Zlato je na 2 300 USD, co bude následovat? Zlato je na 2 300 USD, co bude následovat? Zlato je na 2 300 USD, co bude následovat?

Zlato je na 2 300 USD, co bude následovat?

Ole Hansen

Vedoucí oddělení komoditních strategií

Klíčové body

  • Zlato zůstává trhem, kde se nakupuje při poklesu, a vzdoruje tak obvyklému negativnímu dopadu silného dolaru a výnosů.
  • Stříbro jde výš díky zlatu a silné rallye na mědi.
  • V krátkodobém horizontu může následovat konsolidace, snížení sazeb může spustit druhý růstový impulz.

V našem článku z konce března jsme psali o tom, že nedávné chování zlata, kdy rostlo bez jasných důvodů, si zaslouží velký respekt, protože ukazuje na trvale silnou základní poptávku. Od té doby zlato vyskočilo o dalších 8,3 %  na dnešní rekordní úroveň.

Zlato dnes dosáhlo cílové hodnoty 2 300 USD, kterou jsme stanovili v našem výhledu na 1. čtvrtletí s názvem "Rok kovů", kde jsme vyjádřili býčí názor na zlato, stříbro, měď a nakonec i platinu. Je však zajímavé, že cílů bylo dosaženo bez tří důležitých faktorů, a to snížení sazeb, kde očekávání klesla z více než sedmi na začátku roku, na méně než tři v současnosti. Předpokládali jsme, že se snížením sazeb na obzoru povede slabší dolar a nižší reálné výnosy k oživení poptávky po ETF ze strany správců reálných peněz. Ani jedno z toho se zatím nenaplnilo a místo toho zlato hnaly vzhůru hedgeové fondy nebo spekulanti, díky rozmachu, který byl nastartován silnou poptávkou investorů z celého světa reagujících na zvýšené geopolitické napětí a růst financovaný dluhem.

V krátkodobém horizontu bude zlato i stříbro pravděpodobně konsolidovat. Vzhledem k tomu, že na obzoru stále čeká snižování sazeb vedoucí k dolaru a výnosům, vidíme, že zlato může potenciálně expandovat k 2500 USD a stříbro k 30 USD, což je maximum z února 2021. Největšími hrozbami pro ceny jsou nepravděpodobné snížení geopolitické teploty, centrální banky pozastavující své agresivní nákupy zlata při přizpůsobování se vyšším cenám a hedgeové fondy párující zpět část z téměř 300 tun zlata, které minulý měsíc nashromáždily prostřednictvím trhu s futures.

Silná momentová rally, která následovala po proražení nad 2 075 USD minulý měsíc, zatím nebyla zpochybněna a konsolidace v polovině března vyvolala pouze korekci o 50 dolarů. Nedostatek výrazných korekcí, které by potenciálně zpochybnily nedávno vytvořené dlouhé pozice držené hedgeovými fondy a CTA, byl klíčem k pokračujícímu růstu zlata. Použijeme-li Fibonacciho metodu jako vodítko, korekce v této fázi na 2 245 USD nebo dokonce 2 225 USD nemusí být dostatečná k tomu, aby zpochybnila zmíněné dlouhé pozice. Po období konsolidace by vyhlídka na snížení sazeb a obnovení nákupů centrálních bank mohla potenciálně vést k tomu, že cena později v průběhu roku dosáhne na 2 500 USD, zatímco velkou čárou v písku níže zůstává 2 075 USD.

Source: Saxo

Stříbro se delší dobu potýká s problémy ve srovnání se zlatem, a to i proto, že bílý kov nemá podporu
v podobě nákupů centrálních bank. Během posledního měsíce však polodrahokam, který zhruba polovinu své poptávky odvozuje z průmyslového využití, získal podporu od oživujícího se sektoru průmyslových kovů jako je měď, která vyskočila na 14měsíční maximum v reakci na zpřísňující se výhled nabídky těžby. A také díky čínským hutím diskutující o omezení výroby v době, kdy naděje na oživení globální poptávky nabírají na síle.

V průběhu minulého týdne se poměr zlata a stříbra propadl z hodnoty nad 90 uncí stříbra na jednu unci zlata na současných 84,7, což poukazuje na schopnost stříbra silně růst, když se mu dostane dvojí podpory ze strany zlata i mědi. Z technického pohledu po prolomení rezistence kolem 26 USD poměrně rychle následovalo prolomení nad 27 USD, což je maximum z března 2022, přičemž další hlavní sledovanou úrovní je oblast 28 USD, náš počáteční cíl pro letošní rok, před desetiletým maximem na úrovni 30 USD.

Source: Saxo

Vyloučení odpovědnosti

Jednotlivé subjekty skupiny Saxo Bank poskytují pouze služby k provádění pokynů a přístup k analýze, které umožňují uživateli prohlížet nebo používat obsah, který je k dispozici na webu nebo přes web. Tento obsah není určen pro tyto výhradní služby k provádění pokynů ani je nemění a nerozšiřuje. Tento přístup a použití jsou vždy předmětem (i) podmínek používání; (ii) úplného vyloučení odpovědnosti; (iii) upozornění na rizika; (iv) jednacího řádu a (v) oznámení týkajících se webu Saxo News & Research a/nebo jeho příslušného obsahu a také podmínek (pokud jsou relevantní), kterými se řídí používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, podle kterého se získává přístup k webu Saxo News & Research. Takový obsah se proto poskytuje pouze jako informace. Zejména není úmyslem, aby vám jakýkoli subjekt skupiny Saxo Bank poskytl jakoukoli radu nebo abyste se na cokoli spoléhali jako na poskytnutou nebo potvrzenou radu; stejně tak nelze cokoli vykládat jako vyžádání nebo pobídku k vytvoření předplatného nebo prodeji či koupi jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice musí být na základě vašeho vlastního informovaného rozhodnutí bez vyzvání. Jako takový nenese žádný subjekt skupiny Saxo Bank odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí provedeného na základě informací, které jsou k dispozici na webu Saxo News & Research nebo v důsledku používání webu Saxo News & Research. Zadané pokyny a uskutečněné obchody se pokládají za zamýšlené nebo uskutečněné na účet zákazníka s entitou skupiny Saxo Bank působící v jurisdikci, v níž sídlí zákazník, nebo s níž zákazník otevřel a udržuje svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahuje (a neměl by být vykládán jako obsahující) finanční, investiční, daňové nebo obchodní poradenství nebo poradenství jakéhokoliv druhu nabízeného, doporučeného nebo potvrzeného skupinou Saxo Bank a nemělo by být interpretováno jako záznam našich obchodních cen nebo jako nabídka, pobídka nebo vyžádání předplatného, prodeje nebo koupě v jakémkoli finančním nástroji. Pokud je jakýkoli obsah chápán jako investiční výzkum, je třeba vzít v potaz a přijmout skutečnost, že obsah nebyl určen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový, se považuje za marketingovou zprávu podle příslušných zákonů.

Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Oznámení o investičních průzkumech, které nejsou nezávislé (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Odmítnutí odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.