Er du optimistisk eller pessimistisk i forhold til aktiemarkedet? Er du optimistisk eller pessimistisk i forhold til aktiemarkedet? Er du optimistisk eller pessimistisk i forhold til aktiemarkedet?

Er du optimistisk eller pessimistisk i forhold til aktiemarkedet?

Aktier 5 minutter at læse
Peter Garnry

Aktiestrategichef

Oversigt:  Udsigterne for de globale aktiemarkeder i 2024 er præget af usikkerhed, med både optimister og pessimister med markante synspunkter. Optimisterne peger på, at den amerikanske økonomi er stærk, inflationen er på retur, og forbrugerne holder stadig hjulene i gang. De mener også, at generativ AI vil booste den økonomiske vækst betragteligt og holder derfor fast i deres overvægt i cykliske aktiesektorer. Pessimisterne, derimod, advarer om, at den amerikanske regerings finanspolitik er uholdbar, Europa er på vej ind i en recession, Kinas økonomiske vækst sænker farten, og forbrugernes opsparing svinder ind. De er også bekymrede for geopolitiske risici, gældsrefinansiering, overoptimistiske indtjeningsforventninger og uventet inflation. Som konsekvens anbefaler de en overvægt i defensive sektorer som energi, forsyning, dagligvarer og sundhed samt investeringer i volatilitet via put-optioner på teknologiaktier.


Lav synlighed på grund af usædvanlige omstændigheder

Finansmarkederne og den globale økonomi har været præget af usædvanlige forhold siden pandemiens udbrud i 2020. Det inkluderer ekstraordinære politiske tiltag, hidtil usete udfordringer med forsyningskæder og den første store konventionelle krig i Europa siden Anden Verdenskrig. Med vedholdende inflation, der bliver ved med at dukke op, som skurken i en dårlig gyserfilm fra 70'erne, har centralbankerne strammet de finansielle vilkår og indledte i 2022 den mest aggressive rentecyklus siden 1971.

Fed's handlinger var en tikkende bombe, men Biden-regeringens aggressive finanspolitik i 2022 mildnede smerten fra Fed's renteforhøjelser. Den forløbne lange periode med lave renter har også låst mange husholdninger og virksomheder i meget lave renteniveauer. Det betyder, at der er stor forsinkelse på sådanne initiativers indvirkning, hvorfor økonomien mod forventning ikke endte i en recession i 2023. Da vi fortsat oplever forsinkelser fra både penge- og finanspolitiske initiativer er det svært for investorer at blive kloge på de underliggende dynamikker. Vi står i en situation, hvor investorer skal vælge, hvilken indikator de vil lægge vægt på for deres udsigter for 2024.

Herunder præsenterer vi argumenterne for både optimisten og pessimisten, og fremhæver de faktorer, der understøtter hver af de to synspunkter.

Optimisten: De gode tider fortsætter og sender aktierne højere

Efter at have undgået en recession i 2023 og med en langsomt aftagende inflation, mener optimisterne, at udsigterne er stabile. De er mindre bekymrede over AI-hypen og teknologiaktiernes boom. Her er nogle af nøglefaktorerne, der støtter et positivt syn på de globale aktiemarkeder i 2024:

 • Den amerikanske økonomi er speedet op i december og performance er tæt på det langsigtede gennemsnit. Selvom Europa befinder sig i en mild recession, er situationen stabil, og faldende energipriser vil forbedre forholdene fremadrettet.
 • Den amerikanske forbruger er stadig aktiv. Det amerikanske Redbook-indeks (butikssalg) er steget fra negativ vækst i juli 2023 til knap 5% vækst i december, hvilket antyder, at kombinationen af lavere inflation og en median lønvækst på lidt over 5% udvider husholdningsbudgetterne.
 • De amerikanske finansielle forhold er blevet mere lempelige og er under gennemsnittet for 2018-2019, hvilket indikerer, at de finansielle forhold er gunstige og understøtter økonomisk vækst.
 • Forventningerne til indtjeningsvæksten i S&P 500 over de næste 12 måneder er på 8%, hvilket ikke er højt i en historisk sammenhæng. Medmindre økonomien går i recession, bør det være muligt at opnå det i 2024.
 • Generativ AI er en teknologi, der kan forbedre produktiviteten og løfte den reelle økonomiske vækst i det kommende årti. Udover generativ AI er der også fremskridt inden for kvantecomputere, som kan være epokegørende for videnskabelig innovation.
 • Til trods for, at det amerikanske aktiemarked måske er lidt presset, særligt af den høje koncentration i teknologiaktier, er MSCI World prissat lidt billigere end det historiske gennemsnit siden 1995. Det indikerer, at der er solide afkastmuligheder for 2024, hvis virksomhederne kan levere på indtjeningen.

Hvordan positionerer optimisten sin portefølje?

