Skal man købe enkeltaktier eller investere i investeringsforeninger? Skal man købe enkeltaktier eller investere i investeringsforeninger? Skal man købe enkeltaktier eller investere i investeringsforeninger?

Skal man købe enkeltaktier eller investere i investeringsforeninger?

Retrocessions

Saxo Bank

Oversigt:  Der er flere grunde til, at investeringsforeninger kan være at foretrække for nogle private investorer i forhold til at vælge enkeltaktier. I denne artikel gennemgår vi både fordelene og ulemperne ved investeringsforeninger i forhold til enkeltaktier.


Fordele:

  1. Diversificering: Investering i investeringsforeninger kan være en måde at øge dit risikojusterede afkast på. Når du investerer i investeringsfonde, får du øjeblikkelig diversificering, fordi investeringsfonde normalt består af en række forskellige instrumenter som aktier og obligationer på tværs af brancher og regioner. En diversificeret portefølje anses generelt for at være mindre risikabel end at eje  enkeltaktier, da du spreder din risiko.
  2. Lavere gebyrer: Investering i investeringsforeninger kan være en måde at få adgang til mange instrumenter til en - som regel - relativt lav pris. Investeringsforeninger har typisk lavere gebyrer og transaktionsomkostninger sammenlignet med de omkostninger, der er forbundet med hyppige køb og salg af enkeltaktier, hvilket kan påvirke afkastet betydeligt over tid. Ikke desto mindre varierer omkostningerne ved investeringsfonde, så vær opmærksom på hver fonds omkostninger.
  3. Professionel ledelse: Investering i investeringsforeninger kan være en måde at sikre konstant og professionel pleje af din portefølje på. Forvaltere af investeringsfonde har ekspertisen og ressourcerne til at evaluere virksomheder og markeder, så de kan træffe informerede investeringsbeslutninger. De overvåger beholdningerne og foretager justeringer for at optimere afkast og risiko.
  4. Spar tid: Investering i investeringsforeninger kan være en måde at spare tid på. Det tager tid at opbygge en diversificeret portefølje. Det kræver omfattende erfaring og færdigheder at undersøge virksomheder, overvåge en portefølje og styre risici.
  5. Bredde: Investering i investeringsfonde kan være en måde at få adgang til en stor mængde investeringsmuligheder på. Det giver detailinvestorer adgang til mere nicheprægede aktivklasser, som ellers ikke ville være tilgængelige for dem. Disse niche aktivklasser har særlige kilder til potentielt afkast, risiko og præstationsdrivere. Det giver bedre diversificering gennem hele den økonomiske cyklus og også mulighed for at skræddersy en portefølje ved at tilpasse den til investorernes præferencer og behov.

Ud over disse fordele kan man vælge investeringsforeninger baseret på tredjepartsudbyderes ratings, såsom Morningstar. Sådanne ratings hjælper investorer med at vurdere en fonds tidligere resultater (risikojusteret afkast) i forhold til dens konkurrenter.

Ulemper:

Mens investeringsforeninger har nogle fordele sammenlignet med at investere i individuelle aktier, er der også udfordringer, som er nødvendige at overveje.

  1. Mangel på kontrol: Hvis du investerer i investeringsforeninger, opgiver du kontrollen og overlader beslutningen om at vælge, købe og sælge specifikke aktier til fondsforvalteren, hvilket måske ikke altid stemmer overens med det, du ville foretrække. Du hænger også på alle fondens beholdninger.
  2. Mangel på gennemsigtighed: Gensidige fonde offentliggør ikke deres beholdninger og handelsaktiviteter i realtid. Generelt rapporterer de beholdninger på kvartalsbasis op til 60 dage efter kvartalets afslutning, så du vil ikke kunne se præcis, hvordan dine penge er investeret på et givet tidspunkt.
  3. Underpræstation: Selvom investeringsfonde sigter mod at optimere afkast og risiko, er det ingen garanti for, at de vil overgå det samlede marked eller matche afkastet af en velvalgt portefølje af individuelle aktier. Som alle andre markedsdeltagere kan fondsforvaltere træffe dårlige valg eller gå glip af muligheder. På trods af marketingmaterialet skal du sørge for at gøre dit hjemmearbejde, før du vælger den investeringsfond, du vil investere i.
  4. Ordreudførelse: På de fleste markeder handles investeringsfonde en gang om dagen efter markedet lukker.  Det begrænser muligheden for hurtig reaktion, når der opstår store markedsbevægelser.

