Se rater og betingelser

Valutaforward-outrights & NDF-er

I  valutaspotmarkedet handler man valuta med umiddelbar virkning, mens i valutaterminmarkedet handler man i valuta for levering på en fremtidig dato. Det lar deg bli enig om en pris i dag (forward-prisen) for veksling av to valutaer på en fastsatt fremtidig dato.

I Saxo tilbyr vi full elektronisk tilgang til å handle valutaforward-outrights i over 100 valutapar med forfall fra 1 dag til 12 måneder.

For å forstå betingelsene for forward outright-valutahandel klikker du her

 

NDFer kan bare handles frakoblet, med løpetider fra 1 dag til 12 måneder (3 måneder for CNY). 

Følgende valutapar er tilgjengelige for handel opp til bestemte NOP-grenser:

NOP-grense

Valutapar

USD 10 millioner

USDBRL, USDCLP, USDCOP, USDCNY, USDIDR, USDINR, USDKRW, USDTWD

USD 5 millioner

USDPHP, USDPEN

NDFer handles frakoblet via vår globale handelsskranke. Et minimum marginkrav på 8 % påløper sammen med en minimum handelsstørrelse på USD 100 000 eller tilsvarende. Høyere marginkrav kan påløpe, avhengig av grad av eksponering. Før handel med dette produktet må et tillegg til Saxos generelle forretningsvilkår underskrives.

risk-icon--red

Advarsel om valutarisiko

Valuta er kategorisert som et rødt produkt fordi det vurderes som et investeringsprodukt med høy kompleksitet og risiko.

Danske banker er forpliktet til å kategorisere investeringsprodukter som tilbys retailkunder, som grønne, gule eller røde, avhengig av produktets kompleksitet og risiko. Du kan få mer informasjon ved å klikke her