Generativní falešná umělá inteligence vyvolává krizi národní bezpečnosti Generativní falešná umělá inteligence vyvolává krizi národní bezpečnosti Generativní falešná umělá inteligence vyvolává krizi národní bezpečnosti

Generativní falešná umělá inteligence vyvolává krizi národní bezpečnosti

Peter Garnry

Vedoucí oddělení akciových strategií

Shrnutí:  Generativní umělá inteligence, která je považována za přínos pro produktivitu, se po odvážném deepfake útoku na vysoce postaveného úředníka ve vyspělé zemi stává hrozbou pro národní bezpečnost. Vlády zavádějí nové regulace v oblasti umělé inteligence, čímž narušují humbuk kolem umělé inteligence a Venture Capital investoři z tohoto odvětví utíkají. Nedůvěra veřejnosti ve zprávy generované umělou inteligencí prudce vzroste a vlády zavedou nové zákony, které umožní šířit veřejné zprávy pouze malé skupině subjektů.


Zatímco všichni od McKinsey přes podnikový sektor až po přední ekonomy považují generativní umělou inteligenci za skvělý nástroj zvyšující produktivitu, který v příštích desetiletích podpoří růst, jiní v ní vidí potenciální novou zbraň. Zločinecká skupina nasadí v rámci hry s vysokými sázkami nejpodvodnější generativní deepfake umělé inteligence, jaký kdy svět viděl, a phishingem přiměje vysoce postaveného vládního úředníka k předání přísně tajných státních informací z vyspělé země. Tento odvážný krok a úspěch vyvolává největší národní bezpečnostní krizi od druhé světové války a zahajuje novou éru dalekosáhlé regulace umělé inteligence.

V historickém kroku, který má řešit katastrofální vedlejší účinky generativní umělé inteligence, USA a EU prohlašují, že veškerý obsah vytvořený generativní umělou inteligencí by měl být označen nápisem "Made by AI" a nedodržení tohoto požadavku povede k přísnému trestu. Ještě větší ranou generativní umělé inteligenci je, že vláda nutí společnosti OpenAI a Google, aby z důvodu národní bezpečnosti omezily přístup třetích stran ke svým základním velkým jazykovým modelům, což znamená, že tyto nové generativní systémy umělé inteligence mohou používat pouze subjekty schválené vládou. Nové nařízení zabíjí humbuk kolem generativní umělé inteligence, protože investice rizikového kapitálu vysychají kvůli obavám, že generativní umělou inteligenci bude obtížnější komercializovat.

Incident s generativní umělou inteligencí (deepfake) přechází z národní bezpečnostní krize v plnou nedůvěru veřejnosti v informace poskytované na internetu, protože obsah vytvářený umělou inteligencí se rozšířil na 90 % všech informací. Ve všech vyspělých zemích vlády přijímají přísné zákony, podle nichž mohou zprávy pro veřejnost šířit pouze vládou schválené zpravodajské organizace, což je velký úder pro platformy sociálních médií a "nevyhovující" zpravodajské organizace. Regulace "poznej svého zákazníka", která je dobře známá v bankovním sektoru, aby se zabránilo praní špinavých peněz, je nucena technologickým společnostem dodávajícím generativní aplikace umělé inteligence, aby se zabránilo přístupu některých zemí a subjektů k této technologii. 

Dopad na trh: Hodnota tradičních mediálních společností schválených svými vládami pro šíření veřejných zpráv prudce vzrostla, akcie The New York Times Company se zdvojnásobily. Akcie Adobe klesají, protože vláda potrestala společnost, protože katastrofický deepfake byl vytvořen pomocí jejího softwaru.

Vyloučení odpovědnosti

Jednotlivé subjekty skupiny Saxo Bank poskytují pouze služby k provádění pokynů a přístup k analýze, které umožňují uživateli prohlížet nebo používat obsah, který je k dispozici na webu nebo přes web. Tento obsah není určen pro tyto výhradní služby k provádění pokynů ani je nemění a nerozšiřuje. Tento přístup a použití jsou vždy předmětem (i) podmínek používání; (ii) úplného vyloučení odpovědnosti; (iii) upozornění na rizika; (iv) jednacího řádu a (v) oznámení týkajících se webu Saxo News & Research a/nebo jeho příslušného obsahu a také podmínek (pokud jsou relevantní), kterými se řídí používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, podle kterého se získává přístup k webu Saxo News & Research. Takový obsah se proto poskytuje pouze jako informace. Zejména není úmyslem, aby vám jakýkoli subjekt skupiny Saxo Bank poskytl jakoukoli radu nebo abyste se na cokoli spoléhali jako na poskytnutou nebo potvrzenou radu; stejně tak nelze cokoli vykládat jako vyžádání nebo pobídku k vytvoření předplatného nebo prodeji či koupi jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice musí být na základě vašeho vlastního informovaného rozhodnutí bez vyzvání. Jako takový nenese žádný subjekt skupiny Saxo Bank odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí provedeného na základě informací, které jsou k dispozici na webu Saxo News & Research nebo v důsledku používání webu Saxo News & Research. Zadané pokyny a uskutečněné obchody se pokládají za zamýšlené nebo uskutečněné na účet zákazníka s entitou skupiny Saxo Bank působící v jurisdikci, v níž sídlí zákazník, nebo s níž zákazník otevřel a udržuje svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahuje (a neměl by být vykládán jako obsahující) finanční, investiční, daňové nebo obchodní poradenství nebo poradenství jakéhokoliv druhu nabízeného, doporučeného nebo potvrzeného skupinou Saxo Bank a nemělo by být interpretováno jako záznam našich obchodních cen nebo jako nabídka, pobídka nebo vyžádání předplatného, prodeje nebo koupě v jakémkoli finančním nástroji. Pokud je jakýkoli obsah chápán jako investiční výzkum, je třeba vzít v potaz a přijmout skutečnost, že obsah nebyl určen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový, se považuje za marketingovou zprávu podle příslušných zákonů.

Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Oznámení o investičních průzkumech, které nejsou nezávislé (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Odmítnutí odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.