Ofte stilte spørsmål om valuta

Hva er en valutavolum-prisplan?

Vi tror at hver Saxo-klient fortjener friheten til å velge den prisstrukturen de føler er best for sitt behov. Hovedsaken er at vi ikke tvinger våre kunder til å betale provisjon. Vi gir rett og slett kundene et ekstra valg om de foretrekker å handle på strammere, variable spreads med provisjon etter handelen (valutavolum-prisplan) ELLER å handle på spreads som inkluderer alt, noe som typisk vil være noe bredere, men generelt mer konsistent (ikke fast, men oftere på samme nivå).

Hvilke handelskostnader påløper med valuta-volumprisplanen?

Du velger prismodellen som passer best til ditt forventede månedlige volum. Du vil bli belastet provisjonsgebyr for de respektive USD per millioner USD som omsettes, slik det beregnes og fremgår av hver handel. Gebyret vises i handelsseddelbekreftelsen og i skjermbildet for åpne posisjoner.

Provisjonsgebyret er basert på det tilvarende USD-beløpet for hver handel som vises på handelsseddelen og handelsbekreftelsen i den andre (variable) valutaen og omregnet til tilsvarende kontovaluta ved hjelp av de aktuelle markedkursene på tidspunktet for handelen. For kontoer pålydende en annen valuta enn USD vil Saxo Bank (Saxo) bruke sluttkursen for den siste virkedagen i måneden for å avgjøre om det påløper en minimumsprovisjon for kontoen din.

Hva er alternativene for valutavolum-prisplan?

Du velger hvilket provisjonsnivå du ønsker å betale (USD 60, USD 30 eller USD 20 per millioner USD som handles) og hvilket minste månedlige provisjonsgebyrnivå du er villig til å forplikte deg til for å få den satsen du føler er mest hensiktsmessig. De 3 ulike nivåene er angitt ovenfor.

Hvordan blir mine provisjonskostnader beregnet?

Provisjonen er konsistent på tvers av alle valutapar, inkludert XAU. Det er dette det betyr at provisjonen uttrykkes som USD per million USD som omsettes. (Det kan også betraktes som EUR per millioner EUR som omsettes, osv.) Denne provisjonen belastes i kontoens valuta. Eksempel på provisjon: La oss tenke oss en spotkurs på 1,10 for EURUSD. En klient handler 100000 EURJPY i sin USD konto, hvor han har valgt å betale 30 per million. Millioner EUR handlet = EUR 100 000 / 1 000 000 = 0,1. EUR-provisjon = EUR 0,1 * 30 = 3,00 EUR. USD-provisjon = EUR 3,00 * 1,10 = USD 3,30. Standard omregningsgebyr brukes når provisjonen omregnes til kontovalutaen.

Hvis kontoen min bruker en annen valuta enn USD, hvordan avgjør dere om minimumskravene er oppfylt?

Vi bruker sluttkursen på den siste handelsdagen i måneden for å beregne dine tilsvarende provisjoner i USD.

Hvorfor velger ikke alle den laveste provisjonssatsen på 20 USD per 1 million USD istedenfor 60 USD?

De laveste provisjonssatsene er ikke nødvendigvis de beste for alle klienter. Den provisjonsbaserte prisstrukturen lar deg betale lavere provisjon per enhet, men du må også betale et månedsbeløp. En kunde som handler USD 8 millioner per måned, vil sannsynligvis velge å betale USD 60 per millioner USD, ettersom det ville resultere i en månedlig samlet provisjon på USD 480. Hvis denne kunden derimot hadde valgt å betale USD 30 per million, ville den kumulative provisjonen på dette USD 8 millioners-handelsvolumet være USD 240. Men siden USD 240 er mindre enn det månedlige minimumsbeløpet på USD 600 (for å kvalifisere seg til USD 30-nivået), ville kundekontoen i begynnelsen av neste måned blitt belastet med differansen på USD 360 (USD 600 minus USD 240).

Hva skjer hvis jeg ønsker å endre prisbetingelsene i midten av måneden?
Du kan når som helst be om å endre provisjon (og tilhørende faste månedlige minsteprovisjon). Minsteprovisjoner vil bli beregnet pro-rata basert på forholdstallet for de dagene da de respektive minimumssatsene var i kraft. Dette vil avgjøre hvorvidt det faste minimumsbeløpet er blitt oppfylt i løpet av den normale handelsaktiviteten, eller om det foreligger en underdekning som skal belastes ved månedsslutt.

Hva er minste månedlige provisjonen for kunder som åpner sin konto i midten av måneden?

