Microsoft a Google se utkají na poli umělé inteligence. Jeden z nich má výrazný náskok Microsoft a Google se utkají na poli umělé inteligence. Jeden z nich má výrazný náskok Microsoft a Google se utkají na poli umělé inteligence. Jeden z nich má výrazný náskok

Microsoft a Google se utkají na poli umělé inteligence. Jeden z nich má výrazný náskok

Equities 2 min čtení
Peter Garnry

Vedoucí oddělení Saxo Strats

Shrnutí:  Umělá inteligence čítá mnoho různých odvětví. Do odvětví samořídící umělé inteligence se v uplynulém roce investovalo mnohem méně, protože vývoj technologie zpomaluje a vidina autonomního řízení páté úrovně, tedy bez zásahu člověka, je daleko. Jiná odvětví AI, jako jsou velké jazykové modely včetně nedávno spuštěného ChatGPT, však zaznamenávají masivní investice. Injekce společnosti Microsoft ve výši 10 miliard dolarů to jen podtrhuje. Společnost Alphabet to však nenechává bez odezvy.


Slova o ChatGPT jakožto potenciální hrozbě pro vyhledávač společnosti Google jsou opodstatněná a zvyšují investiční riziko pro společnost Alphabet. DeepMind, jednotka umělé inteligence společnosti Alphabet, však již prohlásila, že letos vydá svůj konkurenční produkt k ChatGPT. Tato technologie je sama o sobě revoluční, ale je patentově chráněná a velké jazykové modely (LLM) lze kopírovat, o což se DeepMind snaží. Skutečnou výzvu představuje možnost škálovat rychlé dotazy a odpovědi společně s obrovskými náklady na trénink LLM. Až čas prověří, zda Microsoft za tuto technologii nezaplatil příliš.

Americké ministerstvo spravedlnosti mezitím v úterý podalo již druhou antimonopolní žalobu na společnost Google za poslední dva roky. Její akcie v reakci na to v úterý klesly o 1,3 %. I přesto je Alphabet stále silnou firmou, která od roku 2018 zdvojnásobila své příjmy a zisky. Antimonopolní žaloby jsou obecně součástí provozního prostředí velkých amerických technologických společností, a proto se nejedná o něco, co by investorům dělalo vrásky na čele. 

To, co investory v souvislosti s Alphabetem znepokojuje, je obecné zpomalení ekonomiky, které negativně ovlivní byznys s online reklamou skrze nižší ceny, a také ChatGPT od OpenAI, který má potenciál otřást s pozicí vyhledávače Google. Zmiňovaná investice Microsoft ve výši 10 miliard dolarů do OpenAI a její technologie ChatGPT lze chápat jako útočný manévr proti společnosti Alphabet a jejímu podnikání ve společnosti Google. Nicméně jednotka AI společnosti Alphabet DeepMind již prohlásila, že vydá svého konkurenta ChatGPT, takže dopad ChatGPT na podnikání společnosti Alphabet může být omezený. Rizika pro investory do společnosti Alphabet ale rozhodně vzrostla.

Vyloučení odpovědnosti

Jednotlivé subjekty skupiny Saxo Bank poskytují pouze služby k provádění pokynů a přístup k analýze, které umožňují uživateli prohlížet nebo používat obsah, který je k dispozici na webu nebo přes web. Tento obsah není určen pro tyto výhradní služby k provádění pokynů ani je nemění a nerozšiřuje. Tento přístup a použití jsou vždy předmětem (i) podmínek používání; (ii) úplného vyloučení odpovědnosti; (iii) upozornění na rizika; (iv) jednacího řádu a (v) oznámení týkajících se webu Saxo News & Research a/nebo jeho příslušného obsahu a také podmínek (pokud jsou relevantní), kterými se řídí používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, podle kterého se získává přístup k webu Saxo News & Research. Takový obsah se proto poskytuje pouze jako informace. Zejména není úmyslem, aby vám jakýkoli subjekt skupiny Saxo Bank poskytl jakoukoli radu nebo abyste se na cokoli spoléhali jako na poskytnutou nebo potvrzenou radu; stejně tak nelze cokoli vykládat jako vyžádání nebo pobídku k vytvoření předplatného nebo prodeji či koupi jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice musí být na základě vašeho vlastního informovaného rozhodnutí bez vyzvání. Jako takový nenese žádný subjekt skupiny Saxo Bank odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí provedeného na základě informací, které jsou k dispozici na webu Saxo News & Research nebo v důsledku používání webu Saxo News & Research. Zadané pokyny a uskutečněné obchody se pokládají za zamýšlené nebo uskutečněné na účet zákazníka s entitou skupiny Saxo Bank působící v jurisdikci, v níž sídlí zákazník, nebo s níž zákazník otevřel a udržuje svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahuje (a neměl by být vykládán jako obsahující) finanční, investiční, daňové nebo obchodní poradenství nebo poradenství jakéhokoliv druhu nabízeného, doporučeného nebo potvrzeného skupinou Saxo Bank a nemělo by být interpretováno jako záznam našich obchodních cen nebo jako nabídka, pobídka nebo vyžádání předplatného, prodeje nebo koupě v jakémkoli finančním nástroji. Pokud je jakýkoli obsah chápán jako investiční výzkum, je třeba vzít v potaz a přijmout skutečnost, že obsah nebyl určen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový, se považuje za marketingovou zprávu podle příslušných zákonů.

Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Oznámení o investičních průzkumech, které nejsou nezávislé (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Odmítnutí odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.