Forex FAQ

KurtageVolumen i mio. USD (månedligt gennemsnit)Bruttokurtage pr. mio. USDRabatNettokurtage pr. mio. USD
Niveau 10-25USD 50USD 0USD 50
Niveau 225-100USD 50USD -10USD 40
Niveau 3100-250USD 50USD -20USD 30
Niveau 4250-500USD 50USD -25USD 25
Niveau 5500-1.000USD 50USD -30USD 20
Niveau 6> 1.000USD 50USD -33USD 17

Den volumenbaserede rabatmodel for valutahandel er en fordel både for tradere med lav og høj volumen, da den tager højde for, at handelsvoluminer kan variere. Vi opkræver en standardkurtage på USD 50 for hver handlet USD 1 mio., og derefter stiger rabatten ved større samlede handelsvoluminer – dvs. jo større handelsvolumen, desto mindre bliver handelsomkostningerne (kurtagen).

Eksempel:

 • Hvis du handler for over USD 25 mio., får du 20 % (USD 10) i rabat på den kurtage, du betaler for en handelsvolumen på op til USD 100 mio.
 • Hvis du handler for over USD 100 mio., får du 40 % (USD 20) i rabat på den kurtage, du betaler for en handelsvolumen på op til USD 250 mio.
 • Hvis du handler for over USD 250 mio., får du 50 % (USD 25) i rabat på den kurtage, du betaler for en handelsvolumen på op til USD 500 mio.
 • Hvis du handler for over USD 500 mio., får du 60 % (USD 30) i rabat på den kurtage, du betaler for en handelsvolumen på op til USD 1.000 mio.
 • Hvis du handler for over USD 1.000 mio., får du 66 % (USD 33) i rabat på den kurtage, du betaler for en handelsvolumen på over USD 1.000 mio.

Ud over rabat på handelsomkostningerne og ingen månedlig minimumskurtage kan du få handelsspænd på helt ned til 0,1 pips og konkurrencedygtige priser på tværs af nominelle handelsstørrelser. Det kan illustreres ved et udtræk af tal fra vores værktøj for historiske spænd:

Værktøj for historiske spænd

Klik her for at se historiske minimums- og gennemsnitsspænd for forskellige valutakryds og handelsstørrelser i den volumenbaserede rabatmodel for valutahandel.

Bedste eksekvering
Saxo ("vi") har ifølge vores politik om bedste eksekvering en generel forpligtelse til at agere ærligt, redeligt og professionelt og til at varetage kundens interesser bedst muligt. I forhold til ordreeksekvering er vi forpligtet til at træffe alle de foranstaltninger, som inden for rimelighedens grænser kan forventes, for at opnå de bedst mulige resultater for kunderne på et ensartet grundlag ved eksekvering af ordrer eller ved placering af eller videresendelse af ordrer til en tredjepart med henblik på eksekvering. Den volumenbaserede prismodel for valutahandel er fuldstændigt gennemsigtig ved bedste eksekvering, fordi alle kunder nu vil få vist det samme kursspænd og den samme kurs.

Vi tror på, at åbne og gennemsigtige markeder kombineret med en balance mellem udbydernes og kundernes interesser giver mulighed for at skille sig ud blandt mæglerne. Et godt bevis på vores engagement i dette er offentliggørelsen af vores side med Udvidede Oplysninger og den formelle tilslutning til FX Global Code, som Saxo via medlemskabet af Bank of Englands Joint Standing Committee i høj grad har været med til at udarbejde.

Kurtagen er den samme for alle valutakryds og opkræves i USD pr. handlet million USD, hvilket også kan forstås som EUR pr. handlet million EUR osv. På Saxos platforme fremgår kurtagen både af din trade ticket og handelsbekræftelsen i den variable (anden) valuta og opkræves i kontoens valuta på grundlag af den gældende markedskurs på tidspunktet for handlen, plus omregningsgebyr. For konti, der er denomineret i en anden valuta end den variable (anden) valuta, anvender vi et standardomregningsgebyr.