Minste provisjon for kunder som åpner en konto i midten av måneden vil bli beregnet pro-rata. Dette vil avgjøre hvorvidt det faste minimumsbeløpet er blitt oppfylt i løpet av den normale handelsaktiviteten, eller om det foreligger en underdekning som skal belastes ved månedsslutt.

Hvilke spreads har jeg hvis jeg velger en valutavolum-prisplan?

Velger du en "valutavolum-prisplan" er spreads så lave som 0,2 i EURUSD.  Det spesielle ved provisjonsbasert prissetting gjelder bare provisjonen: USD 60, USD 30, USD 20.  Spreads er de samme uansett hvilket provisjonsnivå du velger. Med spreads med “alt inkludert” er spreads vanligvis litt bredere, men generelt mer konsistent (ikke faste, men oftere på samme nivå).  Du kan se våre historiske spreads for begge pristyper her.

Er spreads ulike avhengig av om jeg velger å handle på spreads med alt inkludert eller med en valutavolum-prisplan?

Ja. Saxo oppfordrer alle kunder til å sammenligne både live og historiske valutaspreads, samt å vurdere månedlige provisjonsgebyrer for å forvisse seg om at de velger de prisbetingelsene som best passer deres individuelle behov.

Ville ikke alle velge å handle på smalere marginer og betale provisjon i stedet for handel på større spreads med alt inkludert?

Ikke nødvendigvis. Vi vet at mange kunder verdsetter konsistensen ved en spread med alt inkludert (f.eks. hvor EURUSD kan ha en spread på 2 pip 99 % av tiden). Men vi forstår også at de mer aktive handelskundene som handler større volum kan foretrekke spreads som stadig endres for hvert tick, noe som gir dem muligheten til å velge sine start- og sluttpunkter mer presist.

Jeg er allerede kunde hos Saxo. Kan jeg endre mine nåværende prisvilkår for å ta i bruk en valutavolum-prisplan?

Ja. Alle kunder har denne valgmuligheten. Hvis du skulle ønske å endre prisbetingelsene for kontoen din, tar du bare kontakt med din salgsrepresentant eller sender en e-post til vårt kundeserviceteam. De hjelper deg gjerne med å få til en endring.

Jeg registrerte meg for USD 30 per USD millioner og har allerede handlet mer enn USD 100 millioner. Det er bare den 13. i måneden – hvordan kan jeg få nytte av provisjonsreduksjonen fra USD 30 til USD 20?

Ditt provisjonsnivå vil ikke endres automatisk basert på handlet volum. For å be om en endring i provisjon (og tilsvarende minste månedlige faste nivå) tar du kontakt med din salgsrepresentant eller sender en e-post til vårt kundeserviceteam. De hjelper deg gjerne med å få til en endring.

Kan jeg betale en høyere provisjon per handel med en lavere månedlig minimumssats hvis jeg blir mindre aktiv?

Det kan gjøres når som helst, men det skjer ikke automatisk. Den månedlige minsteprovisjonen som er valgt av hver kunde, gjelder inntil man anmoder om en endring. Hvis du vil be om en endring i provisjon (og tilsvarende minste månedlige obligatoriske nivå) tar du kontakt med din salgsrepresentant eller sender en epost til vårt kundeserviceteam. De hjelper deg gjerne med å få til en endring.

Hvilke valutapar er tilgjengelig med valutavolum-prisplanen?

I tråd med prisvilkårene for spreads der alt er inkludert, er alle valutapar tilgjengelige, og alle følger samme kostnadsstruktur, inklusive metaller til spotpris. Provisjonen er ikke dyrere når du handler noe annet enn de mest populære valutaparene.

Er det forskjeller i Tom/Next-rollover eller andre kostnader hvis jeg handler på en valutavolum-prisplan versus spreads med alt inkludert?

Antall Tom/Next-rollover er de samme, uansett om en kunde velger å handle på spreads med alt inkludert ELLER strammere spreads med valutavolum-prisplan som er tilgjengelig med ytterligere volumbaserte provisjoner. Se prisene hvis du ønsker mer informasjon.

Gjelder handelsgebyr for mindre handler også for valutavolum-prisplanen?

Nei, handelsgebyr blir ikke belastet for mindre tradere på valutavolum-prisplan. Du blir bare belastet provisjon som gjelder for planen.

 

 

Din nettleser kan ikke vise dette nettstedet slik det egentlig er.

Vår hjemmeside er optimalisert for bruk av et system som kjører iOS 9.x og for IE 10 eller nyere. Hvis du bruker et eldre system eller nettleser, kan nettsiden se litt merkelig ut. For å forbedre din opplevelse på siden, må du oppdatere nettleseren eller systemet.