Se rater og betingelser

Børsavtaler

Alle klienter har tilgang til forsinkede markedsdata på futures-børser de er berettiget til å handle på.

Du må abonnere på den enkelte børsen for å motta sanntidsmarkedsdata for futures-handel eller kontraktsopsjonshandel.

Du finner et verktøy for onlineabonnement på handelsplattformen. I verktøyet finner du en liste over tilgjengelige børser og nyhetstjenester med tilhørende månedsavgifter.

Du kan abonnere på de tjenestene du ønsker, samt avslutte abonnementer. Du finner ytterligere informasjon i veiledningen Subscription Tool (abonnementsverktøy) som også er tilgjengelig på handelsplattformen.


Nivå 1 eller nivå 2?

  • Kursdata på nivå 1 viser første nivå i børsens ordrebok. Med et abonnement på nivå 1 kan du se direktestreamede bud- og tilbudskurser.
  • Med et abonnement på kursdata på nivå 2 ser du dybden i kursene og tilgjengelige beløp for hvert kurspunkt.

Når du abonnerer på direktekurser fra en derivatbørs og børsen tilbyr både futures-kontrakter og kontraktsopsjoner, er direktekurser fra begge inkludert i abonnementet.

Kundene har som standard tilgang til forsinkede markedsdata for aksjebørsene og futures-børsene som de er berettiget til å handle på.

Klienter må abonnere på den enkelte børsen for å motta sanntidsmarkedsdata for aksjehandel, CFD- eller futures-handel. Månedlige abonnentsavgifter belastes klientene for de dataene de velger å motta i sanntid.

Du finner et verktøy for onlineabonnement på handelsplattformen. I verktøyet finnes en liste over tilgjengelige børser med tilhørende børsavgifter.

Klientene kan abonnere på de tjenestene de ønsker, samt avslutte abonnementer. Avtalene om børsabonnement kan KUN sendes inn via abonnementsverktøyet.

Exchanges - FuturesLevel 1Level 2
PrivateProfessionalPrivateProfessional
Borsa Italiana/Milan Stock Exchange (Stocks and Futures)7.00 EUR17.00 EUR10.00 EUR55.00 EUR
CBOE Indices7.00 USD7.00 USDOnly level 1Only level 1
CFE Futures Exchange7.00 USD12.00 USDOnly level 1Only level 1
EEX Energy24.00 EUR24.00 EUROnly level 1 Only level 1
EUREX7.00 EUROnly level 213.00 EUR63.00 EUR
Euronext Commodities DerivativesOnly level 2Only level 218.00 EUR18.00 EUR
Euronext Equity & Index Derivatives7.00 EUROnly level 241.00 EUR41.00 EUR
GLOBEX (CME, COMEX, CBOT and NYMEX)7.00 USD504.00 USD18.00 USD504.00 USD
CME7.00 USD126.00 USD11.00 USD126.00 USD
CBOT7.00 USD126.00 USD11.00 USD126.00 USD
NYMEX7.00 USD126.00 USD11.00 USD126.00 USD
COMEX7.00 USD126.00 USD11.00 USD126.00 USD
Hong Kong Futures Exchange (HKFE)56.00 HKD56.00 HKD83.00 HKD83.00 HKD
ICE Futures Europe Financials132.00 USD132.00 USD132.00 USD132.00 USD
ICE Futures Europe Commodities150.00 USD150.00 USD150.00 USD150.00 USD
ICE Futures U.S. (NYBOT)132.00 USD132.00 USD132.00 USD132.00 USD
MEFF Spanish Futures7.00 EUR17.00 EUR9.00 EUR26.00 EUR
Montreal Futures Exchanges7.00 USD48.00 USDOnly level 1Only level 1
Nasdaq OMX Derivatives Exchange7.00 EUR39.00 EUR10.00 EUR39.00 EUR
OPRA Options7.00 USD38.00 USDOnly level 1Only level 1
Osaka Securities Exchange835.00 JPY1250.00 JPY1250.00 JPY1670.00 JPY
Singapore Derivatives Exchange78.00 SGD78.00 SGD108.00 SGD108.00 SGD
Sydney Futures ExchangeOnly level 2Only level 224.00 AUD127.00 AUD

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Denmark
Hellerup
Danmark

Norge

Kjenn risikoen
All handel innebærer risiko. Les mer. Derfor har vi utarbeidet en serie med nøkkelinformasjonsdokumenter (Key Information Document – KID) som forklarer hva slags risiko og gevinst som er knyttet til de enkelte produktene. Andre nøkkelinformasjonsdokumenter finner du på handelsplattformen vår. Les mer

Saxo Bank A/S er inkorporert i Danmark som en lisensiert bank (lisensnr. 1149) og er regulert av det danske Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100, København Ø, Danmark.

Du kan se flere detaljer om Finanstilsynet og lisensen til Saxo Bank A/S på www.finanstilsynet.dk. Som medlem av EU har Danmark inkorporert EU-direktivene for bank og investering i de danske lovene.