Slovník pojmů

Komise (obchodní provize)

Definice

Provize jsou poplatky, které si makléři účtují za služby, které poskytují tím, že fungují jako brána mezi cennými papíry a obchodníky. Obchodníkům jsou účtovány provize makléřskými společnostmi s kompletními službami za zpracování prodeje nebo akvizice finančních nástrojů jménem obchodníků.

Bližší pohled na provize a další poplatky za obchodování

Jako obecný pojem mimo finanční svět jsou provize považovány za formu odměny nebo bonusu. V oblasti nemovitostí je makléřům obvykle vyplácen základní plat a dostávají měsíční provize nad rámec provizí, které jsou vázány na hodnotu nemovitostí, které v tomto období uvádějí na trh a prodávají. Podobné je to i u prodejců aut.

Proč si brokeři účtují provize nebo poplatky obecně?

Provize makléře jsou baleny jako odměna makléři. Pokrývají čas a náklady, které makléřům vznikají při poskytování jejich obchodních služeb klientům. Není neobvyklé, že obchodní makléři používají provize a další poplatky, které dávají na platy svých vlastních zaměstnanců a jakékoli další průběžné náklady, jako jsou licence pro obchodní platformy.

Pokud by se makléři rozhodli neúčtovat obchodníkům provize, museli by navrhnout alternativní způsob vydělávání peněz od svých klientů. Pokud by tomu tak nebylo, negenerovali by dostatečné příjmy, aby mohli provozovat své makléřství se ziskem.

Makléřská společnost s kompletními službami, která pro klienty zajišťuje všechny aspekty nákupu a prodeje finančních nástrojů, vydělává velké procento svých ročních příjmů z provizí z obchodů svých klientů.

Online makléři, kteří jsou považováni za "pouze vypořádání" (execution only), budou mít flexibilitu účtovat svým klientům nižší provize. Je to proto, že nejsou povinni poskytovat investiční poradenství nebo doporučovat obchody jménem svých klientů. Ve skutečnosti není neobvyklé, že někteří brokeři nabízejí obchodování bez provize, bez provizí účtovaných za akcii nebo za obchod. Zřejmou výhodou obchodu bez provize je, že více vlastních peněz můžete utratit za obchod spíše než za poplatky.

Poplatky za obchodování se běžně účtují jedním ze dvou způsobů: poplatky založené na provizi nebo paušální poplatky. U brokerů, kteří používají poplatky založené na provizi, mohou být účtovány buď za akcii, nebo za obchod. Každé z těchto nastavení poplatků může mít pro obchodníky různé důsledky.

Obchodní provize vs. paušální poplatky

Paušální obchodování založené na poplatcích se velmi liší od obchodování na základě provizí. Paušální poplatky z velké části nabízejí finanční poradci nebo makléři, kteří si účtují poplatek za nakládání s finančními prostředky klientů a přijímání zásadních rozhodnutí pro portfolia klientů. Paušální poplatky za obchodování se obvykle zobrazují jako procento spravovaných aktiv klienta (AUM) nebo jako pevná částka v dolarech.

Poplatky založené na provizích si obvykle účtují za obchod nebo za akcii diskontní makléři, kteří provádějí tržní příkazy pouze jménem svých klientů. Berte to jako poděkování za snahu brokera umístit Vaše obchody ve správný čas a správnou cenu, takže vy nemusíte toto řešit.

Provize za akcii a provize za obchod: jaký je mezi nimi rozdíl?

Existují různé modely, které makléři přijímají při účtování provizí svým obchodním klientům. Zejména za nákup a prodej akcií si makléři obvykle účtují provizi za akcii nebo za obchod. Provize za obchod znamená, že všem obchodníkům je účtována stejná provize za každý obchod, za libovolný počet akcií nebo do určitého maximálního počtu akcií. Provize za akcii znamená, že obchodníci platí procento za akcii, takže provize každého obchodníka se liší v závislosti na počtu akcií, se kterými v té době obchoduje.

Provize za obchod obvykle zvýhodňuje méně aktivní obchodníky, kteří obchodují s velkými pozicemi, protože dostávají stejné ceny jako obchodníci s pouhými několika akciemi. Provize za akcii může být nejlepší pro aktivní denní obchodníky, kteří obchodují s menšími velikostmi pozic – jen si nezapomeňte zkontrolovat strukturu poplatků brokera a to, zda vyšší objemy obchodů dostávají nižší ceny.

