Hvor langt er vi med inflationskampen, og hvor meget falder renten? Hvor langt er vi med inflationskampen, og hvor meget falder renten? Hvor langt er vi med inflationskampen, og hvor meget falder renten?

Hvor langt er vi med inflationskampen, og hvor meget falder renten?

En hurtig tanke
Oskar Barner Bernhardtsen

Investment strategist

Hvor langt er vi med inflationskampen, og hvor meget falder renten?

Inflation i USA

Inflationstallet for USA i januar måned er i dag kommet ud på 3,1 % årligt og 0,3 % på månedsbasis fra december til januar. Vi er derfor kommet et lille skidt nærmere på målet vedrørende 2 % inflation, men der er desværre stadig et stykke vej endnu til, at man kan kalde kampen for vundet.

I de seneste måneder har inflationen på månedsbasis ligget på ca. 0,1-0,2 %, hvilket vil sige, at priserne i USA fortsat stiger efter sæsonjusteringer. Fortsætter prisstigningerne de næste måneder, er der stadig et stykke vej til, at inflationen ligger under 2 %. Faktisk skal vi muligvis vente helt til efteråret, før vi ser den amerikanske inflation kommer under målet.

Som vist på grafen nedenfor på den grønne graf, vil en fortsat beskeden månedlig inflation på 0,15 % betyde, at vi igennem sommeren vil ligge på ca. 2,5 % årlig inflation. Det bør være tæt nok på målet til, at FED kan begynde at sænke renten en smule, men nok i et lavere tempo end hvad markedet lige nu venter.

Falder den månedlige inflation dog til 0 %, som vist via den orange graf, ser billedet dog helt anderledes ud, og målet vil i stedet være nået allerede til april. En accelerering i den månedlige inflation til 0,4 %, som vist på den lyseblå graf, vil dog betyde, at vi slet ikke kommer i mål med inflationen i år, og så vil antallet af rentefald i USA blive meget få, hvis nogen overhoved.

Derfor er den månedlige inflation og tendensen de næste måneder meget vigtig for, hvordan aktiemarkedet klarer sig

US inflaion
Kilde: Saxo Bank, TradingEconomics

Inflation i Europa

I Europa ser vejen til 2 % inflationsmålet ud til at være væsentlig tættere på sammenlignet med USA.

Som vist nedenfor vil en månedlig inflation på 0,15 % som ”base case” betyde, at vi ligger en del under målet allerede til marts i eurozonen.

Da vi sidste år i foråret havde kraftigt stigende priser, vil det betyde, at de årlige sammenlignelige tal de næste måneder bliver højere, hvilket betyder, at den årlige inflationsrate bliver presset ned, på trods af at priserne på månedsbasis forsat stiger.

Vist på den lyseblå graf nedenfor, der fremskriver en voldsom accelerering af inflationen på 0,4 % per måned, vil vi stadig i eurozonen komme under 2 % årlig inflation til marts.

Skulle inflationen dog fortsætte med at stige med 0,4 % på månedsbasis, vil vi i eurozonen ryge over målet igen til juni og frem i efteråret. Det er dog lige nu ikke sandsynligt, da den gennemsnitlige månedlige udvikling de sidste 6 måneder har ligget på omkring 0 %. Altså et godt stykke lavere end den månedlige stigning vi har set i USA.

Inflation EU
Kilde: Saxo Bank, TradingEconomics

Hvornår kommer renterne ned?

Renten i USA

Ser man på futures markedet, der afspejler hvad markedet lige nu indpriser af rentefald, er det ventet, at vi ser det første rentefald i USA til maj eller juni. Frem til årsskiftet er det lige nu mest sandsynligt, at vi får 4 rentefald af 0,25 %.

Det kan dog hurtigt ændre sig alt efter, hvordan den månedlige inflation kommer ud de næste måneder. Dog skal man huske på, at inflationsmålet på 2 % ikke nødvendigvis behøves at være nået for, at man fra FEDs side vil sætte renten ned. Lander inflationen over sommeren på ca. 2,5 %, vil der være rigeligt plads til at sætte renten ned i USA, og samtidig have en fortsat restriktiv rentepolitik.

