Slovník pojmů

Inflace

Definice

Inflace označuje obecný růst cen v ekonomice, který vede k odpovídajícímu snížení kupní síly v průběhu času.


Existují tři typy inflace: poptávková inflace (kdy zvýšená nabídka peněz a úvěrů vede k vyšší poptávce), nákladová inflace (když se zvýší cena surovin) a vestavěná inflace (kdy lidé obecně očekávají, že ceny budou nadále růst). 

Jaké jsou různé typy inflace a jak je inflace způsobena?

Inflace je měřítkem rostoucích cen, které mohou ovlivnit všechny části společnosti, včetně finančních trhů. Inflace může spadat do tří kategorií nebo typů:
 • Poptávková inflace: k tomuto typu inflace dochází, když se nabídka peněz (nebo úvěrů) v systému zvyšuje. To vytváří větší poptávku po zboží a službách. Poptávka roste rychleji než dodavatelské řetězce, což vede k růstu cen.   
 • Nákladová inflace: k tomuto typu inflace dochází, když se zvýší cena surovin. To zvyšuje výrobní náklady a může snížit nabídku. Pokud se poptávka nezmění, zvýšené náklady se přenesou na spotřebitele, což snižuje jejich kupní sílu.
 • Vestavěná inflace: k tomuto typu inflace dochází, když lidé očekávají, že ceny budou nadále růst. Vzhledem k tomu, že se očekává podobné tempo růstu cen, pracovníci očekávají, že mzdy porostou v souladu s rostoucími životními náklady. Tyto dva faktory se ne vždy pohybují v souladu, ale jak se mění jeden, musí se měnit i druhý. To vytváří cyklus změn, který je známý jako vestavěná inflace.

Hnací silou inflace může být mnoho různých faktorů a všechny mohou spadat do jedné z výše uvedených kategorií. Inflace vede ke snížení kupní síly. Mezi nejčastější příčiny inflace patří:

 • Tisk více peněz: když centrální banky tzv. tisknou a emitují více peněz, nabídka se zvyšuje. To snižuje hodnotu peněz, které jsou již na trhu, což zase snižuje kupní sílu jednotlivců. 
 • Devalvace: Jsou chvíle, kdy může být zákonné platidlo záměrně znehodnoceno vládou/centrální bankou. To lze provést jako součást ekonomické strategie (často s cílem snížit obchodní deficit).
 • Nákup dluhopisů: státní dluhopisy mohou být způsobem, jak dostat do oběhu více peněz. Tyto dluhopisy jsou vydávány vládami a nakupovány prostřednictvím bank na sekundárním trhu. Dluhopisy jsou v podstatě druhem půjčky. Proces nákupu dluhopisů tedy může půjčit nové peníze na trh jako kredity na rezervní účet.

Jak se měří inflace?

Banky a finanční instituce měří inflaci pomocí různých metod, ale nejběžnější jsou index spotřebitelských cen (CPI) a index velkoobchodních cen (WPI). Na základní úrovni tyto indexy odrážejí rostoucí náklady na zboží a služby každodenní potřeby v průběhu času. 
 
Čím rychleji inflace poroste, tím větší bude její dopad. Proto je užitečné měřit inflaci v procentech. K tomu můžete použít kalkulačku inflace. Základní rovnice však porovnává ceny nyní s cenami před rokem. 
 
Například index spotřebitelských cen (CPI) zaznamenává náklady na 700 položek, které lidé pravidelně kupují. Tomuto koši 700 položek je možné připočítat celkovou cenu. Tyto náklady pak můžeme porovnat s loňským součtem koše položek. 

Řekněme tedy, že celkové náklady v roce 2022 byly $400. V roce 2023 jsou náklady $420. 

$420 $400 − = $20 rozdíl mezi těmito dvěma cenami 

$20 / $400 = 0,05 X 100 = 5% 

Nárůst cen od roku 2022 do roku 2023 je 5 %. To znamená, že inflace je na úrovni 5 %. Toto procento můžete použít jako vodítko pro průměrný nárůst cen zboží a služeb. Na základě toho můžete začít posuzovat, jak by současná míra inflace mohla ovlivnit finanční trhy. 
 
Jako obecnější příklad spotřebitele řekněme, že cena mléka v roce 2013 byla $2 za galon. V roce 2023 by cena za galon mohla být $3. Tento nárůst cen (50 %) je důsledkem inflace. Nyní předpokládejme, že průměrná mzda mezi lety 2013 a 2023 nevzrostla o 50 %. To nás staví do situace, kdy je kupní síla lidí v roce 2023 nižší než v roce 2013. 

Tento vztah mezi příjmy, kupní silou a rostoucími cenami je základem inflace. Inflace zase podporuje ekonomickou, politickou a společenskou dynamiku společnosti.  

Co znamená inflace pro obchodníky a jejich portfolia?

