Porozumění a obchodování na Forexu

Na tomto webináři se budeme zabývat dopadem měn na výnosy aktiv a portfolia, způsobem obchodování s měnami a souvisejícími náklady, příležitostmi a riziky. Vysvětlíme koncept přenosu úrokových sazeb a jeho dopad na obchody s měnami a probereme, proč by investoři, kteří chtějí získat expozici na rozvíjejících se trzích, měli zvážit investování do měn spíše než do podkladových společností.

Tento webinář je součástí Saxo Investing Sessions, série webinářů, jejichž cílem je pomoci vám začít investovat a stát se lepším investorem.

Tento webinář je v anglickém jazyce

Understanding and trading FX

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.