Korporátny účet Saxo

Žiadosť o korporátny účet je jednoduchá.

Jednoducho vyplňte žiadosť prostredníctvom odkazu nižšie a odošlite ju spolu s niekoľkými ďalšími dokladmi na overenie. Zistite viac o požadovaných dokladoch nižšie.

Formulár pre korporátne účty

Kliknutím na odkaz nižšie otvorte formulár žiadosti ako súbor PDF. Vyplňte formulár a odošlite ho alebo nám ho zašlite e-mailom spoločne s požadovanými dokladmi uvedenými nižšie. Vašu žiadosť a doklady odošlite na adresu: Entityonboarding@saxobank.com.

Formulár korporátnej žiadosti >

Ďalšie požadované doklady

Okrem vyššie uvedeného formulára budete musieť odoslať ďalšie požadované doklady, aby bola vaša žiadosť odoslaná na kontrolu. Pozrite sa, aké doklady vyžadujeme:

  • Výpis z miestneho obchodného registra alebo potvrdenie o zápise do obchodného registra
  • Podpísané stanovy
  • Doklad o podpisovom oprávnení v mene korporátneho subjektu (osoby oprávnené podpisovať)
  • Oficiálny doklad totožnosti všetkých osôb oprávnených podpisovať
  • Oficiálny doklad totožnosti a doklad o adrese pobytu všetkých vlastníkov
  • Doklady dokladajúce vlastnícku štruktúru

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo

Vyberte región

Slovenská republika
Slovenská republika

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.

Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc, registrované v USA a ďalších krajinách a oblastiach. App Store je označenie služby spoločnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.