Press Release

Saxo Bank z usługą wypożyczania akcji i ETFów

Saxo Bank, duński bank inwestycyjny, łączący ludzi z możliwością inwestowania na globalnych rynkach kapitałowych, ogłosił udostępnienie klientom z Polski usługi wypożyczania akcji i ETFów. Klienci, który zdecydują się na jej aktywację będą mogli uzyskać dodatkowe dochody dzięki wypożyczaniu swoich instrumentów finansowych.

"Przy niepewności makroekonomicznej i środowisku inflacyjnym, większość inwestorów życzyłaby sobie, aby ich pieniądze pracowały dla nich ciężej. W Saxo Banku stale staramy się umożliwiać naszym klientom rozwiązania, pozwalające im maksymalizować zyski z inwestowanych środków. Wprowadzenie tej usługi otwiera alternatywny strumień przychodów z instrumentów, które klienci już mają w swoich portfelach, zachowując jednocześnie kontrolę nad należącymi do nich akcjami i ETFami" - komentuje Marcin Ciechoński, dyrektor marketingu Saxo Banku w Europie Środkowo-Wschodniej.

Jak to działa?

Kiedy klienci aktywują usługę wypożyczania akcji i ETFów, stają się one możliwe do wypożyczenia z ich konta. Za wypożyczone instrumenty uzyskują oni wynagrodzenie zależne od rynkowego popytu.

Klienci nadal będą narażeni na zmiany cen swoich akcji, zarabiać na dywidendach i zachowają możliwość sprzedaży swoich akcji w dowolnym momencie i niezależnie od tego, czy zostały one wypożyczone.

Jako regulowana instytucja finansowa, Saxo Bank działa jako pośrednik i zapewnia obsługę całego procesu oraz zabezpiecza klientów w czasie trwania wypożyczenia. Saxo Bank jest pierwszą instytucją w Polsce, która udostępnia klientom możliwość samodzielnego aktywowania usługi i generowania dodatkowych przychodów, dając im tym samym nowy sposób na to, by ich pieniądze pracowały dla nich ciężej.

Więcej informacji dostępnych jest tutaj.

Kontakt dla mediów
saxo@rechters.pl

Grupa kapitałowa Saxo Bank jest wiodącym specjalistą z segmentu fintech, który łączy ludzi z okazjami inwestycyjnymi na światowych rynkach kapitałowych. Wizja Saxo jako światowego lidera w dziedzinie transakcji i inwestycji z wykorzystaniem różnorodnych aktywów zakłada umożliwienie klientom realizacji ich aspiracji finansowych i wywieranie wpływu na otoczenie.

Założony w Kopenhadze w 1992 r. Saxo jako jedna z pierwszych instytucji finansowych stworzył internetowe platformy transakcyjne oferujące zwykłym inwestorom te same narzędzia i dostęp do rynku, co profesjonalnym traderom, dużym instytucjom i zarządzającym funduszami. W ramach najbardziej innowacyjnego i najlepszego wyboru dla klientów, Saxo oferuje szeroki dostęp do globalnych rynków kapitałowych we wszystkich klasach aktywów, z możliwością obrotu ponad 71 000 instrumentami w ponad 26 wersjach językowych za pośrednictwem jednego rachunku z depozytem zabezpieczającym. Grupa kapitałowa Saxo Bank zawarła ponadto partnerstwo z ponad 200 instytucjami finansowymi, by wspierać doświadczenia inwestycyjne ich klientów dzięki należącej do Grupy technologii otwartej bankowości. Bez względu na to, czy ma to miejsce za pośrednictwem inwestycji, czy też ich efektu, Saxo dostarcza swoim klientom i partnerom narzędzia, platformy i wiedzę umożliwiające im wywieranie wpływu na otoczenie.

Grupa kapitałowa Saxo Bank posiada cztery licencje bankowe i podlega odpowiednim regulacjom na całym świecie. Z aktywami klientów o łącznej wartości ponad 100 mld euro, Saxo jest globalną spółką z obecnością na lokalnych rynkach, zatrudniającą ponad 2 500 osób w swoich centrach finansowych, w tym w Londynie, Singapurze, Amsterdamie, Zurychu, Dubaju, Szanghaju, Hongkongu i Tokio. 

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: https://www.home.saxo.


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.