Priekopník finančných technológií s víziou

Už 25 rokov sa usilujeme o demokratizáciu obchodovania a investovania. Obchodníkom a investorom poskytujeme v podstate rovnaké profesionálne nástroje a prístup na trhy, aké majú správcovia fondov a veľké finančné inštitúcie.

S našou ponukou širokej škály produktov môžete obchodovať v každom makroekonomickom cykle

Vo svete, ktorý je čoraz globalizovanejší a čelí geopolitickým zvratom a neistote, je dôležité mať možnosť obchodovať v ľubovoľnom cykle ekonomiky. Tento prístup kryje riziká, pretože nastavuje bariéry a diverzifikuje investície v rámci geografických oblastí a tried aktív.

Takéto možnosti sú však príliš často dostupné len pre veľké finančné inštitúcie. Spoločnosť Saxo Bank vám umožňuje prístup k rovnakým produktom a nástrojom, akými disponujú profesionáli. Práve to máme na mysli, keď tvrdíme, že naším poslaním je demokratizovať obchodovanie a investície a zjednotiť podmienky prístupu ku globálnym kapitálovým trhom.

Zobraziť všetky produkty

Vyššia ochrana. Lepšie služby.

Ochrana klientov

Kvalita exekúcie, transparentnosť a ochrana pred rizikom sú nevyhnutnými podmienkami našej činnosti. Chceme, aby sa vám darilo, pretože keď uspejete vy, uspejeme aj my.

Profesionálny partner

Sme voľbou profesionálov – poskytujeme obchodné a investičné riešenia pre viac než 300 veľkých bánk, maklérov i poskytovateľov finančných služieb po celom svete.

Zabezpečenie

Ponúkame stabilitu a bezpečnosť regulovanej európskej banky, ktorá spĺňa, ba prekračuje niektoré najprísnejšie globálne normy pre finančné služby.

Podpora

Prostredníctvom lokálnych predajných a servisných organizácií slúžime klientom vo viac než 170 krajinách a poskytujeme miestnu telefonickú podporu 24 hodín denne 5 dní v týždni, a to vždy, keď sú otvorené trhy.

Odbornosť

Uverejňujeme názory našich stratégov na každodenné udalosti ovplyvňujúce pohyby na trhu a podporujeme obchodníkov prostredníctvom vzdelávacích webinárov, výskumných nástrojov a analýzy trhu.

Platformy

Naše oceňované obchodné platformy poskytujú klientom globálny prístup k viac ako 35 000 obchodovaných nástrojov vo všetkých hlavných triedach aktív.

Snaha o dodržiavanie prísnejších noriem odvetvia

Skupina Saxo je jednou z prvých celosvetových inštitúcií, ktorá podpísala Globálny kódex správania v devízovej oblasti a postupuje v súlade s ním. Kódex nás zaväzuje, aby sme zaručili prísnejšiu ochranu zákazníkov a transparentnosť devízového trhu.
Viac informácií

Skupina Saxo stojí na čele presadzovania prísnejších noriem v oblasti maržových obchodov. Osvojujeme si nové predpisy a nariadenia na ochranu zákazníkov a zaručenie zodpovedného obchodovania vrátane najnovších predpisov Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA).
Viac informácií 

Skupina Saxo úplne zverejnila svoje postupy a výkonnosť klientov, aby dokázala, že usiluje o spravodlivé výsledky, kvalitu vykonávania a transparentnosť vo finančnom odvetví.
Prečítajte si naše rozšírené informácie

Sme pyšní na to, že stojíme v čele reforiem odvetvia a presadzujeme transparentnosť, ktorá je dôkazom dokonalého zladenia záujmov spoločnosti Saxo a jej klientov.

Kim Fournais, CEO Saxo Group

Ocenenia a uznania

Ocenenia
Spoločnosť Saxo opakovane získava rôzne najvyššie odvetvové ocenenia za finančné technológie, produkty a služby

Zobraziť všetky ocenenia

Otvoriť účet je jednoduché

1

Registrácia

Vyplnenie a odoslanie žiadosti vám zaberie 5 minút.

2

Finančné prostriedky

Finančné prostriedky je možné jednoducho vložiť na účet pomocou kreditnej karty alebo bankovým prevodom.

3

Obchod

Jediný účet umožňuje obchodovanie s rôznymi aktívami, s využitím krížových marží a v rôznych menách.