Se priser og betingelser

Kurtage aktieoptioner

Volume-Based Commissions

Swipe left or right for more
CURRENCYCommission ClassicCommission PlatinumCommission VIP
EUR
3.002.001.00
GBP
2.501.501.00
USD
3.002.000.85
CHF
4.003.001.00
HKD
30.0020.0010.00

Der er ingen minimumskurtage forbundet med handel med aktieoptioner hos Saxo Bank. Kurtage for handel med aktieoptioner beregnes på baggrund af kundens totale omsætning i aktieoptioner.

Positioner holdt natten over i korte Aktieoptioner er genstand for en carrying cost. Carrying cost beregnes på baggrund af det daglige marginkrav og anvendes, når en position holdes natten over.
Finansieringssatsen, der anvendes til beregning af carrying cost er baseret på den relevante Interbank rate + markup (150 basispoint).

Carrying Cost = Marginkrav * Holdetid * (Relevant interbank rate + Markup) / (365 eller 360 dage)

Der opkræves ikke gebyr for at holde lange optionspositioner (alle løbetider) for de første 30 dage – gebyret opkræves først, efter investor har holdt positionen i mere end 30 dage. Gebyret beregnes dagligt i henhold til nedenstående skema og opkræves ultimo måneden.

Købte optioner, dagligt gebyr pr. million (nominel værdi)
<30 dages beholdning af positionenn.a.
>30 dages beholdning af positionen1,10

Beholdningsgebyr pr. dag = Nominel værdi / 1.000.000 * beholdningsgebyr

Risikoadvarsel for handel med aktieoptioner

risk-icon--red

Optioner er kategoriseret som et rødt produkt, fordi de vurderes som et investeringsprodukt med høj kompleksitet og høj risiko.

Optioner indebærer risici og er ikke egnede for alle investorer, da de særlige risici i forbindelse med optionshandel kan udsætte investorer for potentielt hurtige og betydelige tab. Optionshandelsprivilegier er underlagt gennemgang og godkendelse af Saxo Bank A/S. Før køb eller salg af en option skal investorer læse en kopi af Characteristics & Risks of Standardized Options, også kendt som Options Disclosure Document (ODD). Det forklarer de karakteristika og risici, der er forbundet med børshandlede optioner.

Spreads, Straddles og andre flerbenede optionsstrategier kan indebære betydelige transaktionsomkostninger, herunder flere kurtager, hvilket kan påvirke eventuelt afkast. Disse er avancerede optionsstrategier og involverer ofte større og mere kompleks risiko end basale optionshandler.

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Læs mere

Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform.

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.