Díky skokovému zvýšení cen obilovin v červnu přinášely akcie agropodniků nadprůměrné výnosy Díky skokovému zvýšení cen obilovin v červnu přinášely akcie agropodniků nadprůměrné výnosy Díky skokovému zvýšení cen obilovin v červnu přinášely akcie agropodniků nadprůměrné výnosy

Díky skokovému zvýšení cen obilovin v červnu přinášely akcie agropodniků nadprůměrné výnosy

Equities 4 min čtení
Peter Garnry

Vedoucí oddělení Saxo Strats

Shrnutí:  Agropodnikání patřilo v červnu zatím k nejvýnosnějším segmentům akciového trhu. Jeho akcie poskočily o 8,1 % zejména díky výraznému posílení pšenice a sójových bobů, jejichž produkční výhledy kazí sucha na severní polokouli. Dlouhodobější výhled v oblasti zemědělství vypadá pro investory přitažlivě a přináší s sebou nové fúze a akvizice, které povedou ke zlepšení jednotkových ukazatelů.


Hlavní body:

  • V červnu jsou nejvýdělečnější ze všech komodit obiloviny, což zvýšilo hodnotu akcií z agropodnikání v tomto měsíci o 8,1 %. Akcie obecně přitom stouply jen o 5,1 %.
  • Dlouhodobé vyhlídky cen potravin se zlepšily a s nimi i vyhlídky agropodnikání. To přineslo nové fúze a akvizice.
  • Klíčovým faktorem zvyšujícím cenu potravin je klimatická změna, která může přinést tempo růstu, jaké jsme nezažili od 20. let minulého století.

Extrémní klimatické podmínky ženou ceny obilovin výš

Nedávné zprávy z komoditních trhů Commodity weekly: Best month in over a year (Nejlepší měsíc za více než rok) a COT: Speculators wrongfooted by grains surge (Spekulanti zaskočeni vzestupem obilovin) jasně ukazují, že byl červen doposud opravdu dobrý měsíc pro komodity vůbec a pro obiloviny zvlášť. Sucho po celé severní polokouli se negativně podepisuje na očekávané produkci obilovin a jako by to nestačilo, děje se to právě ve chvíli, kdy jsou komoditní trhy ve stavu zvýšené pohotovosti kvůli návratu El Niña, který může celou situaci zhoršit ještě víc.

Růst cen obilovin vynesl celý sektor zemědělského podnikání na akciových trzích výš. ETF iShares Agribusiness UCITS posílil v červnu o 8,1 % a akciový trh obecně o 5,1 %. Akcie agropodnikání výrazně posílily i při červnovém obchodování na americkém akciovém trhu a znatelně si pomohly zejména firmy podnikající ve skladování a přepravě zemědělských plodin, v zemědělských strojích, osivech a hnojivech.

ETF iShares Agribusiness UCITS vs. MSCI World v červnu 2023 | Zdroj: Bloomberg

Níže uvedená tabulka ukazuje 10 největších majetkových investic ETC iShares Agribusiness UCITS. Nejznámějším jménem pro obyčejné investory zde bude patrně Deere. Tento přední světový výrobce zemědělského vybavení je také dobrým příkladem toho, co se v těchto letech děje v zemědělství. Dochází totiž k integraci senzorů a pokročilé datové analýzy do zemědělských řešení, a vzniká tak nové odvětví, které bude v nadcházejících letech ještě hodně zajímavé.

Top 10 majetkových invetsic ETF iShares Agribusiness UCITS | Zdroj: Bloomberg

Optimističtější výhledy pro zemědělství a více fúzí a akvizic

Zlepšující se dlouhodobé výhledy potravinářských komodit také zvýšily aktivitu v oblasti fúzí a akvizic. Viterra (dceřiná společnost Glencore) oznámila fúzi s firmou Bunge (americkým exportérem sójových bobů, který podniká v potravinářském průmyslu a obchoduje s obilovinami a hnojivy). Vznikne tak agropodnik s hodnotou zhruba 34 miliard dolarů a tržbami kolem 100 miliard. Tato fúze je však vnímána jako ohrožení volného trhu a už proti ní vznesla protest argentinská vláda.

