbydes, anbefales eller støttes af Saxo Bank-koncernen, og skal ikke opfattes som en optegnelse af vores handelskurser eller som et tilbud, et incitament eller en opfordring til at tegne abonnement på eller sælge eller købe nogen finansielle instrumenter. I det omfang indhold bliver opfattet som investeringsanalyse, skal du notere og acceptere, at indholdet ikke er beregnet til og ikke er udarbejdet i overensstemmelse med lovkrav, der er udfærdiget til fremme af investeringsanalysers uafhængighed, og ikke som sådan betragtes som markedsføringsmæssig i henhold til den relevante lovgivning.

  Læs vores ansvarsfraskrivelser:
  Meddelelse om ikke-uafhængig investeringsanalyse (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
  Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/da-dk/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
  Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/da-dk/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

  Saxo Bank A/S (hovedkontor)
  Philip Heymans Alle 15
  2900
  Hellerup
  Danmark

  Kontakt Saxo Bank

  Vælg region

  Danmark
  Danmark

  Handel og investering indebærer risici
  Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

  Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.