Rio de Janeiro, Brazil Rio de Janeiro, Brazil Rio de Janeiro, Brazil

Chile jako první z rozvojových trhů začalo snižovat úrokové sazby. Budou následovat další země včetně těch v Evropě?

Macro 5 minutes to read
Charu Chanana

Vedúci Forex stratégie

Summary:  Chile oznámilo nečekaně razantní snížení úrokových sazeb. Stává se tak prvním rozvojovým trhem, který v současném cyklu začal s jejich uvolňováním. Tento krok může být katalyzátorem, který odstartuje rozsáhlejší uvolňování úrokových sazeb napříč rozvojovými ekonomikami. Právě ty totiž v minulosti zpřísnily sazby velmi rychle, aby tím stihly dostat rostoucí inflaci pod kontrolu. K Chile se tak nyní možná přidají další země Latinské Ameriky i rozvíjející se trhy v Evropě. Naopak rozvojové země v Asii mohou v tomto ohledu zaostávat. Úrokové sazby se v této oblasti nezvyšovaly tak agresivně a tamní rozvojové trhy tím pádem nemají nyní tak velký manévrovací prostor. Celá situace může zvýšit atraktivitu akcií rozvojových trhů i obligací v tamních měnách.


Představenstvo Chilské centrální banky se rozhodlo snížit základní úrokovou sazbu o 100 bazických bodů na 10,25 %. Šlo o jeho jednomyslné rozhodnutí, které je ve srovnání s očekávaným snížením sazby o 75 bazických bodů považováno za holubičí. Inflace v zemi klesá rychleji, než se čekalo, a hospodářský růst odpovídá prognózám z června. Chilská centrální banka tak získala argumenty k tomu, aby jako první odstartovala postupné snižování úrokových sazeb. Ty byla nucena během pandemie zvýšit z pouhých 0,2 % v polovině roku 2021 na 11,25 % na konci roku 2022. Od té doby vyčkávala, pravděpodobně i na jasný signál od Fed. K němu došlo na červencové schůzce FOMC. Na ní byl přijat jasný přístup závislý na datech, aniž by se Fed zavázal k dalšímu zvyšování sazeb.

Pro další rozvojové trhy to může být signál

Krok Chilské centrální banky může být signálem k zahájení uvolňování sazeb i na dalších rozvojových trzích. V Brazílii, Peru, Mexiku či Kolumbii. Také některé evropské rozvojové trhy, jako Česká republika, Maďarsko či Polsko, vyčkávaly déle, než je obvyklé. Nyní i pro ně může být příklad Chile signálem. Asijské rozvojové trhy budou v současném cyklu se snižováním sazeb možná zaostávat. Nezvyšovaly je totiž tak agresivně, jelikož tamní inflační tlaky nebyly tak znepokojivé. Pokud však bude inflace dál zpomalovat, mohou se se snižováním sazeb ještě před koncem roku přidat Indie, Jižní Korea a Indonésie.

Kde hledat příležitosti?

Zahájení uvolňování sazeb může v rozvíjejících se zemích podpořit finanční trhy. Zvýšit nedávné výnosy z dluhopisů v místních měnách a dál zlepšit vyhlídky tamních akcií. Nejzajímavější pak mohou být latinskoamerické dluhopisy v domácích měnách, protože tamní centrální banky mají na snižování sazeb nejvíc prostoru. Latinskoamerické měny navíc v letošním roce zaznamenaly značné posílení, kdy investoři využili příležitostí ke carry obchodům.
Obr.: Výnosy ze spotových obchodů na devizových trzích ve srovnání s USD od začátku roku.

Díky spreadu úrokových sazeb a oslabování dolaru mohou být carry obchody stále atraktivní. Vzhledem k vysokému nacenění a k potenciálně rychlému poklesu sazeb, který může způsobit odliv kapitálu, ale už tu jsou jisté důvody k opatrnosti.

