Kontraktoptioner hos Saxo

Med kontraktoptioner kan du afdække din portefølje og generere gevinst på kursudsving eller volatilitet.

Saxo giver dig mulighed for at handle optioner på futures og indeks, så du effektivt kan afdække en aktie- eller futuresportefølje.

Du kan handle optioner på futures med renter, aktieindeks, valuta, energi, metaller og landbrugsprodukter.

Kurtager på kontraktoptioner helt ned til 1,50 USD

Brugervenlig handelsplatform

Med SaxoTraderGO er det enkelt og brugervenligt at handle optioner. Du kan gennemføre kombinationsordrer direkte fra det intuitive handelsmodul i platformen.

Sikkerhed og stabilitet

Saxo Bank er en dansk bank reguleret af Finanstilsynet i Danmark. Vi arbejder kontinuerligt på at sikre dig markedets bedste stabilitet og driftssikkerhed.

Brug andre aktiver som sikkerhed

Med Saxo handler du på fleksible vilkår. Du kan bruge aktier, obligationer og kontanter som margin/sikkerhed, når du short- sælger kontraktoptioner.

Bredt udvalg af optioner

Du kan handle optioner på et bredt udvalg af futures på aktier, indeks, obligationer, valutaer, landbrugsprodukter og meget mere.

Ved hjælp af calls, puts og straddles kan du udnytte forskellige markedsforhold. Du kan anvende optioner til at opnå større eksponering, afdække dine positioner  eller ganske enkelt udnytte perioder med usikkerhed på markederne og øget volatilitet.

Lær mere om grundlæggende optionsstrategier, og hvad du kan få ud af dem, nedenfor. 

Put spread ved kursfald (Bear Put Spread)

Anvend denne strategi, hvis du forventer, at kursen på det underliggende aktiv falder moderat. Strategien anvendes ved at købe en højere put option, der er in-the-money, og sælge en lavere put option, der er out-of-the-money.

Få mere at vide

Call spread ved kursstigning (Bull Call Spread)

Denne strategi er ideel, hvis du forventer, at kursen på det underliggende aktiv stiger moderat. Strategien anvendes ved at købe en call option, der er at-the-money, og samtidig udstede en højere call option, der er out-of-the-money.

Få mere at vide

Long strangle

Dette er en neutral strategi, hvor du på samme tid køber en put option, der er en smule out-of-the-money, og en call option, der er en smule out-of-the-money, med samme udløbsdato. Denne strategi kan anvendes, hvis du forventer en stigning i den underliggende akties volatilitet.

Få mere at vide

Se alle oplysninger om konkurrencedygtig prisfastsættelse

Kurtage fra helt ned til 1,50 USD pr. kontrakt

Hos Saxo handler du optioner på konkurrencedygtige vilkår.

Deste mere du handler, jo bedre vilkår får du. Læs mere om vores vilkår i prislisten.

Kurtage fra helt ned til1,50USD

Ekspertindsigt og -information


Få øjeblikkelig adgang til futures, grafer, nyheder og markedskommentarer fra brancheeksperter hos Futures Institute. Alt dette får du fra CME Group, verdens førende og mest forskelligartede marked.

Besøg Futures Institute >

Uanset om du er nybegynder indenfor optionshandel eller vil vide mere, så har Saxo Academy det, der skal til, i form af videoer, moduler, kurser og quizzer.
 
Besøg Saxo Academy

risk-icon--red

Risikoadvarsel

En option er kategoriseret som et rødt produkt, da det betragtes som et investeringsprodukt med høj kompleksitet og høj risiko.


Danske banker er forpligtet til at kategorisere investeringsprodukter, der tilbydes detailkunder afhængigt af produktets kompleksitet og risiko som ente grøn, gul eller rød. For yderligere oplysninger, klik her

Handel med optioner indebærer risici og er ikke egnede for alle investorer, da de særlige risici i forbindelse med optionshandel kan udsætte investorer for potentielt hurtige og betydelige tab. Adgang til optionshandel er underlagt Saxo Bank A/S’ evaluering og godkendelse. Forud for køb eller salg af optioner, skal investorer læse en kopi af dokumentet Characteristics & Risks of Standardized Options{, hvilket i andre sammenhænge også benævnes Options Disclosure Document (ODD). Dokumentet gennemgår de overordnede rammer for optionshandel samt de involverede risici forbundet med handel med børsnoterede optioner.

Andre risici: Spreads, Straddles og andre optionsstrategier med flere ben kan medføre betydelige transaktionsomkostninger, herunder flere kurtagebetalinger, hvilket kan påvirke ethvert potentielt afkast. Disse strategier betragtes som avancerede optionsstrategier og kan således indebære både større og mindre risiko end almindelige optionshandler.

Exercise og tildeling i forbindelse med udløb af en option kan føre til væsentlige tab, såfremt sælgeren af optionen ikke har afdækket sin risiko, dvs. har solgt optionen ”naked” uden en modsatrettet position i det underliggende aktiv. Optioner, der udløber in-the-money, exercises automatisk, imens optioner, der udløber out-of-the-money, udløber uden exercise. I nogle tilfælde kan indehaveren af en out-of-the-money (OTM) option vælge at exercise, såfremt kursen på den underliggende er meget tæt på optionens strike-kurs. Dette benævnes "Pin Risk".