Alokace aktiv - Průvodce investora do akcií Alokace aktiv - Průvodce investora do akcií Alokace aktiv - Průvodce investora do akcií

Alokace aktiv - Průvodce investora do akcií

Peter Garnry

Vedúci pre akciovú stratégiu

Summary:  Koncentrovaná akciová portfolia jsou pro mnoho drobných investorů běžná, což vede k velmi vysokému riziku. Ukazujeme, že smícháním portfolia 5 akcií v poměru 50/50 s ETF, které sleduje širší akciový trh, se riziko výrazně sníží, aniž by se snížil dlouhodobý očekávaný výnos. Pokud je investor ochoten trochu snížit očekávaný výnos, pak lze ETF sledující akciový trh přepnout na ETF sledující alokaci aktiv a riziko ještě více snížit. Nakonec upozorňujeme na riziko reálného bohatství způsobené inflací a na to, co může potenciálně kompenzovat část tohoto rizika.


Co je to riziko?

V loňském roce jsem psal o svém osobním přístupu ke správě vlastního kapitálu, na který jsme dostali mnoho pozitivních ohlasů. Vzhledem k tomu, že akcie dosáhly vrcholu o několik měsíců později, byl tento článek docela aktuální. Vzhledem k tomu, že akcie jsou od svého nedávného vrcholu výrazně níže, a došlo k nedávnému odrazu akcií, přistupujeme k řízení rizik z trochu jiného úhlu. Uvádíme, co je to riziko a co může typický retailový akciový investor udělat, aby se vyhnul přílišnému riziku, pokud by akcie začaly opět klesat.

Nejprve musíme rozlišovat mezi rizikem a nejistotou. Riziko lze formálně popsat jako proces, který je kvantifikovatelný s určitou mezí spolehlivosti související s velikostí vzorku; jinými slovy proces, u kterého lze mít statistiku. Nejistota je definována jako nekvantifikovatelná, například invaze na Ukrajinu, protože událost je jedinečná, a nemá tedy žádnou smysluplnou prioritu.

Pokud se podíváme na riziko ze široka, vše začíná konečnou definicí rizika, kterou je vyhnutí se zkáze. I když se jedná o důležitý koncept a něco, čemu se lze vyhnout, pokud se investor zdrží používání pákového efektu, zkáza může být také ztráta 98 % bohatství; není to prostě úplná zkáza. Ale je to zkáza natolik, že potřebujete 4900% zisk, abyste se dostali zpět, což osvětluje asymetrii mezi zisky a ztrátami.

Nejběžnější definice rizika je rozptyl nějakého podkladového procesu (například akcie), což je statistická míra toho, jak moc se proces mění kolem své střední hodnoty. Čím vyšší je rozptyl, tím vyšší je pravděpodobnost velkých pohybů v obou směrech. Vzhledem k tomu, že většina drobných investorů jsou akcioví investoři, a tedy investoři s dlouhým investičním horizontem, měli bychom se více zajímat o riziko poklesu než o riziko růstu (zisky), protože chci co největší rozptyl, pokud je jeho dolní hranice nad nulovým výnosem.

Zaměření na riziko poklesu/výnosů vede ke konceptu zvanému semi-variance, který se zaměřuje pouze na výnosy pod určitou hranicí, často nulovou, a popisuje riziko poklesu. Problémem tohoto přístupu je, že základním předpokladem je dobře zachovalé rozdělení záporných výnosů. Nyní víme, že finanční trhy a akcie mají tlustý chvost, což znamená, že pozorujeme mnohem více velkých pohybů (zisků i ztrát), než by odpovídalo normálnímu rozdělení. To znamená, že semi-variance bude podhodnocovat skutečné riziko kvůli asymetrii výnosů.

Tato pozorování vedla ke vzniku pojmů, jako je podmíněná hodnota v riziku, což je módní výraz pro výpočet průměrného výnosu řekněme 1 % nebo 5 % nejhorších výnosů. Tato míra má mnoho skvělých statistických vlastností, přičemž jednou z nich je, že je méně citlivá na předpoklady základního rozdělení výnosů.

Poněkud příbuzným a snáze pochopitelným pojmem je maximální drawdown, který je definován jako pokles hodnoty portfolia z maximální hodnoty na nejnižší hodnotu za celé investiční období. Vzhledem k asymetrii zisků a ztrát se obchodníci na tento ukazatel hodně zaměřují a snižují ztráty, aby se vyhnuli velkým drawdownům nebo velkým ztrátám za jedno období (denní, týdenní, měsíční).

Jak může typický akciový investor snížit riziko?

Typický investor, který má menší kapitál, často končí s portfoliem obsahujícím pouze 3-5 akcií, protože minimální provize by jinak znamenala vysoké transakční náklady. První graf ukazuje výnosy portfolia s 5 evropskými akciemi, které jsme v lednu 2010 náhodně vybrali a nechali je běžet v čase. Pokud je jedna akcie stažena z burzy nebo koupena, umístíme její váhu pouze do hotovosti. Toto provedeme 1000krát, abychom zjistili vnitřní rozptyl výsledků takových portfolií.

Značné procento z těchto 1000 portfolií skončí za toto 12,5leté období se záporným výnosem, což je samo o sobě pozoruhodné, ale překvapivě vysoký je i počet portfolií, která skončí s extrémně vysokým celkovým výnosem. Jinými slovy, portfolio 5 akcií je losem s extrémním rozptylem výsledku. Modrá čára a oblast znázorňují mediánový průběh celkového výnosu a jeho rozptyl, pokud jsou tato náhodná portfolia 5 akcií smíchána 50/50 s indexem STOXX 600. Nápadným výsledkem je, že medián očekávaného výnosu se nezmění, ale celkové riziko (zisky i ztráty) se výrazně sníží. Sharpův poměr, který měří roční výnos v poměru k roční volatilitě, se přidáním složky akciového trhu zlepší v průměru o 20 %. Většina drobných investorů tedy může přidáním ETF sledujícího celkový akciový trh výrazně zlepšit svůj rizikově upravený výnos, aniž by obětovala očekávaný výnos.

Zdroj: Bloomberg a Saxo Group

Přejdeme-li ke konceptu maximálního drawdownu, vidíme na prvním grafu, o kolik se maximální drawdown sníží přidáním akciového indexu do portfolia 5 akcií. Všichni drobní investoři do akcií, kteří mají malé koncentrované akciové portfolio, by měli vážně přejít na portfolio, kde je 5 akcií zachováno, ale jejich podíl je snížen na 50 % portfolia, přičemž uvolněná hotovost je investována do ETF, které sleduje celkový akciový trh.

Pokud je investor ochoten snížit očekávání dlouhodobých výnosů, může ETF sledující akciový trh nahradit ETF s vyváženým košem mnoha různých tříd aktiv včetně státních dluhopisů, úvěrů a různých typů akcií. Jako příklad používáme ETF Xtrackers Portfolio UCITS, který by neměl být považován za doporučení, ale za jeden z příkladů diverzifikované alokace aktiv. Jak ukazuje druhý graf, očekávané rozložení maximálních poklesů z kombinace 5 akcií s ETF sledujícím více tříd aktiv je lepší ve srovnání s druhým řešením kombinujícím pouze akciový trh. Výnos upravený o riziko je nyní o 43 % lepší než u jednoduchého portfolia s 5 akciemi.

Zdroj: Bloomberg a Saxo Group
Zdroj: Bloomberg a Saxo Group

Vzhledem k tomu, že se akcie v červenci a zatím i v srpnu odrazily ode dna, mají drobní investoři jedinečnou příležitost posílit svá portfolia pro případ, že by došlo k dalšímu poklesu na akciových trzích. Stále se domníváme, že inflace bude nadále překvapovat směrem vzhůru a že finanční podmínky se budou dále zpřísňovat, což bude pro akcie znamenat další překážky. Zároveň se zrychluje deglobalizace, která do celého systému přidává nepředvídatelné zdroje rizika.

Očekávání by měla být upravena s ohledem na inflaci.