Možná rizika

Výhled na zpomalující se inflaci je pro rozvojové trhy klíčovým podnětem k zahájení snižování úrokových sazeb. Další inflační šok, způsobený buď klimatickou změnou, nebo geopolitickým napětím, by však mohl celou inflační trajektorii zvrátit. Oživení ekonomických aktivit díky postupnému snižování sazeb je pro změnu ohroženo možnou recesí v USA nebo v Evropě, ale i zpomalením čínské ekonomiky. Navíc je tady riziko, že trhy už stihly zmírňování sazeb na rozvojových trzích zohlednit, a ocenění tak může ztratit atraktivitu. Také carry obchody mohou být ohrožené, jelikož Bank of Japan praktikuje flexibilní měnovou politiku. Přitom právě japonský jen je jednou z klíčových měn, které pomáhají posilovat BRL a MXN. To může zpomalit tempo postupného snižování sazeb na rozvíjejících se trzích, které nebudou chtít přijít o výhodu carry obchodů.

Pokud se Vám článek líbí, můžete ho sdílet kliknutím na ikonu pro sdílení v horní pravé části článku.

Upozornenie

Každý subjekt skupiny Saxo Bank poskytuje len službu zadania príkazov a prístup k analýze, ktorá umožňuje používateľovi prezerať a/alebo používať obsah dostupný na webovej stránke alebo prostredníctvom nej. Tento obsah nijako nemení princíp, že služba slúži len na zadávanie príkazov, nijako tento princíp nerozširuje a ani to nie je jeho zámerom. Na takýto prístup a použitie sa vždy vzťahujú (i) Podmienky používania; (ii) Úplné vylúčenie zodpovednosti; (iii) Upozornenie na riziká; (iv) Pravidlá zapojenia a (v) Oznámenia vzťahujúce sa na Saxo Novinky a výskum a/alebo ich obsah (ak je to relevantné) popri podmienkach upravujúcich použitie hypertextových odkazov na webovej stránke člena skupiny Saxo Bank, prostredníctvom ktorej používateľ získava prístup k službe Saxo News a výskum. Takýto obsah sa preto poskytuje iba ako informácia. Konkrétne, žiadna rada sa neposkytuje ako rada, ktorú by poskytoval či schvaľoval akýkoľvek subjekt skupiny Saxo Bank, ani tak nie je zamýšľaná. Zároveň sa nemá vykladať ani ako nabádanie alebo ako stimulačné opatrenie na prihlásenie sa na odber pre akýkoľvek finančný nástroj, či na jeho predaj alebo kúpu. Všetky obchody alebo investície, ktoré uskutočníte, musia byť výsledkom vášho vlastného samovoľného a informovaného rozhodnutia na základe vlastného uváženia. Žiadny subjekt skupiny Saxo Bank ako taký nebude mať alebo nebude zodpovedný za akékoľvek straty, ktoré by ste mohli utrpieť v dôsledku akéhokoľvek investičného rozhodnutia urobeného na základe informácií, ktoré sú k dispozícii v časti Saxo Novinky a výskum alebo v dôsledku použitia služby Saxo Novinky a výskum. Zadané príkazy a uskutočnené obchody sa považujú za určené na uskutočnenie alebo uskutočnené pre účet zákazníka vedený v rámci subjektu skupiny Saxo Bank, ktorý pôsobí v jurisdikcii zákazníkovho bydliska alebo u ktorého si klient otvoril a vedie svoj obchodný účet. Služba Saxo Novinky a výskum neobsahuje (a ani by sa nemala chápať tak, že obsahuje) finančné, investičné, daňové alebo obchodné poradenstvo ani poradenstvo akéhokoľvek druhu ponúkané, odporúčané alebo schválené skupinou Saxo Bank a nemala by sa interpretovať ako záznam našich obchodných cien alebo ako ponuka, stimul alebo výzva na odber akéhokoľvek finančného nástroja, či jeho kúpu alebo predaj. Pokiaľ sa akýkoľvek obsah interpretuje ako investičný výskum, musíte si uvedomiť a akceptovať, že takýto obsah nebol zamýšľaný ani pripravovaný v súlade so zákonnými požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného výskumu, a preto sa v zmysle príslušných zákonov považuje za marketingovú komunikáciu.

Prečítajte si naše vylúčenie zodpovednosti:
Upozornenie na nie nezávislý investičný výskum (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Úplné vylúčenie zodpovednosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Úplné vylúčenie zodpovednosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo

Vyberte región

Slovenská republika
Slovenská republika

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.

Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc, registrované v USA a ďalších krajinách a oblastiach. App Store je označenie služby spoločnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.