Det handler Saxo Banks kunder på tværs af alder Det handler Saxo Banks kunder på tværs af alder Det handler Saxo Banks kunder på tværs af alder

Det handler Saxo Banks kunder på tværs af alder

En hurtig tanke
Oskar Barner Bernhardtsen

Investeringsstrateg

Det handler Saxo Banks kunder på tværs af alder

Jeg faldt over et, synes jeg selv, interessant datasæt over hvad vores kunder i Danmark har handlet mest fordelt på aldersgrupper i 2023.

Overordnet set er det de samme aktier der går igen hos danskerne, og som det kan ses på billedet nedenfor, har vi en klar tendens herhjemme til at vælge danske aktier når vi investerer. Af de 12 mest handlede aktier i 2023 var kun en udenlandsk, og det var Tesla på en 3. plads.

Den mest handlede aktie er ikke overraskende Novo Nordisk. Interessant er, at aktien relativt set er mest populær hos den yngste og den ældste målgruppe. Faktisk er den dobbelt så populær hos Saxo Banks kunder under 20 sammenlignet med aldersgruppen 31-40 årige. Det kan hænge sammen med at kunder mellem 30-60 årige generelt set har en mere diversificeret portefølje.

Tesla tiltaler også de unge mere end de ældre, og her ser vi en klar korrelation mellem alder og interesse for Tesla. Jo ældre man er jo mindre Tesla handler man. Her er 3,7% af alle handler hos vores kunder under 20 år i Tesla aktien, hvor kun 0,8 % af alle handler hos gruppen over 70 år er i Tesla.

De ældre aldersgrupper er dog langt mere tilbøjelige til at handle de traditionelle danske shipping aktier som Mærsk, D/S Norden og Torm. Her ser vi omvendt Tesla en klar tendens til at investere i shippingaktier jo ældre man er. Især ved handler i D/S Norden er der en klar tendens, hvor kun 0,6 % af de samlede handler i aldersgruppen 0-40 årige er i den aktie, hvorimod tallet er langt højere for aldersgrupper over 50 år.

Det ser også overraskende ud til, at investering i den grønne omstilling er mere populær hos de ældre aldersgrupper, hvor handler i Ørsted og Vestas relativt set er mere populær hos kunder over 50 år sammenlignet med dem der er under 50 år. Dog er Vestas en meget populær aktie blandt de helt unge under 20.

1
Kilde: Saxo Bank

Ansvarsfraskrivelse

Saxo Bank Group leverer hver især "execution-only"-service samt adgang til Analysis, som giver en person mulighed for at se og/eller bruge det indhold, der er tilgængeligt på eller via websitet. Dette indhold er ikke beregnet til og ændrer eller videreudvikler ikke denne execution-only-service. En sådan adgang og brug er til hver en tid underlagt (i) vilkårene; (ii) den generelle ansvarsfraskrivelse; (iii) risikoadvarslen; (iv) spillereglerne og (v) notitser, der gælder for Saxo News & Research og/eller dets indhold ud over (hvor det er relevant) de vilkår, der beskytter brugen af links på websitet tilhørende et medlem af Saxo Bank-koncernen, hvormed der gives adgang til Saxo News & Research. Dette indhold stilles således ikke til rådighed som andet end information. Det er i særdeleshed ikke tiltænkt, at der skal ydes rådgivning, eller at oplysningerne følges uden anden baggrundsinformation eller støttes af nogen enhed i Saxo Bank-koncernen. Oplysningerne skal heller ikke opfattes som en opfordring eller incitament til at sælge eller købe finansielle instrumenter. Alle handler eller investeringer, som du foretager, skal være et resultat af dine egne uopfordrede, informerede og uafhængige beslutning. Som sådan er der ingen enheder i Saxo Bank-koncernen, der har været eller er erstatningspligtige for nogen tab, du måtte lide som følge af nogen investeringsbeslutning, som du foretager på baggrund af oplysninger, der er tilgængelige på Saxo News & Research, eller som følge af brugen af Saxo News & Research. Ordrer, der afgives, og handler, der effektueres, betragtes som værende givet eller effektueret for kundens regning, hvor enheden i Saxo Bank-koncernen agerer i den jurisdiktion, som kunden har bopæl i, og/eller som kunden har åbnet og vedligeholder sin handelskonto i. Saxo News & Research indeholder ikke (og skal ikke opfattes som indeholdende) finansiel, investeringsrelateret, skattemæssig eller handelsrelateret rådgivning eller rådgivning af nogen art, der tilbydes, anbefales eller støttes af Saxo Bank-koncernen, og skal ikke opfattes som en optegnelse af vores handelskurser eller som et tilbud, et incitament eller en opfordring til at tegne abonnement på eller sælge eller købe nogen finansielle instrumenter. I det omfang indhold bliver opfattet som investeringsanalyse, skal du notere og acceptere, at indholdet ikke er beregnet til og ikke er udarbejdet i overensstemmelse med lovkrav, der er udfærdiget til fremme af investeringsanalysers uafhængighed, og ikke som sådan betragtes som markedsføringsmæssig i henhold til den relevante lovgivning.

Læs vores ansvarsfraskrivelser:
Meddelelse om ikke-uafhængig investeringsanalyse (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.