Akcie se v srpnu vrátily do reality Akcie se v srpnu vrátily do reality Akcie se v srpnu vrátily do reality

Akcie se v srpnu vrátily do reality

Equities 8 min čtení
Peter Garnry

Hlavní investiční stratég

Shrnutí:  Krátkodobé posílení světových akcií, které vydrželo dva měsíce, je za námi. Ceny začaly klesat a na nedávné konferenci v Jackson Hole utrpěly akcie další velkou ránu. Ukázalo se totiž, že inflační tlaky jsou navzdory mnohem přísnějším finančním podmínkám ještě stále příliš velké. Takže dojde k dalšímu zpřísnění základních sazeb, což s sebou nese vyšší riziko, že ekonomika přejde do recese. Růst úrokových sazeb navíc patrně srazí hodnotu akcií ještě hlouběji. Pro akcie jsou to tedy samé špatné zprávy a lze očekávat, že s blížícím se koncem roku budou nepříznivé faktory ještě nabývat na intenzitě.


Podle předstihových ukazatelů se ekonomika řítí do recese

Od 17. června do 16. srpna akcie celosvětově posílily o 14,7 %. Investoři si namlouvali, že se situace zlepšuje a inflace začíná klesat. Na povrch začaly znovu probublávat spekulativní excesy, které po zvýšení úrokových sazeb ještě nespadly na nulu, a opět přicházely do módy meme akcie. V srpnu se potom objevily známky toho, že nominální ekonomika zůstává navzdory zpřísňování podmínek financování (kvůli zvyšování sazeb centrálních bank) i nadále pozoruhodně silná. Trh náhle ohledně své sázky na inflaci znejistěl a ještě víc znejistěl ohledně své sázky na to, že Fed začne počátkem roku 2023 s uvolňováním. Schůzka v Jackson Hole pak byla událostí, která konečně konfrontovala světové akcie s realitou. Od svého srpnového vrcholu už se propadly o 7,6 % a teď jsou o 4,2 % níž než před měsícem.

Díky aktuálnímu růstu tržeb, provozním maržím i současné ceně kapitálu si akcie dosud drží hodnotu nad průměrem od roku 1995. Již brzy se však jeden z těchto faktorů stane pro akcie klíčovým rizikem poklesu. Mluvíme o provozních maržích. Dnes jsou na svém historickém maximu, zhruba dvě směrodatné odchylky nad průměrem od roku 1995. Doposud mohly firmy přesouvat inflaci na spotřebitele, protože ti měli úspory z dob pandemie. Globální energetická krize ale nabývá na síle a očekává se, že náklady na energie ještě letos dosáhnou 13 % HDP. Pak už spotřebitelé nejspíš ztratí schopnost absorbovat vyšší ceny. Tuto dynamiku firmy s největší pravděpodobností pocítí v nadcházejících čtvrtletích, až se začne růst cen přímo promítat do poklesu prodeje, takže nakonec přijdou o víc tržeb, než si myslely. Jedinou přirozenou reakcí z jejich strany pak bude zredukovat marže, čímž se nejspíš připraví o zisky z vyššího růstu tržeb a možná i o víc.

S příchodem září se čím dál víc obáváme, že ekonomika sice ne nominálně, ale rozhodně reálně směřuje do recese. Tento stav se nazývá stagflace. Za normálních okolností by teď začaly centrální banky snižovat úrokové sazby a rozvolňovat podmínky financování. Když ale dojde k recesi v situaci, kdy nominální ceny dál prudce rostou, máte problém s inflací, takže se úrokové sazby nebudou snižovat, ale naopak dál zvyšovat. Naše hypotéza a kvalifikovaný odhad i nadále zní, že strukturální inflace bude vyšší a potrvá déle, než trh očekává. Příčinou budou energetické deficity, deglobalizace a vysoký růst nominálních mezd. Předstihové ukazatele jsou teď v USA meziročně na 0 %, což znamená v následujících šesti měsících zvýšenou pravděpodobnost recese. V prosinci 2007 začala recese poté, co předstihové ukazatele klesly oproti maximu o 6 %, a pokud použijeme stejnou metodiku i dnes a protáhneme křivku současného poklesu, může být americká ekonomika v recesi už v březnu příštího roku. Hlavním katalyzátorem jsou rychle rostoucí ceny energií. Ty totiž vysávají HDP, který by se jinak utratil za spotřebu nejrůznějšího zboží a služeb.

Podle nás je nejlepší akciovou strategií i nadále defenziva. Pořád preferujeme témata, jako jsou komodity, logistika, obnovitelné energie, obrana, Indie a počítačové zabezpečení. Změnili jsme však názor na polovodiče, protože v tomto odvětví dojde v nejbližší době k velkým změnám. Důkazem budiž dnešní informace, že Nvidia už nemůže prodávat své čipy v Číně. Pokud jde o jednotlivé faktory, budou hodnotové a kvalitní akcie nadále přinášet lepší výsledky než ty růstové.

 
MSCI World | Source: Bloomberg
US Leading Indicators y/y | Source: Bloomberg

Vyloučení odpovědnosti

Jednotlivé subjekty skupiny Saxo Bank poskytují pouze služby k provádění pokynů a přístup k analýze, které umožňují uživateli prohlížet nebo používat obsah, který je k dispozici na webu nebo přes web. Tento obsah není určen pro tyto výhradní služby k provádění pokynů ani je nemění a nerozšiřuje. Tento přístup a použití jsou vždy předmětem (i) podmínek používání; (ii) úplného vyloučení odpovědnosti; (iii) upozornění na rizika; (iv) jednacího řádu a (v) oznámení týkajících se webu Saxo News & Research a/nebo jeho příslušného obsahu a také podmínek (pokud jsou relevantní), kterými se řídí používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, podle kterého se získává přístup k webu Saxo News & Research. Takový obsah se proto poskytuje pouze jako informace. Zejména není úmyslem, aby vám jakýkoli subjekt skupiny Saxo Bank poskytl jakoukoli radu nebo abyste se na cokoli spoléhali jako na poskytnutou nebo potvrzenou radu; stejně tak nelze cokoli vykládat jako vyžádání nebo pobídku k vytvoření předplatného nebo prodeji či koupi jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice musí být na základě vašeho vlastního informovaného rozhodnutí bez vyzvání. Jako takový nenese žádný subjekt skupiny Saxo Bank odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí provedeného na základě informací, které jsou k dispozici na webu Saxo News & Research nebo v důsledku používání webu Saxo News & Research. Zadané pokyny a uskutečněné obchody se pokládají za zamýšlené nebo uskutečněné na účet zákazníka s entitou skupiny Saxo Bank působící v jurisdikci, v níž sídlí zákazník, nebo s níž zákazník otevřel a udržuje svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahuje (a neměl by být vykládán jako obsahující) finanční, investiční, daňové nebo obchodní poradenství nebo poradenství jakéhokoliv druhu nabízeného, doporučeného nebo potvrzeného skupinou Saxo Bank a nemělo by být interpretováno jako záznam našich obchodních cen nebo jako nabídka, pobídka nebo vyžádání předplatného, prodeje nebo koupě v jakémkoli finančním nástroji. Pokud je jakýkoli obsah chápán jako investiční výzkum, je třeba vzít v potaz a přijmout skutečnost, že obsah nebyl určen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový, se považuje za marketingovou zprávu podle příslušných zákonů.

Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Oznámení o investičních průzkumech, které nejsou nezávislé (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Odmítnutí odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.