Forex FAQ

KurtasjenivåVolum mill. USD (månedlig gjennomsnitt)Bruttokurtasje per mill. USDRabattNettokurtasje per mill. USD
Nivå 10 - 2550 USD0 USD50 USD
Nivå 225 - 10050 USD-10 USD40 USD
Nivå 3100 - 25050 USD-20 USD30 USD
Nivå 4250 - 50050 USD-25 USD25 USD
Nivå 5500 - 100050 USD-30 USD20 USD
Nivå 6> 100050 USD-33 USD17 USD

Den volumbaserte rabattplanen for valuta er like gunstig for deg som handler i lite volum som deg som handler i store volum, med tanke på at handelsvolumene kan svinge. Vi beregner en standardkurtasje på 50 USD per 1 million USD som handles, med økende rabatter for større samlede handelsvolum, dvs. jo mer volum som handles, jo lavere handelsutgifter (kurtasje).

Eksempel:

 • Hvis du handler over 25 millioner USD, vil du få 20 % (10 USD) rabatt på kurtasje betalt på volum handlet opptil 100 millioner USD.
 • Hvis du handler over 100 millioner USD, vil du få 40 % (20 USD) rabatt på kurtasje betalt på volum handlet opptil 250 millioner USD.
 • Hvis du handler over 250 millioner USD, vil du få 50 % (25 USD) rabatt på kurtasje betalt på volum handlet opptil 500 millioner USD.
 • Hvis du handler over 500 millioner USD, vil du få 60 % (30 USD) rabatt på kurtasje betalt på volum handlet opptil 1000 millioner USD.
 • Hvis du handler over 1000 millioner USD, vil du motta en 66 % (33 USD) rabatt på kurtasje betalt på volum handlet over 1000 millioner USD.

I tillegg til rabatterte handelskostnader uten minimum månedlig kurtasje, vil du ha fordel av handelsspread helt ned til 0,1 pip og konkurransedyktig prising på tvers av handelsstørrelser. Dette fremgår av et utvalg av data hentet fra vårt Spread History Tool:

Spread History Tool

Klikk her for å se historiske minimums- og gjennomsnittsspread observert for ulike valutapar og handelsstørrelser i valutavolumbasert rabattplan.

Beste utførelse
Når det gjelder utførelse, har Saxo ("vi") en generell forpliktelse til å opptre ærlig, rettferdig, profesjonelt og i kundens beste. Mht. ordreutførelse er vi pålagt å treffe alle rimelige tiltak for å oppnå best mulig vedvarende resultater for kundene ved utførelse av en kundeordre eller når ved innlegging av ordrer eller overføring av ordrer til andre enheter som skal utføres. Valutavolumbasert prisplan er fullstendig transparent mht. best mulig utførelse, på grunn av at alle kunder ser samme handelsspread og pris.

Vi mener at åpenhet og gjennomsiktighet, kombinert med en fullstendig innretting av interessene til tilbydere og kunder, tilbyr en reell mulighet for differensiering mellom meglere. Sterke bevis på vår forpliktelse til dette fremgår av publiseringen av vår side med forbedret informasjon og ved å delta formelt i Atferdsregler for global valutahandel (FX Global Code), der Saxo har vært medlem av Bank of England Joint Standing Committee, som spiller en nøkkelrolle i utviklingen av reglene.

Kurtasjen er ens for alle valutapar og belastes ut fra USD per million USD som handles, som også kan betraktes som EUR per million EUR som handles osv. På Saxo-plattformene er kurtasjen vist på både handelsseddelen og handelsbekreftelsen i den variable (2.) valutaen og belastes i kontovalutaen ved bruk av den gjeldende markedskursen på tidspunktet for handelen, pluss vekslegebyr. For kontoer i en annen valuta enn den variable (2.) valutaen bruker vi et standard vekslegebyr.

Anta for eksempelets skyld følgende spotkurser:

 • EURJPY = 130,0
 • USDJPY = 110,0
 • En kunde handler 100 000 EURJPY i sin USD-konto, hvor han har betaler 50 USD per 1 million handlede USD (nivå 1)
 • 50 USD per 1 million handlede USD tilsvarer 0,005 %
 • 100 000 EUR x 130,0 = 13 000 000 JPY. 13 000 000 JPY x 0,005 % = 650 JPY i kurtasje
 • 650 JPY / 110,0 = 5,91 USD i kurtasje
 • Standard vekslegebyr brukes når kurtasjen omregnes til kontovalutaen.

