Deficitní země vytvářejí Římský klub k vyjednávání o obchodních podmínkách Deficitní země vytvářejí Římský klub k vyjednávání o obchodních podmínkách Deficitní země vytvářejí Římský klub k vyjednávání o obchodních podmínkách

Deficitní země vytvářejí Římský klub k vyjednávání o obchodních podmínkách

Steen Jakobsen

Ředitel investic

Shrnutí:  Trvalá a prohlubující se divergence běžných účtů mezi skupinou přebytkových a deficitních zemí je důsledkem řízených měn a není dlouhodobě udržitelná. Protože se situace se zadlužením USA stala nezvladatelnou, skupina šesti deficitních zemí vytváří Římský klub, aby spolupracovala na snižování deficitů společným vyjednáváním o nových podmínkách světového obchodu se zeměmi s přebytkem. Zlato, stříbro a kryptoměny si podle nás vedou velmi dobře v nepředvídatelném prostředí světové rezervní měny a neudržitelných běžných účtů deficitních zemí.


Vzniká Římský klub, jehož cílem je snížit schodek běžného účtu skupiny zemí s vysokým schodkem. Teoreticky je otevřená ekonomika s volným obchodem řízena a samoregulována prostřednictvím měnových úprav, kdy deficitní země devalvují své měny, aby obnovily konkurenceschopnost. Ve skutečnosti mnoho, ne-li téměř všechny země kontrolují své měny, a tak nakonec vytvářejí buď trvalé deficity, nebo přebytky. Máme prostě polofixní globální měnový režim, který brání celé koncepci volného obchodu, a neexistuje způsob, jak by WTO mohla najít zlatou cestu ke snížení tohoto břemene stále se zvyšujících deficitů v některých zemích. To vedlo k vytvoření Římského klubu, což je spolupráce, jejímž cílem je napravit stále rostoucí rozdíly ve světovém obchodním a finančním systému.

V roce 2024, v podmínkách silné globální recese a omezených nástrojů ke snižování úrokových sazeb kvůli trvale vysoké inflaci, se největší deficitní země světa sejdou v Římě, aby stanovily lepší podmínky pro strukturální omezení schopnosti těchto přebytkových zemí nadále zvyšovat své přebytky. Argumentuje se tím, že resetování deficitů prostřednictvím postupné fixní revalvace přebytkových zemí by umožnilo globální reset, který by vytvořil rovnější a stabilnější ekonomický model. Šest zakládajících zemí Římského klubu jsou USA, Velká Británie, Indie, Brazílie, Kanada a Francie. Úprava rozdílů na běžném účtu mezi klíčovými zeměmi bude pro země s nejvyšším přebytkem, kterými jsou Čína, Německo, Norsko, Japonsko, Nizozemsko a Singapur, bolestivá. \

Klíčovým katalyzátorem je skutečnost, že dluh USA se stal v roce 2022 nekontrolovatelným. Když byl v roce 1956 založen Pařížský klub, oficiální klub věřitelů, činil celkový dluh USA 273 miliard, ale dnes je dluh na 33 bilionů USD, což je neuvěřitelný nárůst o 14 000 %.

Dopad na trh: Skutečnost, že se světová rezervní měna vymyká kontrole, snižuje důvěru ve fiat peněžní systém, což vytváří podmínky pro velké zisky zlata, stříbra a kryptoměn.

Vyloučení odpovědnosti

Jednotlivé subjekty skupiny Saxo Bank poskytují pouze služby k provádění pokynů a přístup k analýze, které umožňují uživateli prohlížet nebo používat obsah, který je k dispozici na webu nebo přes web. Tento obsah není určen pro tyto výhradní služby k provádění pokynů ani je nemění a nerozšiřuje. Tento přístup a použití jsou vždy předmětem (i) podmínek používání; (ii) úplného vyloučení odpovědnosti; (iii) upozornění na rizika; (iv) jednacího řádu a (v) oznámení týkajících se webu Saxo News & Research a/nebo jeho příslušného obsahu a také podmínek (pokud jsou relevantní), kterými se řídí používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, podle kterého se získává přístup k webu Saxo News & Research. Takový obsah se proto poskytuje pouze jako informace. Zejména není úmyslem, aby vám jakýkoli subjekt skupiny Saxo Bank poskytl jakoukoli radu nebo abyste se na cokoli spoléhali jako na poskytnutou nebo potvrzenou radu; stejně tak nelze cokoli vykládat jako vyžádání nebo pobídku k vytvoření předplatného nebo prodeji či koupi jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice musí být na základě vašeho vlastního informovaného rozhodnutí bez vyzvání. Jako takový nenese žádný subjekt skupiny Saxo Bank odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí provedeného na základě informací, které jsou k dispozici na webu Saxo News & Research nebo v důsledku používání webu Saxo News & Research. Zadané pokyny a uskutečněné obchody se pokládají za zamýšlené nebo uskutečněné na účet zákazníka s entitou skupiny Saxo Bank působící v jurisdikci, v níž sídlí zákazník, nebo s níž zákazník otevřel a udržuje svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahuje (a neměl by být vykládán jako obsahující) finanční, investiční, daňové nebo obchodní poradenství nebo poradenství jakéhokoliv druhu nabízeného, doporučeného nebo potvrzeného skupinou Saxo Bank a nemělo by být interpretováno jako záznam našich obchodních cen nebo jako nabídka, pobídka nebo vyžádání předplatného, prodeje nebo koupě v jakémkoli finančním nástroji. Pokud je jakýkoli obsah chápán jako investiční výzkum, je třeba vzít v potaz a přijmout skutečnost, že obsah nebyl určen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový, se považuje za marketingovou zprávu podle příslušných zákonů.

Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Oznámení o investičních průzkumech, které nejsou nezávislé (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Odmítnutí odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.