Ropa na $150, Saúdové kupují franšízu Ligy mistrů Ropa na $150, Saúdové kupují franšízu Ligy mistrů Ropa na $150, Saúdové kupují franšízu Ligy mistrů

Ropa na $150, Saúdové kupují franšízu Ligy mistrů

Ole Hansen & Kim Cramer Larsson

Shrnutí:  Saúdská Arábie se díky rostoucím cenám ropy dostává na mezinárodní scénu, kde se jí podaří vytvořit Ligu mistrů poté, co úspěšně koupila franšízu Ligy mistrů UEFA.


Radikální restrukturalizaci saúdskoarabské ekonomiky, která se zbavuje závislosti na příjmech z ropy a stává se velmocí v oblasti cestovního ruchu, volného času a zábavy, dodává další impuls raketový růst cen ropy, která se díky vyšší než očekávané poptávce dostává zhruba v polovině roku na $150 za barel, protože ekologická transformace začíná kvůli rostoucím nákladům váznout, a po OPEC+ v čele se Saúdskou Arábií, udržuje pevnou kontrolu nad dodávkami.

Saúdský korunní princ Mohammed bin Salmán, známý fotbalový nadšenec, v posledních letech dohlížel na modernizaci saúdské profesionální ligy se zaměřením na zlepšení výkonnosti na hřišti prostřednictvím nákupu hráčů světové úrovně, aby se stala jednou z deseti nejlepších fotbalových lig na světě. S rostoucími příjmy z ropy však MBS vidí skvělou příležitost jít o krok dál a s podporou FIFA se úspěšně pokouší koupit Ligu mistrů UEFA, jednu z nejprestižnějších fotbalových soutěží na světě.

Saúdové, kteří nyní drží klíče od této ceněné fotbalové soutěže, okamžitě přistupují k její přeměně na celosvětovou klubovou soutěž, kterou se FIFA, přestože nabízela finanční odměny ve výši $150 milionů, snažila zavést, ale nepodařilo se jí to kvůli odporu UEFA a Evropské klubové asociace a v neposlední řadě i největších evropských klubů, které se obávají rizika únavy hráčů. Po převzetí Saúdskou Arábií však nová nabídka dosahuje takové úrovně, že ji velké kluby nemohou odmítnout, zejména poté, co jim byly nabídnuty peníze za všech 220 předních klubů zastřešených Evropskou asociací klubů. Světová liga mistrů FIFA se stává skutečností a značný počet zápasů se odehraje v Rijádu. Nová soutěž se nakonec bude skládat ze 48 týmů, přičemž evropské kluby budou mít stejně jako v současném formátu Ligy mistrů UEFA zaručeno 32 míst, Asie/Blízký východ, Afrika a Severní a Jižní Amerika získají po pěti místech v turnaji a zbývající místa připadnou Oceánii.   

Dopad na trh: Cena akcií Manchesteru United se zdvojnásobuje a cena ropy Brent se zvyšuje na $150 za barel.

Vyloučení odpovědnosti

Jednotlivé subjekty skupiny Saxo Bank poskytují pouze služby k provádění pokynů a přístup k analýze, které umožňují uživateli prohlížet nebo používat obsah, který je k dispozici na webu nebo přes web. Tento obsah není určen pro tyto výhradní služby k provádění pokynů ani je nemění a nerozšiřuje. Tento přístup a použití jsou vždy předmětem (i) podmínek používání; (ii) úplného vyloučení odpovědnosti; (iii) upozornění na rizika; (iv) jednacího řádu a (v) oznámení týkajících se webu Saxo News & Research a/nebo jeho příslušného obsahu a také podmínek (pokud jsou relevantní), kterými se řídí používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, podle kterého se získává přístup k webu Saxo News & Research. Takový obsah se proto poskytuje pouze jako informace. Zejména není úmyslem, aby vám jakýkoli subjekt skupiny Saxo Bank poskytl jakoukoli radu nebo abyste se na cokoli spoléhali jako na poskytnutou nebo potvrzenou radu; stejně tak nelze cokoli vykládat jako vyžádání nebo pobídku k vytvoření předplatného nebo prodeji či koupi jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice musí být na základě vašeho vlastního informovaného rozhodnutí bez vyzvání. Jako takový nenese žádný subjekt skupiny Saxo Bank odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí provedeného na základě informací, které jsou k dispozici na webu Saxo News & Research nebo v důsledku používání webu Saxo News & Research. Zadané pokyny a uskutečněné obchody se pokládají za zamýšlené nebo uskutečněné na účet zákazníka s entitou skupiny Saxo Bank působící v jurisdikci, v níž sídlí zákazník, nebo s níž zákazník otevřel a udržuje svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahuje (a neměl by být vykládán jako obsahující) finanční, investiční, daňové nebo obchodní poradenství nebo poradenství jakéhokoliv druhu nabízeného, doporučeného nebo potvrzeného skupinou Saxo Bank a nemělo by být interpretováno jako záznam našich obchodních cen nebo jako nabídka, pobídka nebo vyžádání předplatného, prodeje nebo koupě v jakémkoli finančním nástroji. Pokud je jakýkoli obsah chápán jako investiční výzkum, je třeba vzít v potaz a přijmout skutečnost, že obsah nebyl určen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový, se považuje za marketingovou zprávu podle příslušných zákonů.

Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Oznámení o investičních průzkumech, které nejsou nezávislé (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Odmítnutí odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.