Microsoft a Google se utkají na poli umělé inteligence. Jeden z nich má výrazný náskok Microsoft a Google se utkají na poli umělé inteligence. Jeden z nich má výrazný náskok Microsoft a Google se utkají na poli umělé inteligence. Jeden z nich má výrazný náskok

Microsoft a Google se utkají na poli umělé inteligence. Jeden z nich má výrazný náskok

Equities 2 minutes to read
Peter Garnry

Vedúci pre akciovú stratégiu

Summary:  Umělá inteligence čítá mnoho různých odvětví. Do odvětví samořídící umělé inteligence se v uplynulém roce investovalo mnohem méně, protože vývoj technologie zpomaluje a vidina autonomního řízení páté úrovně, tedy bez zásahu člověka, je daleko. Jiná odvětví AI, jako jsou velké jazykové modely včetně nedávno spuštěného ChatGPT, však zaznamenávají masivní investice. Injekce společnosti Microsoft ve výši 10 miliard dolarů to jen podtrhuje. Společnost Alphabet to však nenechává bez odezvy.


Slova o ChatGPT jakožto potenciální hrozbě pro vyhledávač společnosti Google jsou opodstatněná a zvyšují investiční riziko pro společnost Alphabet. DeepMind, jednotka umělé inteligence společnosti Alphabet, však již prohlásila, že letos vydá svůj konkurenční produkt k ChatGPT. Tato technologie je sama o sobě revoluční, ale je patentově chráněná a velké jazykové modely (LLM) lze kopírovat, o což se DeepMind snaží. Skutečnou výzvu představuje možnost škálovat rychlé dotazy a odpovědi společně s obrovskými náklady na trénink LLM. Až čas prověří, zda Microsoft za tuto technologii nezaplatil příliš.

Americké ministerstvo spravedlnosti mezitím v úterý podalo již druhou antimonopolní žalobu na společnost Google za poslední dva roky. Její akcie v reakci na to v úterý klesly o 1,3 %. I přesto je Alphabet stále silnou firmou, která od roku 2018 zdvojnásobila své příjmy a zisky. Antimonopolní žaloby jsou obecně součástí provozního prostředí velkých amerických technologických společností, a proto se nejedná o něco, co by investorům dělalo vrásky na čele. 

To, co investory v souvislosti s Alphabetem znepokojuje, je obecné zpomalení ekonomiky, které negativně ovlivní byznys s online reklamou skrze nižší ceny, a také ChatGPT od OpenAI, který má potenciál otřást s pozicí vyhledávače Google. Zmiňovaná investice Microsoft ve výši 10 miliard dolarů do OpenAI a její technologie ChatGPT lze chápat jako útočný manévr proti společnosti Alphabet a jejímu podnikání ve společnosti Google. Nicméně jednotka AI společnosti Alphabet DeepMind již prohlásila, že vydá svého konkurenta ChatGPT, takže dopad ChatGPT na podnikání společnosti Alphabet může být omezený. Rizika pro investory do společnosti Alphabet ale rozhodně vzrostla.

Upozornenie

Každý subjekt skupiny Saxo Bank poskytuje len službu zadania príkazov a prístup k analýze, ktorá umožňuje používateľovi prezerať a/alebo používať obsah dostupný na webovej stránke alebo prostredníctvom nej. Tento obsah nijako nemení princíp, že služba slúži len na zadávanie príkazov, nijako tento princíp nerozširuje a ani to nie je jeho zámerom. Na takýto prístup a použitie sa vždy vzťahujú (i) Podmienky používania; (ii) Úplné vylúčenie zodpovednosti; (iii) Upozornenie na riziká; (iv) Pravidlá zapojenia a (v) Oznámenia vzťahujúce sa na Saxo Novinky a výskum a/alebo ich obsah (ak je to relevantné) popri podmienkach upravujúcich použitie hypertextových odkazov na webovej stránke člena skupiny Saxo Bank, prostredníctvom ktorej používateľ získava prístup k službe Saxo News a výskum. Takýto obsah sa preto poskytuje iba ako informácia. Konkrétne, žiadna rada sa neposkytuje ako rada, ktorú by poskytoval či schvaľoval akýkoľvek subjekt skupiny Saxo Bank, ani tak nie je zamýšľaná. Zároveň sa nemá vykladať ani ako nabádanie alebo ako stimulačné opatrenie na prihlásenie sa na odber pre akýkoľvek finančný nástroj, či na jeho predaj alebo kúpu. Všetky obchody alebo investície, ktoré uskutočníte, musia byť výsledkom vášho vlastného samovoľného a informovaného rozhodnutia na základe vlastného uváženia. Žiadny subjekt skupiny Saxo Bank ako taký nebude mať alebo nebude zodpovedný za akékoľvek straty, ktoré by ste mohli utrpieť v dôsledku akéhokoľvek investičného rozhodnutia urobeného na základe informácií, ktoré sú k dispozícii v časti Saxo Novinky a výskum alebo v dôsledku použitia služby Saxo Novinky a výskum. Zadané príkazy a uskutočnené obchody sa považujú za určené na uskutočnenie alebo uskutočnené pre účet zákazníka vedený v rámci subjektu skupiny Saxo Bank, ktorý pôsobí v jurisdikcii zákazníkovho bydliska alebo u ktorého si klient otvoril a vedie svoj obchodný účet. Služba Saxo Novinky a výskum neobsahuje (a ani by sa nemala chápať tak, že obsahuje) finančné, investičné, daňové alebo obchodné poradenstvo ani poradenstvo akéhokoľvek druhu ponúkané, odporúčané alebo schválené skupinou Saxo Bank a nemala by sa interpretovať ako záznam našich obchodných cien alebo ako ponuka, stimul alebo výzva na odber akéhokoľvek finančného nástroja, či jeho kúpu alebo predaj. Pokiaľ sa akýkoľvek obsah interpretuje ako investičný výskum, musíte si uvedomiť a akceptovať, že takýto obsah nebol zamýšľaný ani pripravovaný v súlade so zákonnými požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného výskumu, a preto sa v zmysle príslušných zákonov považuje za marketingovú komunikáciu.

Prečítajte si naše vylúčenie zodpovednosti:
Upozornenie na nie nezávislý investičný výskum (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Úplné vylúčenie zodpovednosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Úplné vylúčenie zodpovednosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo

Vyberte región

Slovenská republika
Slovenská republika

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.

Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc, registrované v USA a ďalších krajinách a oblastiach. App Store je označenie služby spoločnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.