Ordliste

Variable omkostninger

Definition

Variable omkostninger er udgifter, der ændrer sig i værdi, når en virksomheds drift ændres. Omkostningerne ved at drive forretning forbliver ikke altid de samme. Når en virksomheds produktion stiger, stiger deres variable omkostninger også. Når produktionen falder, falder de variable omkostninger.


Lad os for eksempel sige, at du opretter og sælger 5 strikkede tæpper om måneden. Hvis efterspørgslen stiger, og du nu er nødt til at producere 50 tæpper om måneden, vil omkostningerne til det stige. Du bliver nødt til at ansætte flere mennesker til at hjælpe (stigning i lønomkostninger), du bliver nødt til at bruge mere på garn eller emballage (stigning i materialer og emballageomkostninger) og så videre.

Faste omkostninger ændres derimod ikke baseret på produktionsniveauer. Variable omkostninger og faste omkostninger udgør tilsammen de samlede omkostninger for virksomhederne. 

Et nærmere kig på variable omkostninger og faste omkostninger 

Hvis noget har en variabel pris, betyder det, at omkostningerne ændres afhængigt af andre faktorer. En virksomhed bliver nødt til at bruge mere på nogle udgifter, da salgstallene stiger. Ikke alle omkostninger er variable, så for at få det fulde billede af en virksomheds udgifter er det nødvendigt at se på både variable og faste omkostninger. 

Variable omkostninger vs. faste omkostninger 

En virksomheds samlede udgifter består af variable omkostninger og faste omkostninger.  

Hvad er en variabel pris? 

Variable omkostninger er dynamiske, hvilket betyder, at de kan stige eller falde baseret på en virksomheds operationelle aktivitet.  

Eksempler på variable omkostninger:  

 • Materialer 
 • Emballage 
 • Arbejdskraft (arbejdstagere og det arbejde, der kræves for at producere noget) 
 • Markedsføring  
 • Driftsomkostninger (f.eks. elektricitet og gas) 
 • Levering/forsendelse 
 • Transaktionsgebyrer (ved behandling af betalinger) 

Hvad er en fast pris?  

Faste omkostninger ændres ikke. De forbliver de samme, uanset om en virksomheds operationelle aktivitet stiger eller falder. 

Eksempler på faste omkostninger:  

 • Leje 
 • Forsikringspræmier  
 • Rentebetalinger på udlån 
 • Ejendomsskatter 

Sådan beregnes variable omkostninger 

For at se, hvordan variable omkostninger kan anvendes i en virksomhed, kan vi regne med nogle eksempler på produktionstal. En formel for variable omkostninger kan hjælpe dig med at forstå, hvordan driftsomkostningerne vil stige baseret på en virksomheds produktion. 

Variable omkostninger = produktionsmængde x omkostninger pr. produktionsenhed 

Denne ligning siger, at en variabel omkostning er baseret på omkostningerne pr. enhed af aktivitet (output) og mængden af aktivitet (output), der forekommer.  
 
Lad os for eksempel sige, at en virksomhed betaler 0,10 dollars for at producere en kuglepen: 

100 kuglepenne solgt x $0.10 = $10 variabel pris 

1.000 kuglepenne solgt x $0.10 = $100 variabel pris 

Det er et meget grundlæggende eksempel, men det hjælper dig med at se, hvordan variable omkostninger fungerer i praksis. 

Noget værd at bemærke er, at produktionsomkostningerne pr. enhed potentielt kan falde, når produktionen stiger. For eksempel kan en virksomhed betale $0,10 for at producere en kuglepen, når produktionsniveauet er lavt. Men gennem en aftale med fabrikken betaler virksomheden kun 0,08 dollars pr. kuglepen, hvis den forpligter sig til at producere 10.000 kuglepenne. Så i denne henseende er forholdet mellem produktion og omkostninger pr. enhed ikke altid lineært. 

Hvorfor er variable omkostninger vigtige at forstå, når man investerer?  

Når du forstår, hvad en variabel omkostning er, bør du kunne træffe bedre investeringsbeslutninger, da du vil forstå et vigtigt aspekt af virksomhedsdrift. Når du foretager en handel eller arbejder på din handelsstrategi, er det vigtigt at få et fuldstændigt billede af en virksomheds samlede udgifter. 

Variable omkostninger påvirker en virksomheds vækstudsigter. Jo mere en virksomhed vokser, jo højere vil visse omkostninger være. Hvis disse omkostninger ikke indregnes korrekt, kan en rentabel forretning (en virksomhed med en høj bruttomargin) hurtigt blive til en tabsgivende enhed. 

Den største fejl, som nye virksomhedsejere kan begå, når de begynder at sælge produkter eller tjenester, er at antage, at det, de bruger i nutiden, forbliver det samme fremover. 

En virksomhed, der sælger papir, kan måske holde sine leveringsomkostninger nede, når den lige er startet, ved at gøre tingene in-house. For eksempel kan medlemmer af virksomheden levere bunker af papir til kunder. Denne model gør det muligt for papirfirmaet at underbyde sine konkurrenter, fordi leveringsomkostningerne er meget lavere. Problemet med denne strategi er, at efterhånden som papirvirksomheden tiltrækker flere kunder, vil dens leveringskrav stige. Til sidst vil det komme til et punkt, hvor det ikke længere er muligt for medarbejderne at levere de daglige ordrer. 

