Bliver det grønne til guld igen på SUPER torsdag? Bliver det grønne til guld igen på SUPER torsdag? Bliver det grønne til guld igen på SUPER torsdag?

Bliver det grønne til guld igen på SUPER torsdag?

Fokusaktie
Oskar Barner Bernhardtsen

Investment strategist

Bliver det grønne til guld igen på SUPER torsdag?

De grønne aktier har det svært. Ingen tvivl om det. Men på SUPER torsdag, kommer der ud over en række andre C25 virksomheder, også regnskab fra Ørsted og Vestas. Nu er det ikke fordi, at Ørsted og Vestas er hele den grønne sektor, men meddelelserne vi får fra de to virksomheder bliver toneangivende for, hvordan alle grønne selskaber kommer til at klare sig på aktiekursen de næste par uger. Man skal heller ikke undervurderer Ørsted og Vestas’ vægt i de globale grønne fonde og ETF’er, for tilsammen fylder de to virksomheder over 10 % af f.eks. den populære grønne ETF, ishares Global Clean Energy.

Nedenfor gennemgår vi, hvad du som investor bør holde øje med i regnskaberne hos henholdsvis Ørsted og Vestas, når regnskaberne er ude torsdag morgen.

Ørsted - kedeligt er godt!

Som mange andre aktier inden for grøn energi, har Ørsted mildt sagt ikke klaret sig godt de sidste par år. Det store kursfald man har set i Ørsted aktien er sket med god grund, og skyldes især de store nedskrivninger Ørsted har taget på flere havvindmølleprojekter.

Som det kan ses neden for, blev der i 2023 regnskabet nedskrevet for næsten 27 mia. kr. i værdi, og det har også betydet, at virksomheden har leveret et dundrende samlet underskud i 2023.

Derfor er det nu vigtigt, at stabiliteten og forudsigeligheden kommer tilbage til Ørsted, hvis man som investor skal håbe på en stigende aktiekurs. Undgår vi derfor flere negative overraskelser og nedskrivninger fra Ørsted, kan man godt begynde at se den positive investeringscase i virksomheden igen.

Som det også vises nedenfor, kom Ørsteds overskud før nedskrivninger, skat og renter i 2023, faktisk ud en spids højere end Ørsteds egne forventninger på 24 mia. kr. Derfor kan man argumentere for, at Ørsted faktisk kan komme til at klare det nogenlunde igen, når det kommer til at levere overskud, men det kræver selvfølgelig først og fremmest, at vi ikke ser flere nedskrivninger eller projektaflysninger i den kommende tid.

rsted 2
Kilde: Ørsted 2023 årsregnskab

Formår Ørsted at levere på deres 2030 ambitioner og formår ledelsen at overbevise markedet om, at planen er realistisk, kan aktien som investeringscase godt blive interessant igen. Planen er fortsat at udvide Ørsteds vindmølleportefølje markant, og levere en indtjening før renter, skat og nedskrivninger på 39-43 mia. kr. i 2030.

Derfor bliver det vigtigste i Ørsteds regnskab og efterfølgende regnskabskald, at vi undgår flere negative overraskelser, og at ledelsen i Ørsted kan overbevise markedet om, at virksomheden kan levere på deres langsigtede vision og 2030 plan uden for meget ”slinger i valsen”.

rsted 1
Kilde: Ørsted 2023 årsregnskab

Lykkedes Ørsted at levere på deres vækstplaner uden væsentlige uforudsete nedskrivninger, ser værdiansættelsen faktisk på nuværende niveauer ganske interessant ud.

Som det kan ses på grafen nedenfor, er værdiansættelsen målt ud fra både indtjening og omsætning kommet væsentlig ned siden 2020 og 2021. I 2021 handlede Ørsted til næsten 35 gange deres årlige indtjening og 5 gange deres årlige omsætning.

Ser man på forventningerne til 2024 handler Ørsted i øjeblikket til 17 gange årlig justeret indtjening og 1,8 gange omsætning. Værdiansættelsen er derfor i dag omkring det halve af, hvad den var i ”hype årene”, men det skyldes selvfølgelig også de højere renter og den større usikkerhed, der er i dag omkring rentabiliteten vedr. investeringer i grøn energi.

rsted 3
Kilde: Koyfin

Vestas – Fortsætter ”back to black”?

Selvom Vestas ikke har været fri af problemer de sidste par år, har virksomheden relativt til Ørsted haft en lidt mere stabil periode.

Dog leverede Vestas i 2022 markante underskud hvert kvartal, og først i Q4 2023 kunne Vestas for alvor sige, at de var ”back in black” med sorte tal på bundlinjen i begge deres store divisioner, Power Solutions og Service.

Derfor bliver det vigtigste i Vestas’ regnskab og efterfølgende regnskabskald at vise, at de tabsgivende kvartaler hos Vestas er fortid. Nu handler det om for Vestas at vækste deres forretning med positive marginer, så de også i 2024 kan levere sorte tal på bunden på trods af uroen i den grønne sektor og de høje renter.

Vestas 2
Kilde: Vestas 2023 årspræsentation

Ud over at levere overskud i den store ”power solutions” division bliver der også fokus på Vestas’ service forretning. Denne del af virksomheden har vist sig mere stabil, men som vist nedenfor, er marginerne begyndt at falde en smule. Fortsætter denne udvikling, kan det give bekymring omkring rentabiliteten i serviceforretningen, og derfor bliver marginudviklingen inden for service også et fokuspunkt for os i torsdagens regnskab.