Již během pandemie náš tým upozorňoval, že ceny potravin už celá desetiletí takřka nepřispívaly k růstu inflace. Teď je však tlačí výš klimatická změna a chaotičtější počasí, které se podepisuje na zemědělské produkci. Od roku 1990 stoupal index cen potravin UN Food and Agriculture World Food Price Index  v ročním přepočtu pouze o 2 %, takže ceny potravin rostly méně než celková cenová hladina. Pokud bychom počítali až od počátku roku 2003, činil růst cen v ročním přepočtu 4 %. Vzhledem ke klimatické změně nepředstavuje tato a možná ještě o něco vyšší hladina nijak přehnané dlouhodobé očekávání, a tak vidíme vývoj cen v zemědělském sektoru dlouhodobě pozitivně.

UN Food and Agriculture World Food Price Index | Zdroj: Bloomberg

Pokud se Vám článek líbí, můžete ho sdílet kliknutím na ikonu pro sdílení v horní pravé části článku.

Pětiletý graf ETF iShares Agribusiness UCITS vs. ETF iShares Core MSCI World UCITS 

Zdroj: Bloomberg

Vyloučení odpovědnosti

Jednotlivé subjekty skupiny Saxo Bank poskytují pouze služby k provádění pokynů a přístup k analýze, které umožňují uživateli prohlížet nebo používat obsah, který je k dispozici na webu nebo přes web. Tento obsah není určen pro tyto výhradní služby k provádění pokynů ani je nemění a nerozšiřuje. Tento přístup a použití jsou vždy předmětem (i) podmínek používání; (ii) úplného vyloučení odpovědnosti; (iii) upozornění na rizika; (iv) jednacího řádu a (v) oznámení týkajících se webu Saxo News & Research a/nebo jeho příslušného obsahu a také podmínek (pokud jsou relevantní), kterými se řídí používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, podle kterého se získává přístup k webu Saxo News & Research. Takový obsah se proto poskytuje pouze jako informace. Zejména není úmyslem, aby vám jakýkoli subjekt skupiny Saxo Bank poskytl jakoukoli radu nebo abyste se na cokoli spoléhali jako na poskytnutou nebo potvrzenou radu; stejně tak nelze cokoli vykládat jako vyžádání nebo pobídku k vytvoření předplatného nebo prodeji či koupi jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice musí být na základě vašeho vlastního informovaného rozhodnutí bez vyzvání. Jako takový nenese žádný subjekt skupiny Saxo Bank odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí provedeného na základě informací, které jsou k dispozici na webu Saxo News & Research nebo v důsledku používání webu Saxo News & Research. Zadané pokyny a uskutečněné obchody se pokládají za zamýšlené nebo uskutečněné na účet zákazníka s entitou skupiny Saxo Bank působící v jurisdikci, v níž sídlí zákazník, nebo s níž zákazník otevřel a udržuje svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahuje (a neměl by být vykládán jako obsahující) finanční, investiční, daňové nebo obchodní poradenství nebo poradenství jakéhokoliv druhu nabízeného, doporučeného nebo potvrzeného skupinou Saxo Bank a nemělo by být interpretováno jako záznam našich obchodních cen nebo jako nabídka, pobídka nebo vyžádání předplatného, prodeje nebo koupě v jakémkoli finančním nástroji. Pokud je jakýkoli obsah chápán jako investiční výzkum, je třeba vzít v potaz a přijmout skutečnost, že obsah nebyl určen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový, se považuje za marketingovou zprávu podle příslušných zákonů.

Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Oznámení o investičních průzkumech, které nejsou nezávislé (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Odmítnutí odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.