Firemní účet Saxo Bank

Založit si firemní účet je snadné.

Stačí vyplnit žádost na odkazu níže a poslat ji spolu s několika dalšími dokumenty pro ověření. Níže se dozvíte, jaké doklady potřebujete.

Formulář pro firemní účet

Klikněte na tento odkaz, který otevře žádost jako PDF soubor. Formulář vyplňte a pošlete nám jej e-mailem společně s níže uvedenými doklady. Žádost i doklady zašlete na adresu: Entityonboarding@saxobank.com.

Formulář pro firemní účet >

Další požadované doklady

Kromě výše uvedeného formuláře musíte předložit i další požadované doklady ke kontrole. Podívejte se, jaké doklady vyžadujeme:

  • Výpis z místního obchodního rejstříku nebo potvrzení o ustavení právnické osoby• Podepsané stanovy společnosti
  • Doklad o tom, kdo je oprávněn podepisovat jménem právnické osoby (oprávněný jednatel)
  • Oficiální doklad totožnosti všech oprávněných jednatelů
  • Oficiální doklad totožnosti a doklad o trvalém bydlišti všech nominálních vlastníků
  • Dokumentace dokládající strukturu vlastnictví

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.