Ugens case: Pandora Ugens case: Pandora Ugens case: Pandora

Ugens case: Pandora

Fokusaktie
Oskar Barner Bernhardtsen

Investment strategist

Oversigt:  Ugens case omhandler i denne uge Pandora


UGENS CASE

Ugens case er et koncept fra Saxo Bank, hvor vi hver uge sætter en virksomhed under luppen. Du kan hurtigt og nemt få svar på, hvad investeringscasen går ud på. Du får dermed et billede af, hvad du som mulig investor sætter dine penge i. Vi vil så vidt muligt belyse virksomhedens styrker og muligheder, men også dets udfordringer. Dette er derfor hverken en anbefaling eller rådgivning til, hvad du skal gøre med dine penge, men derimod blot inspiration og oplysning om, hvad forskellige virksomheder egentlig laver samt hvordan vi, helt kort fortalt, ser investeringscasen.

Husk at du kan dele artiklen på mail eller sociale medier ved at bruge deleknappen i toppen af højre hjørne af denne artikel.

pandora logo

Virksomhedsnavn: Pandora

Markedsværdi: 59 mia. DKK

CEO: Alexander Lacik

Sektor: Mode / Diskretionært forbrug

Antal ansatte: 32.000

Omsætning det sidste år: 26,4 mia. DKK (2022)

Overskud det sidste år: 5 mia. DKK (2022)

Aktiens udvikling de sidste 5 å: +82 %

Virksomhedens 3 styrker

  1. Pandora handler i øjeblikket til en lavere værdiansættelse end de sammenlignelige selskaber på en P/E 12. (Se afsnit om værdiansættelse)
  2. Pandora har formået at få positiv like for like vækst i deres Kinesiske fokusmarked. (Se afsnit om strategien)
  3. Pandora forventes at kunne forbedre deres marginer yderligere i de næste par år, hvilket betyder, at Pandora forventes at kunne forbedre deres bundlinje på trods af lav eller ingen omsætningsvækst. (Se afsnit om regnskabstal)

Virksomhedens 3 svagheder

  1. Pandoras 2 største markeder USA og UK oplever i øjeblikket negativ like for like vækst, hvilket betyder, at Pandoras eksisterende butikker i de to lande sælger mindre nu end hvad de gjorde for et år siden. (Se afsnit om strategien)
  2. En stor del af omsætningen (77 %) hos Pandora kommer fra en kollektion. Det kan gøre virksomheden sårbar, hvis forbrugeren ikke finder ”Moments” kollektionen attraktiv i fremtiden. (Se afsnit om ”Hvad laver virksomheden”).
  3. Den forventede vækst er hos Pandora en del lavere de næste par år sammenlignet med lign. virksomheder. Det kan være en indikation på, at Pandora ikke formår at følge den generelle markedstendens med højere forbrug hos de globale forbrugere. (Se afsnit om værdiansættelsen)

Hvad laver virksomheden?

De fleste danskere har nok hørt om virksomheden Pandora. Pandora producerer smykker, og er målt på antallet af solgte smykker den største producent i verdenen. Aktien har i gennem mange år været på flere op og nedture. Efter finanskrisen faldt aktien voldsomt, hvor den efterfølgende steg til den højeste kurs nogensinde på ca. 1000 kr. per aktie i 2016. Efterfølgende faldt aktien tilbage, men på den anden side af corona-årene, er Pandora kommet stærkt tilbage, og det forventes, at Pandora i 2023 leverer den højeste omsætning nogensinde på over 27 mia. DKK.

Når man ser på Pandoras omsætning, kan man dele den op i de forskellige smykkekollektioner, som Pandora producerer og sælger. Den største kollektion er, og har altid været, Moments, eller de såkaldte charms, som Pandora blev kendt for. Med hele 77 % af omsætningen er denne kollektion dominerende, og derfor meget vigtig for virksomheden. Som det kan ses på tabellen nedenfor leverer denne kollektion en ”like for like” på -1% i H1 2023 sammenlignet med H1 2022.

Like for like er et meget vigtigt tal at holde øje med, når man analyserer detailvirksomheder. Kort forklaret måler ”like for like” (LFL) hvad de butikker man havde for 12 måneder siden leverer af årlig vækst. På den måde tæller salg fra nye butikker ikke med, og man får derfor en rigtig god indikation på hvor god en virksomhed er til at vokse salget i deres eksisterende butikker.

