Børsavtaler

Alle klienter har tilgang til forsinkede markedsdata på futures-børser de er berettiget til å handle på.

Du må abonnere på den enkelte børsen for å motta sanntidsmarkedsdata for futures-handel eller kontraktsopsjonshandel.

Du finner et verktøy for onlineabonnement på handelsplattformen. I verktøyet finner du en liste over tilgjengelige børser og nyhetstjenester med tilhørende månedsavgifter.

Du kan abonnere på de tjenestene du ønsker, samt avslutte abonnementer. Du finner ytterligere informasjon i veiledningen Subscription Tool (abonnementsverktøy) som også er tilgjengelig på handelsplattformen.


Nivå 1 eller nivå 2?

  • Kursdata på nivå 1 viser første nivå i børsens ordrebok. Med et abonnement på nivå 1 kan du se direktestreamede bud- og tilbudskurser.
  • Med et abonnement på kursdata på nivå 2 ser du dybden i kursene og tilgjengelige beløp for hvert kurspunkt.

Når du abonnerer på direktekurser fra en derivatbørs og børsen tilbyr både futures-kontrakter og kontraktsopsjoner, er direktekurser fra begge inkludert i abonnementet.

Kundene har som standard tilgang til forsinkede markedsdata for aksjebørsene og futures-børsene som de er berettiget til å handle på.

Klienter må abonnere på den enkelte børsen for å motta sanntidsmarkedsdata for aksjehandel, CFD- eller futures-handel. Månedlige abonnentsavgifter belastes klientene for de dataene de velger å motta i sanntid.

Du finner et verktøy for onlineabonnement på handelsplattformen. I verktøyet finnes en liste over tilgjengelige børser med tilhørende børsavgifter.

Klientene kan abonnere på de tjenestene de ønsker, samt avslutte abonnementer. Avtalene om børsabonnement kan KUN sendes inn via abonnementsverktøyet.

Exchanges - Futures Level 1 Level 2
Private Professional Private Professional
Borsa Italiana/Milan Stock Exchange (Stocks and Futures) 7.00 EUR 17.00 EUR 10.00 EUR 55.00 EUR
CBOE Indices 7.00 USD 7.00 USD Only level 1 Only level 1
CFE Futures Exchange 7.00 USD 11.00 USD Only level 1 Only level 1
EUREX 10.00 EUR 46.00 EUR 13.00 EUR 62.00 EUR
Euronext Commodities Derivatives Only level 2 Only level 2 13.00 EUR 13.00 EUR
Euronext Equity & Index Derivatives 7.00 EUR N/A 38.00 EUR 38.00 EUR
GLOBEX (CME, COMEX, CBOT and NYMEX) 7.00 USD 408.00 USD 18.00 USD 408.00 USD
CME 7.00 USD 102.00 USD 11.00 USD 102.00 USD
CBOT 7.00 USD 102.00 USD 11.00 USD 102.00 USD
NYMEX 7.00 USD 102.00 USD 11.00 USD 102.00 USD
COMEX 7.00 USD 102.00 USD 11.00 USD 102.00 USD
Hong Kong Futures Exchange (HKFE) 56.00 HKD 56.00 HKD 83.00 HKD 83.00 HKD
ICE Futures Europe Financials 132.00 USD 132.00 USD 132.00 USD 132.00 USD
ICE Futures Europe Commodities 132.00 USD 132.00 USD 132.00 USD 132.00 USD
ICE Futures U.S. (NYBOT) 132.00 USD 132.00 USD 132.00 USD 132.00 USD
MEFF Spanish Futures 7.00 EUR 13.00 EUR 10.00 EUR 24.00 EUR
Montreal Futures Exchanges 7.00 USD 48.00 USD Only level 1 Only level 1
Nasdaq OMX Derivatives Exchange 7.00 EUR 39.00 EUR 10.00 EUR 39.00 EUR
OPRA Options 7.00 USD 37.00 USD Only level 1 Only level 1
Osaka Securities Exchange 835.00 JPY 1250.00 JPY 1250.00 JPY 1670.00 JPY
Singapore Derivatives Exchange 78.00 SGD 78.00 SGD 108.00 SGD 108.00 SGD
Sydney Futures Exchange Only level 2 Only level 2 90.00 AUD 90.00 AUD