Belangrijk bericht: probleem met rekeningoverzicht opgelost Belangrijk bericht: probleem met rekeningoverzicht opgelost Belangrijk bericht: probleem met rekeningoverzicht opgelost

Belangrijk bericht: probleem met rekeningoverzicht opgelost

Company News

Saxo Group

Een technisch probleem waardoor onjuiste rekeningoverzichten getoond werden, is opgelost. Het probleem betrof transacties in USD vanaf 30 juni 2021, waardoor er op 1 juli 2021 afwijkingen in de rekeningoverzichten optraden.

Momenteel corrigeren we nog een aantal kleine afwijkingen, we verwachten dat dit vandaag wordt opgelost. Onze oprechte excuses voor het ongemak.

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland