Akcie s mega kapitalizáciou dosahujú moment 2020 Akcie s mega kapitalizáciou dosahujú moment 2020 Akcie s mega kapitalizáciou dosahujú moment 2020

Akcie s mega kapitalizáciou dosahujú moment 2020

Equities 3 minutes to read
Peter Garnry

Vedúci pre akciovú stratégiu

Summary:  Tohtoročné silné zisky amerických akcií boli spôsobené najmä tromi sektormi súvisiacimi s technológiami a generatívnym humbukom okolo umelej inteligencie. Akciová rally posunula megakapitalizácie na relatívnu výkonnosť indexov S&P 500 až S&P 500 Equal Weight na maximá, ktoré neboli zaznamenané od roku 2020. Táto silná relatívna výkonnosť za menej ako rok by mala investorom znížiť ich očakávania väčšieho prekročenia výkonnosti mega kapitalizácií. Možno by stálo za to, aby investori zvážili širší trh, pretože sa blíži rok 2024.


Tento článok bol preložený automaticky pomocou AI

Je technologický sektor požehnaním alebo prekliatím pre americký akciový trh?

Generatívny hype cyklus AI v roku 2023 mal prvky hmatateľného úspechu v prípade Nvidie a potom aj veľa nádeje do budúcnosti, ktorá sa ešte len naplní. Kombinácia generatívneho humbuku okolo AI a žiadna recesia v USA spôsobili, že akciové trhy pokrčili plecami akékoľvek obavy súvisiace s marcovou bankovou krízou, slabou čínskou ekonomikou a nedávnym nárastom úrokových sadzieb. Výsledkom je tohtoročný nárast indexu S&P 500 o 18,8 %, a to najmä vďaka trom sektorom (komunikačné služby +50,7 %, informačné technológie + 50,4 % a spotrebiteľské diskrečné +32,7 %). V týchto troch sektoroch nájdeme väčšinu mega kapitalizácií (spoločnosti s trhovou hodnotou nad 200 miliárd dolárov) a v dôsledku tohtoročnej rally "Magnificent Seven" (Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta a Tesla) zvýšila svoju relatívnu váhu indexu v indexe S&P 500.

Sektor informačných technológií teraz dosiahol 29% váhu indexu v indexe S&P 500. Na jednej strane to bolo požehnanie pre návratnosť akcií a toky do amerických akcií, ale na druhej strane je to tiež prekliatie, pretože robí americký akciový trh krehkejším. Ako ukazuje nasledujúci graf, index S&P 500 dosiahol relatívnu úroveň k indexu S&P 500 Equal Weight, ktorý nebol zaznamenaný od roku 2020, čo odráža silný sentiment v technologických akciách a všeobecnejšie mega kapitalizácie. Relatívna výkonnosť bola tiež silnejšia ako v minulosti. V dôsledku toho má zmysel začať zmierňovať očakávania pre tieto mega kapitalizácie v porovnaní so zvyškom trhu.

Upozornenie

Každý subjekt skupiny Saxo Bank poskytuje len službu zadania príkazov a prístup k analýze, ktorá umožňuje používateľovi prezerať a/alebo používať obsah dostupný na webovej stránke alebo prostredníctvom nej. Tento obsah nijako nemení princíp, že služba slúži len na zadávanie príkazov, nijako tento princíp nerozširuje a ani to nie je jeho zámerom. Na takýto prístup a použitie sa vždy vzťahujú (i) Podmienky používania; (ii) Úplné vylúčenie zodpovednosti; (iii) Upozornenie na riziká; (iv) Pravidlá zapojenia a (v) Oznámenia vzťahujúce sa na Saxo Novinky a výskum a/alebo ich obsah (ak je to relevantné) popri podmienkach upravujúcich použitie hypertextových odkazov na webovej stránke člena skupiny Saxo Bank, prostredníctvom ktorej používateľ získava prístup k službe Saxo News a výskum. Takýto obsah sa preto poskytuje iba ako informácia. Konkrétne, žiadna rada sa neposkytuje ako rada, ktorú by poskytoval či schvaľoval akýkoľvek subjekt skupiny Saxo Bank, ani tak nie je zamýšľaná. Zároveň sa nemá vykladať ani ako nabádanie alebo ako stimulačné opatrenie na prihlásenie sa na odber pre akýkoľvek finančný nástroj, či na jeho predaj alebo kúpu. Všetky obchody alebo investície, ktoré uskutočníte, musia byť výsledkom vášho vlastného samovoľného a informovaného rozhodnutia na základe vlastného uváženia. Žiadny subjekt skupiny Saxo Bank ako taký nebude mať alebo nebude zodpovedný za akékoľvek straty, ktoré by ste mohli utrpieť v dôsledku akéhokoľvek investičného rozhodnutia urobeného na základe informácií, ktoré sú k dispozícii v časti Saxo Novinky a výskum alebo v dôsledku použitia služby Saxo Novinky a výskum. Zadané príkazy a uskutočnené obchody sa považujú za určené na uskutočnenie alebo uskutočnené pre účet zákazníka vedený v rámci subjektu skupiny Saxo Bank, ktorý pôsobí v jurisdikcii zákazníkovho bydliska alebo u ktorého si klient otvoril a vedie svoj obchodný účet. Služba Saxo Novinky a výskum neobsahuje (a ani by sa nemala chápať tak, že obsahuje) finančné, investičné, daňové alebo obchodné poradenstvo ani poradenstvo akéhokoľvek druhu ponúkané, odporúčané alebo schválené skupinou Saxo Bank a nemala by sa interpretovať ako záznam našich obchodných cien alebo ako ponuka, stimul alebo výzva na odber akéhokoľvek finančného nástroja, či jeho kúpu alebo predaj. Pokiaľ sa akýkoľvek obsah interpretuje ako investičný výskum, musíte si uvedomiť a akceptovať, že takýto obsah nebol zamýšľaný ani pripravovaný v súlade so zákonnými požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného výskumu, a preto sa v zmysle príslušných zákonov považuje za marketingovú komunikáciu.

Prečítajte si naše vylúčenie zodpovednosti:
Upozornenie na nie nezávislý investičný výskum (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Úplné vylúčenie zodpovednosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Úplné vylúčenie zodpovednosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo

Vyberte región

Slovenská republika
Slovenská republika

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.

Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc, registrované v USA a ďalších krajinách a oblastiach. App Store je označenie služby spoločnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.