Proč je důležité, aby investoři pochopili provize a spread

Provize je důležitá pro každého, kdo obchoduje s finančními nástroji prostřednictvím brokera. Provize je něco, co musíte zohlednit ve svých nákladech na obchodování. Je důležité odlišit provizi od "spreadu", který na vámi vybraná aktiva nabízí Váš broker. 

Spread je rozdíl mezi poptávkovou (nákupní) cenou a nabídkovou (prodejní) cenou. Čím větší je rozdíl, tím více se bude muset pozice pohybovat, aby se stala ziskovou. To se liší od provize, protože spread je něco, co neurčuje Váš broker. Spread je definován tokem objednávky burzy v době, kdy chcete obchodovat. Provize je otevřeně účtována makléři za využití jejich služeb.

Není neobvyklé, že si někteří brokeři pohrávají s dostupným spreadem, pokud dávají přednost nabízení obchodování bez provize svým klientům. Pokud se rozhodnou jít cestou bez provize, je pravděpodobnější, že rozpětí mezi nabídkovou cenou a poptávkovou cenou bude větší než u brokerů, kteří si účtují provize.

Využijte tento postup v praxi

  Zřeknutí se odpovědnosti (disclaimer)

  Každý ze subjektů skupiny Saxo Bank poskytuje služby pouze pro provádění pokynů a přístup k analýze, což umožňuje osobám prohlížet a/nebo používat obsah dostupný na webových stránkách nebo jejich prostřednictvím. Tento obsah není určen ke službě "execution only" a nemění ji ani nerozšiřuje. Takový přístup a použití vždy podléhají (i) Podmínkám použití; (ii) Plnému disclaimeru (Úplné zřeknutí se odpovědnosti(; (iii) Upozornění na rizika; (iv) Pravidla zapojení a (v) Oznámení vztahující se na Saxo News & Research a/nebo jejich obsah, navíc (je-li to relevantní) k podmínkám upravujícím používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, jejichž prostřednictvím je získán přístup k Saxo News & Research. Takový obsah je proto poskytován pouze jako informace. Zejména není text určen jako rada, nebo aby bylo poskytováno nebo se na něj spoléhalo jako na poskytování nebo schvalování jakýmkoli subjektem skupiny Saxo Bank; Nelze jej ani vykládat jako výzvu nebo pobídku k úpisu, prodeji nebo nákupu jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice, které provedete, musí být v souladu s Vaším vlastním nevyžádaným a informovaným rozhodnutím. Žádný subjekt skupiny Saxo Bank proto nebude mít odpovědnost za žádné ztráty, které vám mohou vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí učiněného na základě informací, které jsou k dispozici na stránkách Saxo News & Research, nebo v důsledku používání stránek Saxo News & Research. Zadané příkazy a uskutečněné obchody se považují za určené k zadání nebo uskutečnění na účet zákazníka u subjektu skupiny Saxo Bank působícího v jurisdikci, ve které má zákazník bydliště a/nebo u které si zákazník otevřel a vede svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahují (a neměly by být vykládány tak, že obsahují) finanční, investiční, daňové nebo obchodní rady nebo rady jakéhokoli druhu nabízené, doporučené nebo podporované skupinou Saxo Bank a neměly by být vykládány jako záznam našich obchodních cen ani jako nabídka, pobídka nebo výzva k úpisu, prodeji nebo nákupu jakéhokoli finančního nástroje. V rozsahu, v jakém je jakýkoli obsah vykládán jako investiční výzkum, musíte vzít na vědomí a přijmout, že obsah nebyl zamýšlen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými k podpoře nezávislosti investičního výzkumu a jako takový by byl považován za marketingovou komunikaci podle příslušných zákonů.

  Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
  Oznámení o nezávislém investičním výzkumu (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
  Úplné zřeknutí se odpovědnosti  (https://www.home.saxo/cs-cz/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
  Úplné zřeknutí se odpovědnosti (https://www.home.saxo/cs-cz/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

  Saxo Bank A/S, organizační složka
  Na Poříčí 3a
  Prague 1, 110 00
  Česká republika

  Kontaktujte Saxo Bank

  Vyberte region

  Česká republika
  Česká republika

  Seznamte se s riziky
  Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

  Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

  Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.