Konklusion:

Investeringsforeninger er interessante for mange investorer og har klare fordele sammenlignet med aktier. Det betyder dog ikke, at en investor ikke kan tilføje begge dele til sin portefølje. Investeringsforeninger og individuelle aktier udelukker ikke hinanden; det er mere et spørgsmål om personlige præferencer, der tager højde for, hvor meget erfaring og tid du har.

Som fremhævet ovenfor har investeringsforeninger også ulemper sammenlignet med at investere i enkeltaktier.  Det er vigtigt at være opmærksom på dem og beslutte, om de opvejer fordelene.

Seneste markedsindsigt


Ansvarsfraskrivelse

Saxo Bank Group leverer hver især "execution-only"-service samt adgang til Analysis, som giver en person mulighed for at se og/eller bruge det indhold, der er tilgængeligt på eller via websitet. Dette indhold er ikke beregnet til og ændrer eller videreudvikler ikke denne execution-only-service. En sådan adgang og brug er til hver en tid underlagt (i) vilkårene; (ii) den generelle ansvarsfraskrivelse; (iii) risikoadvarslen; (iv) spillereglerne og (v) notitser, der gælder for Saxo News & Research og/eller dets indhold ud over (hvor det er relevant) de vilkår, der beskytter brugen af links på websitet tilhørende et medlem af Saxo Bank-koncernen, hvormed der gives adgang til Saxo News & Research. Dette indhold stilles således ikke til rådighed som andet end information. Det er i særdeleshed ikke tiltænkt, at der skal ydes rådgivning, eller at oplysningerne følges uden anden baggrundsinformation eller støttes af nogen enhed i Saxo Bank-koncernen. Oplysningerne skal heller ikke opfattes som en opfordring eller incitament til at sælge eller købe finansielle instrumenter. Alle handler eller investeringer, som du foretager, skal være et resultat af dine egne uopfordrede, informerede og uafhængige beslutning. Som sådan er der ingen enheder i Saxo Bank-koncernen, der har været eller er erstatningspligtige for nogen tab, du måtte lide som følge af nogen investeringsbeslutning, som du foretager på baggrund af oplysninger, der er tilgængelige på Saxo News & Research, eller som følge af brugen af Saxo News & Research. Ordrer, der afgives, og handler, der effektueres, betragtes som værende givet eller effektueret for kundens regning, hvor enheden i Saxo Bank-koncernen agerer i den jurisdiktion, som kunden har bopæl i, og/eller som kunden har åbnet og vedligeholder sin handelskonto i. Saxo News & Research indeholder ikke (og skal ikke opfattes som indeholdende) finansiel, investeringsrelateret, skattemæssig eller handelsrelateret rådgivning eller rådgivning af nogen art, der tilbydes, anbefales eller støttes af Saxo Bank-koncernen, og skal ikke opfattes som en optegnelse af vores handelskurser eller som et tilbud, et incitament eller en opfordring til at tegne abonnement på eller sælge eller købe nogen finansielle instrumenter. I det omfang indhold bliver opfattet som investeringsanalyse, skal du notere og acceptere, at indholdet ikke er beregnet til og ikke er udarbejdet i overensstemmelse med lovkrav, der er udfærdiget til fremme af investeringsanalysers uafhængighed, og ikke som sådan betragtes som markedsføringsmæssig i henhold til den relevante lovgivning.

Læs vores ansvarsfraskrivelser:
Meddelelse om ikke-uafhængig investeringsanalyse (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.