Zobrazit menu sazby a podmínky

Zásady pro marže u FX opcí

Vanilla Options Margin policy

The margin requirement on FX options is calculated per currency pair, (ensuring alignment with the concept of tiered margins as per FX spot and forwards) and per maturity date. In each currency pair, there is an upper limitation to the margin requirement that is the highest potential exposure across the FX options and FX spot and forward positions, multiplied by the prevailing spot margin requirement. This calculation also takes into account potential netting between FX options and FX spot and forward positions.

On limited risk strategies, e.g. a short call spread, the margin requirement on an FX options portfolio is calculated as the maximum future loss.

On unlimited risk strategies, e.g. naked short options, the margin requirement is calculated as the notional amount multiplied by the prevailing spot margin requirement.

Tiered margin rates are applicable to the FX options margin calculation when a client's margin requirement is driven by the prevailing FX spot margin requirement, and not the maximum future loss. The prevailing FX spot margin levels are tiered based on USD notional amounts; the higher the notional amount potentially the higher the margin rate. The tiered margin requirement is calculated per currency pair. In the FX options margin calculation, the prevailing spot margin requirement in each currency pair is the tiered, or blended, margin rate determined on the basis of the highest potential exposure across the FX options and FX spot and forward positions.

Example 1: Short Call Spread or Limited Risk strategy

You sell a call spread on 10M USDCAD at strikes 1.41 and 1.42. 
The current spot rate is 1.40. 
The margin requirement will be the maximum future loss of 71,429 USD (10M x (1.42 – 1.41) = 100,000 CAD / USD @ 1.40).

Example 2: Unlimited Downside Risk

You sell a 10M USDCAD put option. You have an unlimited downside risk. The margin requirement is therefore calculated as the notional amount multiplied by the prevailing spot margin requirement.

The prevailing spot margin rate is determined by the highest potential exposure, which is 10M USD. 
Thus, the prevailing spot rate is the blended margin rate of 2.2% ((1% x 3M USD + 2% x 2M USD + 3% x 5M USD) / 10M). 
The margin requirement is therefore 220,000 USD (2.2% x 10M USD).

For additional examples click here.

View FX Margin Policy.


The FX option margin calculation does not apply to Touch options, however open positions will affect the amount you have 'Available for Margin Trading' as displayed in the Account Summary.

Therefore, if margin positions are held on the account, the 'Margin Utilisation' will increase when adding Touch option positions.

Note. Before opening the position a pre-check will be done to ensure that you cannot accidentally open a Touch option position that will move the Margin Utilisation above 100%.

risk-icon--red

Upozornění na rizika spojená s FX opcemi

Opce je kategorizována jako červený produkt, protože je považována za investiční produkt s vyšší komplexností a vysokým rizikem.

Pamatujte na to, že zakoupením devizových opcí může mít vaše potenciální ztráta výši opční prémie zaplacené za opci s připočtením veškerých poplatků a transakčních nákladů, které platí, pokud daná opce nesplní k datu expirace svou realizační cenu.

Některé trhy s opcemi fungují na maržovém základě, což znamená, že kupující neplatí celou opční prémii platnou v době nákupu. V takovém případě můžete být požádáni o doplacení marže na opci do výše příslušné opční prémie. Pokud tento požadavek nesplníte, může být vaše pozice uzavřena nebo přejít do likvidace.

Při vypsání (prodeji) opce je riziko značně vyšší než při jejím nákupu. Pro zachování pozice musíte být připraveni nést odpovědnost za marži. Případná ztráta může značně přesahovat přijatou prémii.

Vypsáním opce přijímáte právní závazek zakoupit nebo prodat podkladové aktivum v případě, že je opce realizována ve váš neprospěch, a to bez ohledu na výši odchylky tržní ceny od realizační ceny. Pokud již vlastníte podkladové aktivum, které jste se zavázali prodat, jsou vaše rizika omezená.

Jestliže podkladové aktivum nevlastníte, je riziko neomezené. O nekrytých opcích by měli uvažovat pouze zkušení obchodníci, kteří si předem zajistí veškeré podrobnosti o platných podmínkách a míře potenciálního rizika.

Dánské banky jsou povinny dělit investiční produkty nabízené drobným klientům do kategorií podle složitosti a rizikovosti produktu. Jsou to tyto kategorie: zelená, žlutá a červená. Další informace zobrazíte kliknutím sem

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.