Podívejte se na 6 nejpopulárnějších akcií z obranného průmyslu Podívejte se na 6 nejpopulárnějších akcií z obranného průmyslu Podívejte se na 6 nejpopulárnějších akcií z obranného průmyslu

Podívejte se na 6 nejpopulárnějších akcií z obranného průmyslu

Equity
Oskar Barner Bernhardtsen

Investment strategist

Podívejte se na nejoblíbenější akcie spojené s obranou

S rostoucím počtem zemí EU a NATO, které se zavazují dosáhnout požadované úrovně výdajů na obranu ve výši alespoň 2 % HDP ročně, se začíná stále více věnovat pozornost investování do obranného průmyslu.

Svět a postoj k firmám vyrábějícím zbraně a obranné vybavení se výrazně změnil po ruské invazi na Ukrajinu, což znamená, že stále více investorů se rozhoduje investovat své peníze do jedné nebo více akcií spojených s obranou. V Saxo Bank si všimáme, že počet klientů investujících do obranného průmyslu v prvních měsících roku 2024 je téměř o 150 % vyšší než ve stejném období minulého roku.

I když se investice do akcií spojených s obranou zdají být více "akceptovatelné", stále probíhá etická a morální diskuse, když hovoříme o akciích spojených s obranou a zbraněmi. Válka a konflikty jsou vždy hrozné, ale zároveň se ukazuje, že pro mnoho zemí je nezbytné investovat více do obrany, aby si zajistily dobrou a bezpečnou budoucnost.

Jako investor byste se proto měli stále zamýšlet, co považujete za "správné" k investování, než se rozhodnete pro investice do obranného průmyslu. Stejně důležité je, abyste jako investor věděli, že investování do akcií spojených s obranou nutně nemusí být dobrým tahem do budoucna. Hodnoty mnoha akcií v tomto sektoru výrazně vzrostly v průběhu posledních let, a aby se tento trend udržel, musí firmy dosahovat lepších výsledků, než trh v současnosti očekává.

Níže představujeme 6 nejpopulárnějších akcií mezi klienty Saxo Bank, které jsou spojeny se sektorem obrany.

Je málo firem, jejichž 100 % obratu pochází z výroby zbraní. Proto mnoho firem definovaných jako akcie spojené s obranou obvykle generuje příjmy jak z civilních komerčních podniků, tak z obranných aktivit. Příkladem může být Boeing. Boeing dodává jak letadla pro běžnou osobní přepravu, tak také letadla a produkty jako například bombardovací letoun B-52.

Níže naleznete 6 nejpopulárnějších akcií mezi klienty Saxo Bank, u kterých značná část obratu pochází z obranných aktivit.

Palantir (Až 55 %**)
Airbus (20 %)
Boeing (44 %)
Rheinmetall (67 %)
Lockheed Martin (90 %)
RTX corp. (59 %*)

*Podíl obratu představující prodej pro vojenské účely podle dat SIPRI z roku 2022.
**Palantir prodává své informační systémy pro vojenské účely, ale ve zprávě byl uveden celkový prodej státům, nikoli konkrétní prodej obrannému sektoru. 55 % představuje podíl prodeje státům v roce 2023.

Když se podíváme na výše uvedených 6 populárních akcií s expozicí v obranném sektoru mezi klienty Saxo Bank, ne všechny se ukázaly jako dobrá investice od doby invaze na Ukrajinu.

Jak je ukázáno níže na grafu, pouze Rheinmetall a Palantir výrazně vzrostly. Důvod růstu Palantiru může také souviset s zaměřením firmy na umělou inteligenci a jejich expozice v obranném sektoru pravděpodobně není hlavním důvodem nárůstu cen akcií.

Rheinmetall vzrostl o více než 400 % v daném období, a co je charakteristické ve srovnání s ostatními akciemi na seznamu, firma je evropská.

Když se podíváme na další evropské akcie spojené s obranou, mnohé z nich také zaznamenaly velké nárůsty cen, zatímco výnosy z globálnějších obranných akcií byly v posledních letech mnohem skromnější.

defensecee

Nejnovější informace z trhů


Vyloučení odpovědnosti

Jednotlivé subjekty skupiny Saxo Bank poskytují pouze služby k provádění pokynů a přístup k analýze, které umožňují uživateli prohlížet nebo používat obsah, který je k dispozici na webu nebo přes web. Tento obsah není určen pro tyto výhradní služby k provádění pokynů ani je nemění a nerozšiřuje. Tento přístup a použití jsou vždy předmětem (i) podmínek používání; (ii) úplného vyloučení odpovědnosti; (iii) upozornění na rizika; (iv) jednacího řádu a (v) oznámení týkajících se webu Saxo News & Research a/nebo jeho příslušného obsahu a také podmínek (pokud jsou relevantní), kterými se řídí používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, podle kterého se získává přístup k webu Saxo News & Research. Takový obsah se proto poskytuje pouze jako informace. Zejména není úmyslem, aby vám jakýkoli subjekt skupiny Saxo Bank poskytl jakoukoli radu nebo abyste se na cokoli spoléhali jako na poskytnutou nebo potvrzenou radu; stejně tak nelze cokoli vykládat jako vyžádání nebo pobídku k vytvoření předplatného nebo prodeji či koupi jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice musí být na základě vašeho vlastního informovaného rozhodnutí bez vyzvání. Jako takový nenese žádný subjekt skupiny Saxo Bank odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí provedeného na základě informací, které jsou k dispozici na webu Saxo News & Research nebo v důsledku používání webu Saxo News & Research. Zadané pokyny a uskutečněné obchody se pokládají za zamýšlené nebo uskutečněné na účet zákazníka s entitou skupiny Saxo Bank působící v jurisdikci, v níž sídlí zákazník, nebo s níž zákazník otevřel a udržuje svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahuje (a neměl by být vykládán jako obsahující) finanční, investiční, daňové nebo obchodní poradenství nebo poradenství jakéhokoliv druhu nabízeného, doporučeného nebo potvrzeného skupinou Saxo Bank a nemělo by být interpretováno jako záznam našich obchodních cen nebo jako nabídka, pobídka nebo vyžádání předplatného, prodeje nebo koupě v jakémkoli finančním nástroji. Pokud je jakýkoli obsah chápán jako investiční výzkum, je třeba vzít v potaz a přijmout skutečnost, že obsah nebyl určen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový, se považuje za marketingovou zprávu podle příslušných zákonů.

Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Oznámení o investičních průzkumech, které nejsou nezávislé (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Odmítnutí odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.