Se rater og betingelser

Valutaforward-outrights & NDF-er

I valutaspotmarkedet handler man valuta med umiddelbar virkning, mens i valutaterminmarkedet handler man i valuta for levering på en fremtidig dato. Med valutaforward outrights kan du avtale en pris i dag (forward-prisen) for veksling av to valutaer på en fastsatt fremtidig dato. På samme måte kan du med valutaswaps avtale en pris i dag for utførelsen av to transaksjoner. En valutaswap er et samtidig kjøp og salg, eller vice-versa, av en valuta for en annen valuta med to ulike valuteringsdatoer; to parter avtaler en valutaveksling på en fastsatt dato og avtaler samtidig å avslutte eller reversere denne transaksjonen på en fastsatt dato i fremtiden.

I Saxo tilbyr vi full elektronisk tilgang til å handle valutaforward-outrights og valutaswaps i over 100+ currency valutapar med forfall fra 1 dag til 12 måneder.

Du kan se betingelsene for forward outright-valutahandel ved å klikke her.

For mer informasjon om valutaswaps, klikk her

NDF-er kan handles offline via vår Global Sales Trading desk Et krav om initiell valutamargin på 9 % gjelder (8 % vedlikeholdsmargin) og 1 % margin for rentedifferanse (kan endres)). Minste handlestørrelse er USD 100 000 eller tilsvarende, og NOP-grensen (netto åpen posisjon) er USD 3 millioner. Høyere marginkrav kan påløpe, avhengig av eksponeringsgrad. Før handel med dette produktet, må et tillegg til Saxos generelle forretningsvilkår signeres.

NDF-er kan bare handles offline, med løpetider fra 1 dag til 12 måneder.

De følgende valutaparene kan handles: USDBRL, USDCLP, USDCOP, USDCNY, USDIDR, USDINR, USDKRW, USDPEN, USDPHP, USDTWD.

NDFer handles frakoblet via vår globale handelsskranke. Et minimum marginkrav på 8 % påløper sammen med en minimum handelsstørrelse på USD 100 000 eller tilsvarende. Høyere marginkrav kan påløpe, avhengig av grad av eksponering. Før handel med dette produktet må et tillegg til Saxos generelle forretningsvilkår underskrives.

risk-icon--red

Advarsel om valutarisiko

Valuta er kategorisert som et rødt produkt fordi det vurderes som et investeringsprodukt med høy kompleksitet og risiko.

Danske banker er forpliktet til å kategorisere investeringsprodukter som tilbys retailkunder, som grønne, gule eller røde, avhengig av produktets kompleksitet og risiko. Du kan få mer informasjon ved å klikke her

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
Hellerup
Danmark

Norge

Kjenn risikoen
All handel innebærer risiko. Les mer. Derfor har vi utarbeidet en serie med nøkkelinformasjonsdokumenter (Key Information Document – KID) som forklarer hva slags risiko og gevinst som er knyttet til de enkelte produktene. Andre nøkkelinformasjonsdokumenter finner du på handelsplattformen vår. Les mer

Saxo Bank A/S er inkorporert i Danmark som en lisensiert bank (lisensnr. 1149) og er regulert av det danske Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100, København Ø, Danmark.

Du kan se flere detaljer om Finanstilsynet og lisensen til Saxo Bank A/S på www.finanstilsynet.dk. Som medlem av EU har Danmark inkorporert EU-direktivene for bank og investering i de danske lovene.