Je důležité, aby každý pochopil Inflaci. Od finančních expertů a obchodníků až po spotřebitele má inflace dopad téměř na každou část společnosti. Jedna věc, kterou je třeba poznamenat, je, že inflace je přirozenou součástí ekonomiky. Ceny mají tendenci se v průběhu času zvyšovat. 

Největší dopad na společnost a finanční trhy však mívají období, kdy inflace roste rychleji než obvykle. Obchodníci, kteří chtějí definovat inflaci, se proto musí zamyslet konkrétně nad tím, jak rychle klesá kupní síla spotřebitelů ve vztahu k cenám. 

Metriky, jako je index spotřebitelských cen (CPI), mohou ovlivnit finanční trhy. Například akcie, se kterými obchodujete, mohou být ovlivněny dovozem a vývozem. Rostoucí inflace může být v tomto scénáři důležitá, protože zprostředkování mezinárodních obchodů, výroba zboží a poskytování služeb může společnost stát více peněz. Neúměrné náklady by mohly zpomalit výrobu/prodej a způsobit, že společnost přijde o peníze. To by negativně ovlivnilo cenu akcií společnosti. Pochopení souvislosti mezi inflací a podnikáním vám může pomoci lépe se rozhodovat při obchodování. 

Při posuzování, zda bude mít inflace pozitivní nebo negativní dopad na Vaše portfolio, je důležité podívat se na historická data a aktuální zprávy. Měli byste se také podívat na to, proč inflace roste, protože důvody tohoto zvýšení by vám mohly napovědět, jak velký dopad bude mít na finanční trhy. 

Vezměte v úvahu typ inflace a to, jak by mohla ovlivnit nástroj, který posuzujete. Například vestavěná inflace nemusí mít na trhy takový dopad jako nákladová inflace. Tyto typy hodnocení můžete zabudovat do své celkové obchodní strategie pokaždé, když obchodujete.

Využijte tento postup v praxi

  Zřeknutí se odpovědnosti (disclaimer)

  Každý ze subjektů skupiny Saxo Bank poskytuje služby pouze pro provádění pokynů a přístup k analýze, což umožňuje osobám prohlížet a/nebo používat obsah dostupný na webových stránkách nebo jejich prostřednictvím. Tento obsah není určen ke službě "execution only" a nemění ji ani nerozšiřuje. Takový přístup a použití vždy podléhají (i) Podmínkám použití; (ii) Plnému disclaimeru (Úplné zřeknutí se odpovědnosti(; (iii) Upozornění na rizika; (iv) Pravidla zapojení a (v) Oznámení vztahující se na Saxo News & Research a/nebo jejich obsah, navíc (je-li to relevantní) k podmínkám upravujícím používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, jejichž prostřednictvím je získán přístup k Saxo News & Research. Takový obsah je proto poskytován pouze jako informace. Zejména není text určen jako rada, nebo aby bylo poskytováno nebo se na něj spoléhalo jako na poskytování nebo schvalování jakýmkoli subjektem skupiny Saxo Bank; Nelze jej ani vykládat jako výzvu nebo pobídku k úpisu, prodeji nebo nákupu jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice, které provedete, musí být v souladu s Vaším vlastním nevyžádaným a informovaným rozhodnutím. Žádný subjekt skupiny Saxo Bank proto nebude mít odpovědnost za žádné ztráty, které vám mohou vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí učiněného na základě informací, které jsou k dispozici na stránkách Saxo News & Research, nebo v důsledku používání stránek Saxo News & Research. Zadané příkazy a uskutečněné obchody se považují za určené k zadání nebo uskutečnění na účet zákazníka u subjektu skupiny Saxo Bank působícího v jurisdikci, ve které má zákazník bydliště a/nebo u které si zákazník otevřel a vede svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahují (a neměly by být vykládány tak, že obsahují) finanční, investiční, daňové nebo obchodní rady nebo rady jakéhokoli druhu nabízené, doporučené nebo podporované skupinou Saxo Bank a neměly by být vykládány jako záznam našich obchodních cen ani jako nabídka, pobídka nebo výzva k úpisu, prodeji nebo nákupu jakéhokoli finančního nástroje. V rozsahu, v jakém je jakýkoli obsah vykládán jako investiční výzkum, musíte vzít na vědomí a přijmout, že obsah nebyl zamýšlen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými k podpoře nezávislosti investičního výzkumu a jako takový by byl považován za marketingovou komunikaci podle příslušných zákonů.

  Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
  Oznámení o nezávislém investičním výzkumu (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
  Úplné zřeknutí se odpovědnosti  (https://www.home.saxo/cs-cz/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
  Úplné zřeknutí se odpovědnosti (https://www.home.saxo/cs-cz/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

  Saxo Bank A/S, organizační složka
  Na Poříčí 3a
  Prague 1, 110 00
  Česká republika

  Kontaktujte Saxo Bank

  Vyberte region

  Česká republika
  Česká republika

  Seznamte se s riziky
  Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

  Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

  Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.