Når dette sker, skal virksomheden indhente tjenester fra en tredjeparts kurer. Dette har en pris. Pludselig er papirfirmaet ikke i stand til at underbyde sine konkurrenter, fordi det skal dække omkostningerne ved at betale en kurertjeneste. Som sådan kan leveringsomkostninger betragtes som en variabel omkostning. 

Uden at tage variable omkostninger i betragtning er det let at antage, at ting som leveringsomkostninger er faste. Dette forårsager muligvis ikke et problem på kort sigt, men det bliver et problem, efterhånden som virksomheden vokser. Derfor skal alle, der har interesse i at forudsige en virksomheds udvikling, være i stand til at definere variable omkostninger og vide, hvad de er i praksis.  

Hvad betyder variable omkostninger for tradere og deres porteføljer? 

En virksomheds potentiale kan, i hvert fald på nogle måder, afhænge af dens variable omkostninger. Vores fiktive papirfirma er et godt eksempel på dette. 

Tradere kan se et nyt papirfirma vokse med en eksponentiel hastighed og se det som en fantastisk mulighed for at tage en lang position. Det er faktisk indlysende, at hvis et nyt papirfirma vokser hurtigere end sine konkurrenter, vil dets aktiekurs sandsynligvis stige. 

Det er gode nyheder for virksomheden og gode nyheder for tradere, der bruger kontrakter for forskel (CFD'er) til at tage lange positioner. Men hvis du ikke har vurderet virksomhedens forretningsmodel grundigt, og hvordan den fungerer, ville du ikke vide, at ejerne ikke har indregnet leveringsomkostninger som en variabel omkostning. 

Virksomheden begynder snart at kæmpe, og din handel går fra positiv til negativ. Lektionen her er, at du skal se på, hvordan en virksomhed fungerer, før du åbner en handel. Desuden skal du vide, hvad variable omkostninger er. Hvis du ikke noterer dig, hvad variable omkostninger betyder og bruger disse oplysninger til at fastslå, hvordan en virksomhed fungerer, kan du begå en fejl, når du handler aktier. 

Du bør nu forstå, hvad variable omkostninger er, og hvorfor de er vigtige i erhvervslivet. Ved at inkludere variable omkostninger i din analyse kan du bedre vurdere en virksomheds forretningsmodel og beslutte, om det er en levedygtig handelsmulighed. 


Sæt dette i praksis

  Ansvarsfraskrivelse

  Saxo Bank Group leverer hver især "execution-only"-service samt adgang til Analysis, som giver en person mulighed for at se og/eller bruge det indhold, der er tilgængeligt på eller via websitet. Dette indhold er ikke beregnet til og ændrer eller videreudvikler ikke denne execution-only-service. En sådan adgang og brug er til hver en tid underlagt (i) vilkårene; (ii) den generelle ansvarsfraskrivelse; (iii) risikoadvarslen; (iv) spillereglerne og (v) notitser, der gælder for Saxo News & Research og/eller dets indhold ud over (hvor det er relevant) de vilkår, der beskytter brugen af links på websitet tilhørende et medlem af Saxo Bank-koncernen, hvormed der gives adgang til Saxo News & Research. Dette indhold stilles således ikke til rådighed som andet end information Det er i særdeleshed ikke tiltænkt, at der skal ydes rådgivning, eller at oplysningerne følges uden anden baggrundsinformation eller støttes af nogen enhed i Saxo Bank-koncernen. Oplysningerne skal heller ikke opfattes som en opfordring eller incitament til at sælge eller købe finansielle instrumenter. Alle handler eller investeringer, som du foretager, skal være et resultat af dine egne uopfordrede, informerede og uafhængige beslutning. Som sådan er der ingen enheder i Saxo Bank-koncernen, der har været eller er erstatningspligtige for nogen tab, du måtte lide som følge af nogen investeringsbeslutning, som du foretager på baggrund af oplysninger, der er tilgængelige på Saxo News & Research, eller som følge af brugen af Saxo News & Research. Ordrer, der afgives, og handler, der effektueres, betragtes som værende givet eller effektueret for kundens regning, hvor enheden i Saxo Bank-koncernen agerer i den jurisdiktion, som kunden har bopæl i, og/eller som kunden har åbnet og vedligeholder sin handelskonto i. Saxo News & Research indeholder ikke (og skal ikke opfattes som indeholdende) finansiel, investeringsrelateret, skattemæssig eller handelsrelateret rådgivning eller rådgivning af nogen art, der tilbydes, anbefales eller støttes af Saxo Bank-koncernen, og skal ikke opfattes som en optegnelse af vores handelskurser eller som et tilbud, et incitament eller en opfordring til at tegne abonnement på eller sælge eller købe nogen finansielle instrumenter. I det omfang indhold bliver opfattet som investeringsanalyse, skal du notere og acceptere, at indholdet ikke er beregnet til og ikke er udarbejdet i overensstemmelse med lovkrav, der er udfærdiget til fremme af investeringsanalysers uafhængighed, og ikke som sådan betragtes som markedsføringsmæssig i henhold til den relevante lovgivning.

  Læs vores ansvarsfraskrivelser:
  Meddelelse om ikke-uafhængig investeringsanalyse (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
  Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/da-dk/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
  Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/da-dk/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

  Saxo Bank A/S (hovedkontor)
  Philip Heymans Alle 15
  2900
  Hellerup
  Danmark

  Kontakt Saxo Bank

  Vælg region

  Danmark
  Danmark

  Handel og investering indebærer risici
  Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

  Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.