Eksempel på beregning med følgende spotkurser:

 • EURJPY = 130,0
 • USDJPY = 110,0
 • En kunde handler 100.000 EURJPY på sin USD-konto, hvor han betaler USD 50 pr. handlet million USD (niveau 1)
 • USD 50 pr. handlet million USD svarer til 0,005 %
 • EUR 100.000 x 130,0 = JPY 13.000.000 JPY 13.000.000 x 0,005 % = JPY 650 i kurtage
 • JPY 650 / 110,0 = USD 5,91 i kurtage
 • Standardomregningsgebyret anvendes ved omregning af kurtage til kontoens valuta.

Ved afregning af den foregående handelsdag beregner vi handelsvolumen for måneden til dato for at bestemme, hvor stor den eventuelle rabat på kurtagen er for den enkelte handel. Volumenniveauet og det relevante rabatniveau beregnes ud fra følgende regel:

A) Hvis en kunde er 'inaktiv' i 3 eller flere sammenhængende måneder inden for de seneste 5 måneder, bliver kundens kurtage beregnet på basis af gennemsnittet af 1 (eller 2) måneders handelsvolumen.

Eksempel:

 • Indeværende måned -1 volumen = 250 mio.
 • Indeværende måned -2 volumen = 190 mio.
 • Indeværende måned -3 volumen = 0 mio. (ingen handler i den pågældende måned)
 • Indeværende måned -4 volumen = 0 mio. (ingen handler i den pågældende måned)
 • Indeværende måned -5 volumen = 0 mio. (ingen handler i den pågældende måned)

Gennemsnitlig handelsvolumen = 220 mio. ((250 + 190)/2). Kunden starter den følgende måned på niveau 3.

B) Hvis en kunde er 'aktiv' i 3 eller flere sammenhængende måneder inden for de seneste 5 måneder, bliver kundens kurtage beregnet på basis af gennemsnittet af de seneste 3 måneders handelsvolumen.

Eksempel:

 • Indeværende måned -1 volumen = 250 mio.
 • Indeværende måned -2 volumen = 190 mio.
 • Indeværende måned -3 volumen = 350 mio.
 • Indeværende måned -4 volumen = 300 mio.
 • Indeværende måned -5 volumen = 300 mio.

Gennemsnitlig handelsvolumen = 263 mio. ((250 + 190 + 350)/3). Kunden starter den følgende måned på niveau 4.

Kurtagerabatten bliver opgjort for hver rabatberettiget handel ved afslutningen på hver handelsdag, hvilket betyder, at du kan udnytte de lavere handelsomkostninger, så snart du har optjent rabatten. Det betyder i praksis, at du betaler USD 50 pr. handlet million USD, men ved slutningen af hver handelsdag vil systemet automatisk refundere kurtagerabatten på hver rabatberettiget handel til din konto.

Du begynder en ny måned med en kurtage, der beregnes på basis af gennemsnittet af de seneste 3 måneders handelsvolumen (hvis muligt), og vil kunne udnytte de lavere handelsomkostninger, så snart du har optjent rabat (f.eks. ved opgradering fra et volumenbaseret rabatniveau 2 til niveau 3). Du vil kun blive opkrævet højere handelsomkostninger (f.eks. ved nedgradering fra et volumenbaseret rabatniveau 3 til niveau 2) ved begyndelsen af en ny måned.

Ja. Der er en minimumskurtage på USD 3.

Eksempel på beregning med følgende spotkurser:

 • EURJPY = 130,0
 • USDJPY = 110,0
 • En kunde handler 10.000 EURJPY på sin USD-konto, hvor han betaler USD 50 pr. handlet million USD (niveau 1)
 • USD 50 pr. handlet million USD svarer til 0,005 %
 • EUR 10.000 x 130,0 = JPY 1.300.000 JPY 1.300.000 x 0,005 % = JPY 65 i kurtage
 • JPY 65 / 110,0 = USD 0,59 i kurtage
 • Standardomregningsgebyret anvendes ved omregning af kurtage til kontoens valuta.

I dette tilfælde bliver kurtagen USD 0,59 (altså mindre end USD 3), og derfor opkræves minimumsgebyret på USD 3.

Den omfatter alle valutakryds handlet som spot- og terminskontrakter, og de følger alle den samme omkostningsstruktur, herunder valutametaller.

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.