Den næststørste kollektion er ”Timeless”, som står for ca. 16 % af omsætningen. Her ser LFL en del bedre ud med +9 % i H1 2023 sammenlignet med H1 2022.

Pandora 1
Kilde: Pandora H1 regnskab 2023

Nedenfor ses ”Moments” kollektion, der samlet set er 77 % af Pandoras samlede omsætning.

pandora 3
Kilde: Pandora hjemmeside

Nedenfor ses ”Timeless” kollektionen, der samlet set er 16 % af Pandoras samlede omsætning.

pandora 4
Kilde: Pandora hjemmeside

Pandora sælger deres smykker verden over, men 7 lande udgør samlet set 68 % af omsætningen. Det største marked er USA med 30 % af omsætningen. Her ses i øjeblikket en negativ LFL på 5 %. Som det kan ses på tabellen nedenfor følger UK og Italien som nummer 2 og 3 målt på største markedet. UK og Tyskland er de eneste top markedet der i øjeblikket har positiv LFL.

Pandora 2
Kilde: Pandora H1 regnskab 2023

Hvad er strategien og investeringscasen?

Pandora lancerede i 2020 ”Phoenix” strategien, der har 4 fokusområder: Brand, design, personalisering og kernemarkeder. Pandora har annonceret, at de afholder en såkaldt kapitalmarkedsdag d. 5 oktober i år, hvor de vil give markedet en større opdatering på strategien, så her er det en god ide som investor at følge med, hvis Pandora skulle ændre fokus eller skifte langsigtet strategisk retning.

Det første fokusområde i den nuværende strategi er brand. Kort fortalt handler denne del af strategien om konstant at forbedre Pandoras brand i fokusmarkederne. Det gør man selvfølgelig for at blive et mere eftertragtet produkt i blandt forbrugerne, så der bliver solgt flere smykker på tværs af Pandoras fokusmarkeder. Dette gør man bl.a. ved at samarbejde med flere internationale influencers, og være aktiv på medier, hvor især de unge er aktive, som f.eks. på TikTok. Man forsøger også at udbygge brandet ved at lave samarbejder og kollektioner med b.la. Disney, Marvel og Starwars.

Pandora 5
Kilde: Pandora hjemmeside – Phoenix strategi

Pandoras andet fokusområde i strategien er design. Der giver god mening, da hele Pandoras forretningskoncept går ud på at levere designs som forbrugeren gerne vil købe. Her nævner Pandora at fokus især vil være at udbygge og vokse ”Moments” kollektionen, hvilket også giver god mening, da den kollektion, som tidligere nævnt, udgør 77% af omsætningen.

pandora 6
Kilde: Pandora hjemmeside – Phoenix strategi

Det tredje fokus i strategien er personalisering. Denne del af strategien handler i stor grad om at gøre kundeoplevelsen bedre på tværs af onlinesalg og salg i Pandoras mange konceptbutikker. Her udruller Pandora i øjeblikket de såkaldte Evoke 2.0 konceptbutikker i kernemarkedet, som skal gøre købsoplevelsen mere personlig og nem. Bl.a. ved at sørge for, at man lettere kan prøve Pandoras smykker på i butikken sammenlignet med tidligere.

pandora 7
Kilde: Pandora hjemmeside – Phoenix strategi

Det fjerde fokus i den nuværende strategi er at vokse kernemarkederne. Her handler det om, at man udover at vil vokse omsætningen på de 7 største markedet, vil fokusere særligt på USA og Kina, der ifølge Pandora, udgør mere end 50 % af det globale smykkemarked. USA er i dag Pandoras største marked med ca. 30 % af omsætningen, men Kina halter en del bagefter, eftersom det kinesiske salg i dag kun udgør ca. 3 % af omsætningen.

Pandora 8
Kilde: Pandora hjemmeside – Phoenix strategi

Ser man på hvordan det med strategien, og især væksten i kernemarkederne, ser resultaterne blandende ud. I USA er like for like væksten negativ og har været det i en del kvartaler. I det næststørste marked, UK, har væksten været positiv, men er ved det seneste regnskab for Q2 også blevet negativt.

Kina, Pandoras nummer 2 fokusmarked, oplever på den anden side positiv LFL i Q2 2023, men det er også pga. genoplukningen af Kina efter corona nedlukninger sidste år, hvor LFL, som vist nedenfor, var meget negativ for Kina.

