Evropa prahne po elektrifikačních technologiích. Siemens Energy hlásí nečekaně dobré výnosy Evropa prahne po elektrifikačních technologiích. Siemens Energy hlásí nečekaně dobré výnosy Evropa prahne po elektrifikačních technologiích. Siemens Energy hlásí nečekaně dobré výnosy

Evropa prahne po elektrifikačních technologiích. Siemens Energy hlásí nečekaně dobré výnosy

Equities 3 min čtení
Peter Garnry

Vedoucí oddělení Saxo Strats

Shrnutí:  V dnešních aktualitách z akciových trhů se soustředíme na neočekávaně vysoké výnosy Siemens Energy a objednávky, které dosáhly nového absolutního maxima. Může za to zejména výrazná poptávka v segmentu technologií elektrifikačních sítí. Probereme také, jak výnosy za 1. čtvrtletí zvýšily očekávání výnosů pro následujících 12 měsíců. Zdá se, že analytici v tomto okamžiku vůbec nezohledňují recesi. A konečně se podíváme blíž na nejdůležitější výnosy tohoto týdne.


Klíčové body:

  1. Společnost Siemens Energy se může pochlubit nečekaně dobrými výsledky v oblasti výnosů, za velký nárůst zakázek může enormní poptávka Evropy po technologiích elektrifikačních sítí.

  2. Výnosy za 1. čtvrtletí zvýšily očekávané výnosy v následujících 12 měsících, což jen ukazuje, že analytici v tomto okamžiku nezohledňují možnou recesi.

  3. Tento týden se v oblasti výnosů soustředíme zejména na Trip.com (pondělí), Home Depot (úterý), Siemens (středa) a Walmart (čtvrtek).

Výnosy Siemens Energy: Enormní poptávka po technologiích elektrifikačních sítí

Nejvýznamnější výnosy, které byly tento týden zveřejněny, patří Siemens Energy, což je spin-off někdejší divize Gas and Power společnosti Siemens z roku 2020. Za 2. čtvrtletí fiskálního roku 2023 (končící 31. březnem) dosáhla tato firma výnosů ve výši 8 miliard euro, meziročně tedy v přepočtu o 24 % vyšších, a objem zakázek překonal očekávání a dosáhl 12,3 miliard euro (+ 56 %).

Objem nevyřízených objednávek dosáhl nového absolutního maxima 102 miliard eur a poměr book-to-bill 1,53. Siemens Energy také navyšuje svůj cíl v oblasti srovnatelného růstu tržeb za fiskální rok ze 3-7 % na 10-12 %. Největší nárůst zaznamenala firemní divize Grid Technologies (Technologie elektrifikačních sítí), kde se tržby zvýšily o 27 % a objednávky o 44 %, protože společnost zaznamenala „enormní poptávku po budování elektrifikačních sítí v Evropě“.

Není to tak dávno, co jsme uveřejnili článek Méně známá rizika zelené transformace, v němž jsme zdůrazňovali, že elektrické sítě představují v oblasti elektrifikace dopravy a vytápění zásadní výzvu. Podle odhadů agentury Bloomberg New Energy Finance bude muset svět do infrastruktury elektrifikačních sítí do roku 2050 investovat 21 bilionů dolarů, takže se bude ještě dlouhou dobu jednat o odvětví s vysokým růstem.

Cena akcií Siemens Energy | Zdroj: Saxo

Výnosy za 1. čtvrtletí nepotvrdily obavy ohledně růstu a výnosů

Letošní rok začal zajímavým nesouladem mezi očekáváním budoucích výnosů, jejichž křivka směřuje dolů, a cenami světových akcií, které naopak zamířily výš. S nástupem výsledkové sezóny za 1. čtvrtletí byla výnosová očekávání spíše zdrženlivá, neboť panovaly obavy ohledně vstupních nákladů, na nichž se podepisovaly rostoucí mzdy. Ovšem výnosy zaznamenané v 1. čtvrtletí zvýšily očekávání budoucích výnosů na dalších 12 měsíců a ta se v letošním roce blíží novému absolutnímu maximu. Jinými slovy, investoři a analytici akciových trhů vůbec nezohledňují možnost, že se v nadcházejícím roce dostaví recese.

