Nová regulácia ESMA *

V marci Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) oznámil, že sa dohodol na súbore opatrení zameraných na harmonizáciu celoeurópskej regulácie a na zabezpečenie lepšej ochrany pre retailových klientov, ktorí obchodujú s produktmi využívajúcimi pákový efekt, ako sú napr. CFD.

Celé vyhlásenie ESMA si môžete prečítať tu.

* Tieto nové opatrenia ovplyvnia klientmi Saxo Bank A/S so sídlom v EÚ.

Prehľad opatrení

  Obmedzenie finančnej páky pri nových pozíciách

  Pravidlo uzavretia pozície pri dosiahnutí 50% marže na úrovni účtu

  Ochrana pred debetným zostatkom, ktorá obmedzí straty klientov

  Zákaz výhod využívaných na podporu obchodovania

  Štandardizácia upozornenia na riziká zahrnuté v propagačných materiáloch

  Zákaz marketingu, distribúcie alebo predaja binárnych opcií bez ohľadu na typ

Podrobný opis opatrení

Limity finančnej páky

Na obchody sa budú vzťahovať limity finančnej páky a tie budú brať do úvahy volatilitu podkladového trhu. Pri produktoch CFD a FX budú zvýšené požiadavky na počiatočnú maržu. Znamená to, že na začiatku budete potrebovať mať k dispozícii vyššiu sumu hotovosti, aby ste mohli investovať do obchodu s finančnou pákou.

Napríklad požiadavka na počiatočnú maržu u vedľajších menových párov vzrastie z našej aktuálnej 2% marže (páka 50: 1) na 5% (20: 1).

Saxo aktuálnePočiatočná marža podľa ESMA
FX (hlavný)1,50 %3,34 %30:1
FX (vedľajší2,00 %5,00 %20:1
Index (hlavný)2,50 %5,00 %20:1
Index (vedľajší)3,00 %10,00 %10:1
Zlato3,00 %5,00 %20:1
Komodity6,00 %10,00 %10:1
Akcie10,00 %20,00 %5:1

Uzavretie podľa marže

Týmto sa štandardizuje percento marže, ktoré musia klienti udržať, inak sa od poskytovateľov bude vyžadovať uzavretie pozícií klientov. 

Sadzby požadovaného krytia na držanie pozícií sa označujú ako sadzby udržiavacích marží (maintenance margin) a ak Váš účet dosiahne 100% využitia marže na základe miery udržiavacích sadzieb, zadajú sa pokyny na uzavretie pozícií a zároveň všetky existujúce pokyny budú zrušené.

Upozorňujeme, že sadzby udržiavacej marže sú stanovené tak, aby predstavovali minimálne 50% úvodných maržových požiadaviek, ktoré vyžaduje ESMA pri otváraní pozície, aby sa tak zosúladili s pravidlami stop out-u maržových pozícií.

Ochrana pred debetným zostatkom

Poskytovatelia musia každému účtu poskytnúť ochranu pred debetným zostatkom na účte. Tá musí byť navrhnutá tak, aby zabezpečila celkový garantovaný limit pri potenciálnych stratách, ktoré vzniknú retailovým klientom.

Obmedzenie stimulov

Akcia ponúkajúca nadmerné bonusy alebo iné stimuly s cieľom nalákať a povzbudiť drobných investorov k investíciám do FX/CFD budú obmedzené.

Harmonizácia upozornenie na riziká u výkonu konkrétnej firmy

Bude zavedený štandardizovaný formát pre upozornenie na riziká. Firmy budú musieť zahrnúť informácie o množstve obchodov s pákou, ktoré priniesli ich klientom pozitívne výsledky. 

Binárne opcie

Všetky binárne opcie, bez ohľadu na to, či sa obchodujú mimo burzy alebo sú uvedené v obchodnom systéme, spadajú do rozsahu schváleného opatrenia. V dôsledku toho už nebudeme ponúkať opcie One-Touch a opcie No-Touch retailovým klientom s trvalým pobytom v EÚ.

Postoj spoločnosti Saxo

Spoločnosť Saxo vždy podporovala zodpovedné obchodovanie a presadzuje návrh ESMA.

KF

V spoločnosti Saxo sme tento vývoj už nejakú dobu očakávali. Urobili sme jasné strategické rozhodnutie nekonkurovať vysokou finančnou pákou. Spoločnosť Saxo verí, že konzistentné, harmonizovaná regulácia na celoeurópskej úrovni bude pozitívna pre klientov aj pre celé odvetvie.

Kim Fournais – spoluzakladateľ a generálny riaditeľ, Saxo Bank