 • Overvægt cykliske sektorer som IT, finans, cyklisk forbrug, industri, materialer, fast ejendom og kommunikationstjenester.
 • Sælg volatilitet og udnyt rulleudbyttet fra sikringsstrømme.
 • Overvægt emerging market-aktier, da lavere finansielle forhold vil støtte økonomien og lette refinansieringspresset i emerging market-lande.
 • Handler med lang varighed så som 10-30 års obligationer, højrenteobligationer, forsyningsvirksomheder og telekommunikation.
 • Aktietemaer med lang investeringshorisont som AI/halvledere, cybersikkerhed, råvarer, vedvarende energi og grøn omstilling.
  US Financial Conditions Index | Kilde: Bloomberg

  Pessimisten: Udfordringer over hele linjen

  Selvom verden bredt set undgik en recession i 2023, kunne Europa ikke undgå det. Presset fra højere energipriser og en svag kinesisk økonomi blev for meget for den europæiske økonomi. Aktiemarkederne steg for meget sidste år på forventning om generativ AI’s indflydelse. Presset fra højere renter vil i 2024 komme til at hjemsøge forbrugere og virksomheder. Nedenfor er nogle af de faktorer, der driver et pessimistisk syn på aktier i 2024:

  • Den amerikanske regering kan ikke fortsætte sin store finanspolitiske støtte, og det lavere underskud på finanserne vil ramme den økonomiske vækst som en hammer i 2024, hvilket potentielt kan skubbe den amerikanske økonomi ind i en recession.
  • Europa er allerede i en recession med høj inflation (stagflation), og Kinas vækst sænker farten uden håb om at finde en løsning på udfordringerne med betalingsbalancen, hvilket vil sende den globale økonomi ind i en recession.
  • Forbrugerne har brugt det meste af deres opsparing fra pandemiårene og vil begynde at skære ned på forbruget.
  • Geopolitiske risici vil ikke lette i 2024 og vil blot tilføje usikkerhed, inflation og volatilitet.
  • Gældsrefinansiering vil i stigende grad begynde at bide og sænke stemningen blandt både forbrugere og virksomheder.
  • Indtjeningsforventningerne er for høje, og fortsat lønpres vil fortsætte med at presse profitmarginerne og vil sætte sig i stemningen på markedet.
  • 1-års inflations-swaps ligger allerede på 2 %, hvilket matcher centralbankens målsætning. Mod forventning kan inflationen derfor kun udvikle sig i én retning, hvilket potentielt tvinger Federal Reserve til at sænke renterne mindre end antaget.
  • I 2023 blev markedet overtændt af begejstring for generativ AI. Denne teknologi kan på lang sigt vise sig at være revolutionerende, men i den nærmeste fremtid vil den sandsynligvis ikke indfri de høje forventninger og dermed føre til en mere markant korrektion i teknologiaktier.

  Hvordan positioner pessimisten sin portefølje?

  • Fokusér på defensive sektorer såsom energi, forsyningsvirksomheder, forbrugsvarer og sundhed.
  • Vær lang i volatilitet gennem put-optioner på teknologiaktier.
  • Investér i guld og prioritér korte obligationer.
  • Overvægt aktietemaer såsom atomkraft, forsvarsindustrien og virksomheder af høj kvalitet.

  Ansvarsfraskrivelse

  Saxo Bank Group leverer hver især "execution-only"-service samt adgang til Analysis, som giver en person mulighed for at se og/eller bruge det indhold, der er tilgængeligt på eller via websitet. Dette indhold er ikke beregnet til og ændrer eller videreudvikler ikke denne execution-only-service. En sådan adgang og brug er til hver en tid underlagt (i) vilkårene; (ii) den generelle ansvarsfraskrivelse; (iii) risikoadvarslen; (iv) spillereglerne og (v) notitser, der gælder for Saxo News & Research og/eller dets indhold ud over (hvor det er relevant) de vilkår, der beskytter brugen af links på websitet tilhørende et medlem af Saxo Bank-koncernen, hvormed der gives adgang til Saxo News & Research. Dette indhold stilles således ikke til rådighed som andet end information. Det er i særdeleshed ikke tiltænkt, at der skal ydes rådgivning, eller at oplysningerne følges uden anden baggrundsinformation eller støttes af nogen enhed i Saxo Bank-koncernen. Oplysningerne skal heller ikke opfattes som en opfordring eller incitament til at sælge eller købe finansielle instrumenter. Alle handler eller investeringer, som du foretager, skal være et resultat af dine egne uopfordrede, informerede og uafhængige beslutning. Som sådan er der ingen enheder i Saxo Bank-koncernen, der har været eller er erstatningspligtige for nogen tab, du måtte lide som følge af nogen investeringsbeslutning, som du foretager på baggrund af oplysninger, der er tilgængelige på Saxo News & Research, eller som følge af brugen af Saxo News & Research. Ordrer, der afgives, og handler, der effektueres, betragtes som værende givet eller effektueret for kundens regning, hvor enheden i Saxo Bank-koncernen agerer i den jurisdiktion, som kunden har bopæl i, og/eller som kunden har åbnet og vedligeholder sin handelskonto i. Saxo News & Research indeholder ikke (og skal ikke opfattes som indeholdende) finansiel, investeringsrelateret, skattemæssig eller handelsrelateret rådgivning eller rådgivning af nogen art, der tilbydes, anbefales eller støttes af Saxo Bank-koncernen, og skal ikke opfattes som en optegnelse af vores handelskurser eller som et tilbud, et incitament eller en opfordring til at tegne abonnement på eller sælge eller købe nogen finansielle instrumenter. I det omfang indhold bliver opfattet som investeringsanalyse, skal du notere og acceptere, at indholdet ikke er beregnet til og ikke er udarbejdet i overensstemmelse med lovkrav, der er udfærdiget til fremme af investeringsanalysers uafhængighed, og ikke som sådan betragtes som markedsføringsmæssig i henhold til den relevante lovgivning.

  Læs vores ansvarsfraskrivelser:
  Meddelelse om ikke-uafhængig investeringsanalyse (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
  Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
  Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

  Saxo Bank A/S (hovedkontor)
  Philip Heymans Alle 15
  2900
  Hellerup
  Danmark

  Kontakt Saxo Bank

  Vælg region

  Danmark
  Danmark

  Handel og investering indebærer risici
  Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

  Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.