Tento týden pokračuje výsledková sezóna zveřejněním výnosů několika klíčových firem uvedených níže. V pondělí nás zajímal Trip.com, jeden z největších čínských poskytovatelů cestovních služeb. V úterý jsme se zaměřili hlavně na Home Depot a jeho výsledky za 1. čtvrtletí fiskálního roku 24 (které končí 30. dubna). Ve středu se zaměřujeme na Siemens, protože v Evropě dál panuje pozitivní ovzduší spojené s růstem průmyslu, a čeká se, že tyto informace budou k dispozici, jakmile otevře trh. Analytici předpokládají, že Siemens oznámí za 2. čtvrtletí fiskálního roku 23 (končící 31. březnem) 10% růst tržeb a EBITDA ve výši 3,8 miliardy dolarů, zatímco před rokem činil 2,3 miliardy. Poptávka po produktech firmy Siemens totiž zůstává nadále vysoká. Ve čtvrtek se dozvíme, jaké byly výnosy Walmartu, a spolu s úterními dubnovými maloobchodními tržbami z USA tak získáme hrubý přehled o tom, jak se americké domácnosti vyrovnávají s inflací. Analytici očekávají, že Walmart ohlásí 5% růst tržeb a EBITDA ve výši 8,3 miliardy dolarů. Před rokem přitom dosáhl 8 miliard dolarů.

  • Pondělí: Constellation Software, Siemens Energy, Meituan, Bridgestone, NU Holdings, Trip.com
  • Úterý: KBC Group, Vodafone, Nibe Industrier, Sonova, Home Depot, Baidu
  • Středa: Siemens, Munich Re, Commerzbank, Tencent, Experian, Cisco, TJX, Target, Sea Ltd
  • Čtvrtek: KE Holdings, National Grid, Walmart, Alibaba, Applied Materials
  • Pátek: Deere

Vyloučení odpovědnosti

Jednotlivé subjekty skupiny Saxo Bank poskytují pouze služby k provádění pokynů a přístup k analýze, které umožňují uživateli prohlížet nebo používat obsah, který je k dispozici na webu nebo přes web. Tento obsah není určen pro tyto výhradní služby k provádění pokynů ani je nemění a nerozšiřuje. Tento přístup a použití jsou vždy předmětem (i) podmínek používání; (ii) úplného vyloučení odpovědnosti; (iii) upozornění na rizika; (iv) jednacího řádu a (v) oznámení týkajících se webu Saxo News & Research a/nebo jeho příslušného obsahu a také podmínek (pokud jsou relevantní), kterými se řídí používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, podle kterého se získává přístup k webu Saxo News & Research. Takový obsah se proto poskytuje pouze jako informace. Zejména není úmyslem, aby vám jakýkoli subjekt skupiny Saxo Bank poskytl jakoukoli radu nebo abyste se na cokoli spoléhali jako na poskytnutou nebo potvrzenou radu; stejně tak nelze cokoli vykládat jako vyžádání nebo pobídku k vytvoření předplatného nebo prodeji či koupi jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice musí být na základě vašeho vlastního informovaného rozhodnutí bez vyzvání. Jako takový nenese žádný subjekt skupiny Saxo Bank odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí provedeného na základě informací, které jsou k dispozici na webu Saxo News & Research nebo v důsledku používání webu Saxo News & Research. Zadané pokyny a uskutečněné obchody se pokládají za zamýšlené nebo uskutečněné na účet zákazníka s entitou skupiny Saxo Bank působící v jurisdikci, v níž sídlí zákazník, nebo s níž zákazník otevřel a udržuje svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahuje (a neměl by být vykládán jako obsahující) finanční, investiční, daňové nebo obchodní poradenství nebo poradenství jakéhokoliv druhu nabízeného, doporučeného nebo potvrzeného skupinou Saxo Bank a nemělo by být interpretováno jako záznam našich obchodních cen nebo jako nabídka, pobídka nebo vyžádání předplatného, prodeje nebo koupě v jakémkoli finančním nástroji. Pokud je jakýkoli obsah chápán jako investiční výzkum, je třeba vzít v potaz a přijmout skutečnost, že obsah nebyl určen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový, se považuje za marketingovou zprávu podle příslušných zákonů.

Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Oznámení o investičních průzkumech, které nejsou nezávislé (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Odmítnutí odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.