Dog kan det tænkes, at FED vil holde deres rentepolitik mere restriktiv sammenlignet med markedets forventninger så længe arbejdsmarkedet er så stærkt som det er, og derfor er det ikke utænkeligt, at vi kun får 2-3 rentefald i 2024 i USA, især hvis inflationen på månedsbasis accelererer en smule igen.

Overblik over det forventede rentefald i USA

US rente
Kilde: Bloomberg

Renten i Europa

Ser man ligeledes på markedets forventninger til ECB og antallet af rentefald i år, er det lige nu mest sandsynligt, at vi kommer til at se 5 rentefald af 0,25 %. Altså er det i markedet lige nu ventet, at ECB kommer til at sætte renten en smule mere ned i 2024 sammenlignet med, hvad der er ventet af FED i USA.

Det giver god mening, at der er ventet flere rentefald i Europa, da vejen til at nå inflationsmålet, som vist tidligere, ser væsentlig lettere ud i Europa sammenlignet med USA.

Derfor vil det heller ikke overraske os, hvis markedet kommer til at indprise yderligere rentefald i Europa relativt til USA. Med andre ord ser vi det ikke som usandsynligt, at der kommer flere end ventede rentefald i Europa og færre end ventet rentefald i USA.

Overblik over det forventede rentefald i EuroZonen

EU rente
Kilde: Bloomberg

Ansvarsfraskrivelse

Saxo Bank Group leverer hver især "execution-only"-service samt adgang til Analysis, som giver en person mulighed for at se og/eller bruge det indhold, der er tilgængeligt på eller via websitet. Dette indhold er ikke beregnet til og ændrer eller videreudvikler ikke denne execution-only-service. En sådan adgang og brug er til hver en tid underlagt (i) vilkårene; (ii) den generelle ansvarsfraskrivelse; (iii) risikoadvarslen; (iv) spillereglerne og (v) notitser, der gælder for Saxo News & Research og/eller dets indhold ud over (hvor det er relevant) de vilkår, der beskytter brugen af links på websitet tilhørende et medlem af Saxo Bank-koncernen, hvormed der gives adgang til Saxo News & Research. Dette indhold stilles således ikke til rådighed som andet end information. Det er i særdeleshed ikke tiltænkt, at der skal ydes rådgivning, eller at oplysningerne følges uden anden baggrundsinformation eller støttes af nogen enhed i Saxo Bank-koncernen. Oplysningerne skal heller ikke opfattes som en opfordring eller incitament til at sælge eller købe finansielle instrumenter. Alle handler eller investeringer, som du foretager, skal være et resultat af dine egne uopfordrede, informerede og uafhængige beslutning. Som sådan er der ingen enheder i Saxo Bank-koncernen, der har været eller er erstatningspligtige for nogen tab, du måtte lide som følge af nogen investeringsbeslutning, som du foretager på baggrund af oplysninger, der er tilgængelige på Saxo News & Research, eller som følge af brugen af Saxo News & Research. Ordrer, der afgives, og handler, der effektueres, betragtes som værende givet eller effektueret for kundens regning, hvor enheden i Saxo Bank-koncernen agerer i den jurisdiktion, som kunden har bopæl i, og/eller som kunden har åbnet og vedligeholder sin handelskonto i. Saxo News & Research indeholder ikke (og skal ikke opfattes som indeholdende) finansiel, investeringsrelateret, skattemæssig eller handelsrelateret rådgivning eller rådgivning af nogen art, der tilbydes, anbefales eller støttes af Saxo Bank-koncernen, og skal ikke opfattes som en optegnelse af vores handelskurser eller som et tilbud, et incitament eller en opfordring til at tegne abonnement på eller sælge eller købe nogen finansielle instrumenter. I det omfang indhold bliver opfattet som investeringsanalyse, skal du notere og acceptere, at indholdet ikke er beregnet til og ikke er udarbejdet i overensstemmelse med lovkrav, der er udfærdiget til fremme af investeringsanalysers uafhængighed, og ikke som sådan betragtes som markedsføringsmæssig i henhold til den relevante lovgivning.

Læs vores ansvarsfraskrivelser:
Meddelelse om ikke-uafhængig investeringsanalyse (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.