Tyto klasické přístupy ke snižování akciového rizika uvedené výše platí pro normální prostředí, ale pokud se dostaneme do potíží s delším obdobím inflace, jako tomu bylo v 70. letech, nebo deflací ocenění akcií v oblasti technologií a zdravotnictví, pak bychom mohli získat delší období záporných reálných výnosů. V historii amerického akciového trhu máme od roku 1969 dvě období, kdy trvalo 13 a 14 let, než se trh dostal zpět na nové reálné maximum.

Naše celkové téma v posledním čtvrtletním výhledu se týkalo hmotného světa a sázíme na to, že hmotná aktiva budou i nadále přeceněna oproti nehmotným aktivům, a pokud máme pravdu, investoři by měli zvážit komodity, aby kompenzovali riziko inflace pro reálné bohatství.

Zdroj: Bloomberg

Upozornenie

Každý subjekt skupiny Saxo Bank poskytuje len službu zadania príkazov a prístup k analýze, ktorá umožňuje používateľovi prezerať a/alebo používať obsah dostupný na webovej stránke alebo prostredníctvom nej. Tento obsah nijako nemení princíp, že služba slúži len na zadávanie príkazov, nijako tento princíp nerozširuje a ani to nie je jeho zámerom. Na takýto prístup a použitie sa vždy vzťahujú (i) Podmienky používania; (ii) Úplné vylúčenie zodpovednosti; (iii) Upozornenie na riziká; (iv) Pravidlá zapojenia a (v) Oznámenia vzťahujúce sa na Saxo Novinky a výskum a/alebo ich obsah (ak je to relevantné) popri podmienkach upravujúcich použitie hypertextových odkazov na webovej stránke člena skupiny Saxo Bank, prostredníctvom ktorej používateľ získava prístup k službe Saxo News a výskum. Takýto obsah sa preto poskytuje iba ako informácia. Konkrétne, žiadna rada sa neposkytuje ako rada, ktorú by poskytoval či schvaľoval akýkoľvek subjekt skupiny Saxo Bank, ani tak nie je zamýšľaná. Zároveň sa nemá vykladať ani ako nabádanie alebo ako stimulačné opatrenie na prihlásenie sa na odber pre akýkoľvek finančný nástroj, či na jeho predaj alebo kúpu. Všetky obchody alebo investície, ktoré uskutočníte, musia byť výsledkom vášho vlastného samovoľného a informovaného rozhodnutia na základe vlastného uváženia. Žiadny subjekt skupiny Saxo Bank ako taký nebude mať alebo nebude zodpovedný za akékoľvek straty, ktoré by ste mohli utrpieť v dôsledku akéhokoľvek investičného rozhodnutia urobeného na základe informácií, ktoré sú k dispozícii v časti Saxo Novinky a výskum alebo v dôsledku použitia služby Saxo Novinky a výskum. Zadané príkazy a uskutočnené obchody sa považujú za určené na uskutočnenie alebo uskutočnené pre účet zákazníka vedený v rámci subjektu skupiny Saxo Bank, ktorý pôsobí v jurisdikcii zákazníkovho bydliska alebo u ktorého si klient otvoril a vedie svoj obchodný účet. Služba Saxo Novinky a výskum neobsahuje (a ani by sa nemala chápať tak, že obsahuje) finančné, investičné, daňové alebo obchodné poradenstvo ani poradenstvo akéhokoľvek druhu ponúkané, odporúčané alebo schválené skupinou Saxo Bank a nemala by sa interpretovať ako záznam našich obchodných cien alebo ako ponuka, stimul alebo výzva na odber akéhokoľvek finančného nástroja, či jeho kúpu alebo predaj. Pokiaľ sa akýkoľvek obsah interpretuje ako investičný výskum, musíte si uvedomiť a akceptovať, že takýto obsah nebol zamýšľaný ani pripravovaný v súlade so zákonnými požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného výskumu, a preto sa v zmysle príslušných zákonov považuje za marketingovú komunikáciu.

Prečítajte si naše vylúčenie zodpovednosti:
Upozornenie na nie nezávislý investičný výskum (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Úplné vylúčenie zodpovednosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Úplné vylúčenie zodpovednosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo

Vyberte región

Slovenská republika
Slovenská republika

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.

Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc, registrované v USA a ďalších krajinách a oblastiach. App Store je označenie služby spoločnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.