Pandora 9
Kilde: Pandora H1 regnskab 2023 Appendix

Hvordan er virksomheden værdiansat?

Ser man på værdiansættelsen af Pandora, ser aktien, målt ud fra P/E, ud som om at den er lavt værdiansat sammenlignet med lign. virksomheder. Med en P/E på 12 er aktien væsentligt lavere værdiansat end f.eks. H&M eller luksusvirksomhederne LVMH og Richemont.

På den anden side er vækstforventningerne også en del lavere end hos de sammenlignelige virksomheder, hvilket kan forklare den forholdsvist lavere værdiansættelse.

Marginerne ser fornuftige ud hos Pandora, og er på nogenlunde samme niveau som hos de sammenlignelige virksomheder.

Pandora 10
Kilde: Koyfin

Regnskab og forventninger til fremtiden

Nedenfor vises et overblik over udvalgte regnskabstal, samt den gennemsnitlige analytikers forventning til Pandora frem til 2027.

Værd at bemærke er at vækstforventningerne er beskedne til Pandora, og at den årlige vækst de næste 4 år er forventet at blive mellem 0-5 %. På den anden side er det forventet, at Pandora formår at forbedre deres marginer en smule, så de forsat vil være i stand til at forbedre bundlinjen på trods af den lave forventede omsætningsvækst.

Pandora 11
Kilde: Koyfin

Oversigt over aktiens udvikling de sidste 5 år

Pandora graf 5r
Kilde: Saxo Bank

DISCLAIMER: Oskar Barner Bernhardtsen har en short position i Pandora

Ansvarsfraskrivelse

Saxo Bank Group leverer hver især "execution-only"-service samt adgang til Analysis, som giver en person mulighed for at se og/eller bruge det indhold, der er tilgængeligt på eller via websitet. Dette indhold er ikke beregnet til og ændrer eller videreudvikler ikke denne execution-only-service. En sådan adgang og brug er til hver en tid underlagt (i) vilkårene; (ii) den generelle ansvarsfraskrivelse; (iii) risikoadvarslen; (iv) spillereglerne og (v) notitser, der gælder for Saxo News & Research og/eller dets indhold ud over (hvor det er relevant) de vilkår, der beskytter brugen af links på websitet tilhørende et medlem af Saxo Bank-koncernen, hvormed der gives adgang til Saxo News & Research. Dette indhold stilles således ikke til rådighed som andet end information. Det er i særdeleshed ikke tiltænkt, at der skal ydes rådgivning, eller at oplysningerne følges uden anden baggrundsinformation eller støttes af nogen enhed i Saxo Bank-koncernen. Oplysningerne skal heller ikke opfattes som en opfordring eller incitament til at sælge eller købe finansielle instrumenter. Alle handler eller investeringer, som du foretager, skal være et resultat af dine egne uopfordrede, informerede og uafhængige beslutning. Som sådan er der ingen enheder i Saxo Bank-koncernen, der har været eller er erstatningspligtige for nogen tab, du måtte lide som følge af nogen investeringsbeslutning, som du foretager på baggrund af oplysninger, der er tilgængelige på Saxo News & Research, eller som følge af brugen af Saxo News & Research. Ordrer, der afgives, og handler, der effektueres, betragtes som værende givet eller effektueret for kundens regning, hvor enheden i Saxo Bank-koncernen agerer i den jurisdiktion, som kunden har bopæl i, og/eller som kunden har åbnet og vedligeholder sin handelskonto i. Saxo News & Research indeholder ikke (og skal ikke opfattes som indeholdende) finansiel, investeringsrelateret, skattemæssig eller handelsrelateret rådgivning eller rådgivning af nogen art, der tilbydes, anbefales eller støttes af Saxo Bank-koncernen, og skal ikke opfattes som en optegnelse af vores handelskurser eller som et tilbud, et incitament eller en opfordring til at tegne abonnement på eller sælge eller købe nogen finansielle instrumenter. I det omfang indhold bliver opfattet som investeringsanalyse, skal du notere og acceptere, at indholdet ikke er beregnet til og ikke er udarbejdet i overensstemmelse med lovkrav, der er udfærdiget til fremme af investeringsanalysers uafhængighed, og ikke som sådan betragtes som markedsføringsmæssig i henhold til den relevante lovgivning.

Læs vores ansvarsfraskrivelser:
Meddelelse om ikke-uafhængig investeringsanalyse (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.