Vestas 3
Kilde: Vestas 2023 årspræsentation

Et tredje meget vigtigt fokuspunkt bliver ordreindgangen. I Q4 2023 leverede Vestas, som vist nedenfor, den største ordreindgang nogensinde på et kvartal på hele 8,2 GW. Vi kommer nok ikke til at se en ny rekord i Q1 2024, men der er ingen tvivl om, at udviklingen i ordreindgangen bliver toneangivende for aktiens reaktion på dagen. Hvis man som investor skal tro på, at Vestas kan levere positive bundlinjer de næste mange kvartaler kræver det positive overraskelser på ordreindgangen, og derfor bliver dette vores vigtigste fokus, når vi torsdag ser regnskabet igennem.

Vestas 1
Kilde: Vestas 2023 årspræsentation

Det sidste fokuspunkt bliver Vestas’ forventninger til resten af 2024.

Da vi stadig er i starten af 2024, forventer vi ikke nogen ændringer til de udmeldinger Vestas kom med ved deres 2023 årsregnskab. Vestas venter, som vist nedenfor, en omsætning for 2024 på 16-18 mia. EUR og en EBIT-margin på 4-6 %.

Det betyder, at Vestas venter at vokse omsætningen med ca. 12 % sammenlignet med 2022, og at de samtidig kommer til at være profitable på nogenlunde samme relative niveau som i Q4 2023. Kommer der mod forventning en op- eller nedjustering til helårsforventningerne, vil det naturligt nok betyde en del for aktiens kursudvikling på torsdag.

vestas 4
Kilde: Vestas 2023 årspræsentation

Værdiansættelsen ser lige som ved Ørsted mere attraktiv ud sammenlignet med ”hype årene” 2020 og 2021.

Som det kan ses på grafen nedenfor springer den orange graf ud af billedet i år 2022, hvor Vestas var tabsgivende, og da overskuddet i 2023 var så lille som det var, er P/E værdien ikke brugbar.

Ser man dog frem til 2025 og ser på markedets forventninger til Vestas’ omsætning og overskud handler aktien til ca. 20 gange årlig 2025 indtjening og 1,2 gange omsætning. I 2021 handlede Vestas aktien til 1,7 gange omsætningen og hele 103 gange indtjeningen. Med andre ord er Vestas’ værdiansættelse relativt til både indtjening og omsætning kommet væsentlig ned siden 2021, hvilken kan betyde, at aktien er interessant at se nærmere på netop nu.

vestas 5
Kilde: Koyfin

Ansvarsfraskrivelse

Saxo Bank Group leverer hver især "execution-only"-service samt adgang til Analysis, som giver en person mulighed for at se og/eller bruge det indhold, der er tilgængeligt på eller via websitet. Dette indhold er ikke beregnet til og ændrer eller videreudvikler ikke denne execution-only-service. En sådan adgang og brug er til hver en tid underlagt (i) vilkårene; (ii) den generelle ansvarsfraskrivelse; (iii) risikoadvarslen; (iv) spillereglerne og (v) notitser, der gælder for Saxo News & Research og/eller dets indhold ud over (hvor det er relevant) de vilkår, der beskytter brugen af links på websitet tilhørende et medlem af Saxo Bank-koncernen, hvormed der gives adgang til Saxo News & Research. Dette indhold stilles således ikke til rådighed som andet end information. Det er i særdeleshed ikke tiltænkt, at der skal ydes rådgivning, eller at oplysningerne følges uden anden baggrundsinformation eller støttes af nogen enhed i Saxo Bank-koncernen. Oplysningerne skal heller ikke opfattes som en opfordring eller incitament til at sælge eller købe finansielle instrumenter. Alle handler eller investeringer, som du foretager, skal være et resultat af dine egne uopfordrede, informerede og uafhængige beslutning. Som sådan er der ingen enheder i Saxo Bank-koncernen, der har været eller er erstatningspligtige for nogen tab, du måtte lide som følge af nogen investeringsbeslutning, som du foretager på baggrund af oplysninger, der er tilgængelige på Saxo News & Research, eller som følge af brugen af Saxo News & Research. Ordrer, der afgives, og handler, der effektueres, betragtes som værende givet eller effektueret for kundens regning, hvor enheden i Saxo Bank-koncernen agerer i den jurisdiktion, som kunden har bopæl i, og/eller som kunden har åbnet og vedligeholder sin handelskonto i. Saxo News & Research indeholder ikke (og skal ikke opfattes som indeholdende) finansiel, investeringsrelateret, skattemæssig eller handelsrelateret rådgivning eller rådgivning af nogen art, der tilbydes, anbefales eller støttes af Saxo Bank-koncernen, og skal ikke opfattes som en optegnelse af vores handelskurser eller som et tilbud, et incitament eller en opfordring til at tegne abonnement på eller sælge eller købe nogen finansielle instrumenter. I det omfang indhold bliver opfattet som investeringsanalyse, skal du notere og acceptere, at indholdet ikke er beregnet til og ikke er udarbejdet i overensstemmelse med lovkrav, der er udfærdiget til fremme af investeringsanalysers uafhængighed, og ikke som sådan betragtes som markedsføringsmæssig i henhold til den relevante lovgivning.

Læs vores ansvarsfraskrivelser:
Meddelelse om ikke-uafhængig investeringsanalyse (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.