Gebyrer, kurtage og margin oversigt

Renter af penge på Saxo Bank konti

Renten på hoved- og underkonti.

Renten på din hovedkonto hos Saxo Bank bliver udregnet på baggrund af den frie kapital, hvorimod renten på dine eventuelle underkonti udledes ud fra kontoens værdi.
 
Da den frie kapital udregnes på baggrund af åbne handelspositioner på alle dine konti, hoved- såvel som underkonti, er det vigtigt at sikre sig, at der er et tilfredsstillende kontantbeløb til rådighed på hovedkontoen. Alternativt kan man risikere, at du bliver fratrukket renter på din hovedkonto, der overstiger kreditrenten, der bliver udbetalt på din(e) underkonti.

Kontoens "fri kapital"

Fri kapital defineres som:

 • Kontantbalancen på hovedhandelskontoen.
 • Plus eller minus værdien af alle urealiserede gevinster eller tab fra åbne positioner på CFD'er, futures og børshandlede optioner på hovedhandelskontoen.
 • Minus værdien af Saxo Bank's margin krav for åbne handelspositioner på alle konti.

Marginkrav til fri kapital

Marginkravet til fri kapital kan være forskelligt fra marginkravet til handel. Se en samlet oversigt over beregninger af marginkrav til fri kapital i vores Almindelige forretningsbetingelser.

For at undgå at betale renter på din konto skal du have et tilstrækkeligt indestående til at sikre en positiv fri kapital.

Kontoens værdi

Kontoens værdi defineres som:

 • Kontantbalancen på de individuel​le hoved- og underkonti 
 • Plus eller minus værdien af alle urealiserede gevinster eller tab fra åbne positioner CFD'er og futures på hovedhandelskontoen eller underkonti.

Rentesatser for retailkunder 

Følgende rentesatser er gældende for kontant indestående (fri kapital) på en Saxo Bank konto:

 • Der betales ikke renter for fri kapital på beløb op til 15.000 dollars (eller tilsvarende beløb i anden valuta)
 • For negativ fri kapital betales der LIBOR plus 8 %

Rentesatser (Virksomhed)

Følgende rentesatser gælder for beløb indbetalt til Saxo Bank:

 • For en positiv fri kapital skal rentesatsen svare til den af følgende, der er højest: markedets købskurser minus et tillæg eller nul. Rente betales af den samlede saldo på alle konti.
 • For en negativ fri kapital skal rentesatsen svare til markedets salgskurser plus et tillæg, men må aldrig være lavere end tillægget. Rente beregnes af den samlede saldo på alle konti.

Pr. 1. marts 2017 beregner Saxo Bank negative renter af vores standardprodukter i relevante referencevalutaer. Betalingen gælder saldi, der overstiger det til enhver tid gældende minimumsbeløb (se nedenfor).

På den primære handelskonto gælder dette minimumsbeløb for den disponible fri kapital og, i tilfælde af underkonti, for kontoens saldo. Den negative rente beregnes dagligt for kontoens kreditsaldo, der overstiger minimumsbeløbet, og debiteres de primære handelskonti eller underkonti ved udgangen af hver måned for den forrige måneds renteperiode.

Rentesatserne kan ændres.

Minimumsbeløb Negativ rente (p.a.)
EUR 250,000 -0.40%
CHF 250,000 -0.75%
DKK 2,000,000 -0.65%
SEK 2,500,000 -0.50%

Udregning og bogføring

Renter udregnes på daglig basis og bogføres hver måned, dette sker indenfor syv hverdage af hver månedsafslutning.

Vekselgebyrer for danske kunder

Vekselgebyrer af handelsbaserede omkostninger ved aktiehandel profit/tab som følge af handelsaktiviteter er 0,3% for kunder bosiddende i Danmark, og udregnes på handelstidspunktet. For Valutaoptioner gælder et vekslingsgebyr 0,1%. 

Alle øvrige valutatransaktioner (inklusiv overførsler til og fra din Saxo Bank konto) laves via den gældende spotkurs plus/minus 0,5% når beløbet er krediteret eller debiteret fra din konto.

Depotgebyrer

Depotgebyrer for obligationer

For konti med obligationspositioner beregnes et depotgebyr på 0,12 % p.a. med et månedligt minimumsgebyr på EUR 5.00. Depotgebyret beregnes dagligt på grundlag af værdien ved dagens afslutning og debiteres månedligt. Der kan være regionale forskelle.

Depotgebyr p.a. Månedligt minimumsgebyr
Obligationer 0.12 % EUR 5.00

 

Moms

Depotgebyrer er momspligtige, og foruden depotgebyr beregnes der derfor moms:

Fysiske personer,

 • der er bosiddende i EU, betaler dansk moms på 25 %
 • der er bosiddende uden for EU, pålægges ingen moms fra Saxo Bank A/S' side

Erhvervskunder og institutionelle kunder,

 • der har forretningssted i Danmark, betaler dansk moms på 25 %
 • der har forretningssted i EU (Danmark undtaget), pålægges ingen moms fra Saxo Bank A/S' side, hvis et gyldigt EU-momsnummer oplyses.* Der gælder omvendt betalingspligt.
 • der har forretningssted inden for EU (Danmark undtaget) pålægges dansk moms på 25 %, hvis et gyldigt EU-momsnummer ikke oplyses.
 • der har forretningssted uden for EU, pålægges ingen moms fra Saxo Bank A/S' side, men der kan gælde lokale momsregler.

*Kun et EU-momsnummer, der kan verificeres via EU-Kommissionens hjemmeside http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatRequest.html?local=en registreres som gyldigt EU-momsnummer. Hvis EU-momsnummeret ikke kan verificeres, skal du kontakte din lokale momsmyndighed.

Inaktivitetsgebyr for Classic Konto

Konti uden handelsaktivitet gennem 6 måneder (180 dage) vil blive opkrævet et inaktivitetsgebyr på USD 100,00 eller tilsvarende i kontoens hovedvaluta.

Foretager du blot én handel på 180 dage, vil inaktivitetsgebyret ikke gøre sig gældende for dig.

Aktieoverførselsgebyr

Overførsel af aktier til en konto uden for Saxo Bank pålægges et udtrædelsesgebyr. Gebyret er som følger:

 • Danske aktier: EUR 25 pr. ISIN (maks. EUR 100)
 • Andre aktier: EUR 50 pr. ISIN (maks. EUR 160)

Updated 18 January 2017

Din browser kan ikke vise websiden korrekt

Vores hjemmeside er blevet optimeret og bruger nu iOS 9.X og IE10 eller nyere. Hvis du bruger et ældre system eller en anden browser, kan vores hjemmeside se anderledes ud. For at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside, opfordrer vi dig til at opdatere din browser eller dit system.