Når vi behandler den foregående handelsdagen, beregner vi det månedlige handelsvolumet for å bestemme hvor mye kurtasjerabatt som ev. skal gjelde for hver handel. Volumnivået og riktig rabattnivå beregnes i henhold til følgende oppsett:

A) Hvis en kunde er "inaktiv" i 3 eller flere påfølgende måneder i løpet av de siste 5 månedene, vil de bli belastet kurtasje beregnet i gjennomsnitt for 1 (eller 2) måneders handelsvolum

Eksempel:

 • Inneværende måned -1 volum = 250 mill.
 • Inneværende måned -2 volum = 190 mill.
 • Inneværende måned -3 volum = 0 mill. (ingen handler den måneden)
 • Inneværende måned -4 volum = 0 mill. (ingen handler den måneden)
 • Inneværende måned -5 volum = 0 mill. (ingen handler den måneden)

Gjennomsnittlig handlet volum = 220 mill. ((250 + 190)/2). Kunden starter neste måned på nivå 3.

A) Hvis en kunde er "aktiv" i 3 eller flere påfølgende måneder i løpet av de siste 5 månedene, vil de bli belastet kurtasje beregnet i gjennomsnitt for de siste 3 måneders handelsvolum

Eksempel:

 • Inneværende måned -1 volum = 250 mill.
 • Inneværende måned -2 volum = 190 mill.
 • Inneværende måned -3 volum = 350 mill.
 • Inneværende måned -4 volum = 300 mill.
 • Inneværende måned -5 volum = 300 mill.

Gjennomsnittlig handlet volum = 263 mill. ((250 + 190 + 350)/3). Kunden starter neste måned på nivå 4.

Kurtasjerabatten vil bli anvendt på hver kvalifiserende handel på slutten av hver handelsdag, noe som betyr at du vil dra nytte av lavere handelskostnader så snart du har opptjent det. Dette betyr at du i praksis betaler 50 USD per 1 million USD som handles, men ved slutten av hver handelsdag, når det er aktuelt, vil systemet automatisk bestille kurtasjerabatt på hver kvalifiserende handel til kontoen din.

Du starter en ny måned hvor kurtasje beregnes ut fra gjennomsnittet for de siste 3 måneders handelsvolum (hvis tilgjengelig), og du vil få fordelene ved lavere handelskostnader så snart du har opptjent det (f.eks. oppgradert fra volumbasert rabatt nivå 2 til nivå 3). Du vil bare bli belastet høyere handelskostnader (for eksempel nedgradert fra en volumbasert rabattnivå 3 til nivå 2) i begynnelsen av en ny måned.

Ja. Det er en minimumskurtasje på 3 USD.

Anta for eksempelets skyld følgende spotkurser:

 • EURJPY = 130,0
 • USDJPY = 110,0
 • En kunde handler 100 000 EURJPY i sin USD-konto, hvor han har betaler 50 USD per 1 million handlede USD (nivå 1)
 • 50 USD per 1 million handlede USD tilsvarer 0,005 %
 • 100 000 EUR x 130,0 = 13 000 000 JPY. 13 000 000 JPY x 0,005 % = 650 JPY i kurtasje
 • 65 JPY / 110,0 = 0,59 USD i kurtasje
 • Standard vekslegebyr brukes når kurtasjen omregnes til kontovalutaen.

I dette tilfellet, fordi kurtasjen er på 0,59 USD (og mindre enn 3 USD) anvendes en minimumskurtasje på 3 USD.

Alle valutaspot- og forward-valutapar er tilgjengelige, og alle følger samme kostnadsstruktur, inklusive FX Metals.

Kjenn risikoen
All handel innebærer risiko. Les mer. Derfor har vi utarbeidet en serie med nøkkelinformasjonsdokumenter (Key Information Document – KID) som forklarer hva slags risiko og gevinst som er knyttet til de enkelte produktene. Andre nøkkelinformasjonsdokumenter finner du på handelsplattformen vår. Les mer

Saxo Bank A/S er inkorporert i Danmark som en lisensiert bank (lisensnr. 1149) og er regulert av det danske Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100, København Ø, Danmark.

Du kan se flere detaljer om Finanstilsynet og lisensen til Saxo Bank A/S på www.finanstilsynet.dk. Som medlem av EU har Danmark inkorporert EU-direktivene for bank og investering i de danske lovene.