Skal du til at have olieaktier i porteføljen? Skal du til at have olieaktier i porteføljen? Skal du til at have olieaktier i porteføljen?

Skal du til at have olieaktier i porteføljen?

Fokusaktie
Oskar Barner Bernhardtsen

Investment strategist

Skal du til at have olieaktier i porteføljen?

Generelt set ser vi i Saxo Bank investering i olie og gas, også kaldet energisektoren, som attraktivt i øjeblikket. I en tid hvor oliepriserne er høje på trods af global recessionsstemning ser sektoren attraktiv ud sammenlignet med resten af markedet, hvis man kigger på indtjeningerne i virksomhederne relativet til deres markedsværdi.

Ser man på energivirksomhedernes frie penge strømme sammenlignet med deres markedsværdi ser billedet endnu mere attraktivt ud. Frie pengestrømme eller ”free cash flow” kan betegnes som virksomhedernes reelle indtjening, der kan udbetales som udbytter til aktionærerne via dividender eller aktietilbagekøb. De frie pengestrømme kan potentielt også bruges til at købe andre virksomheder, og regnes ved at tage virksomhedernes indtjening før skat og renter + afskrivninger – skat, ændring i arbejdskapitalen samt kapitalinvesteringer. Det er med andre ord en lang forklaring for det nogle betegner som en virksomheds reelle ”kontante indtjening”.

I en tid med høje renter, og måske også højere renter i længere tid, er virksomheder med stærke pengestrømme relativt til deres markedsværdi vigtige at overveje til en investeringsportefølje. Til sammenligning har flere virksomheder i den grønne omstilling negative pengestrømme på grund af store investeringer i blandt andet produktionsanlæg og forskning samt at virksomhederne mangler indtjeningsevne på grund af manglende stordriftsfordele.

I den ”sorte” energisektor ser billedet noget anderledes ud, hvor flere virksomheder i branchen, som vist i tabellen nederst i artiklen, leverer frie pengestrømme på 8-14 % af deres markedsværdi. Det er der så godt som ingen virksomheder i den grønne omstilling, der kan levere endnu.

Derfor giver det god mening at olieaktierne, med den ”sorte” energi, klarer sig bedre end den grønne energi i en verden, hvor høje renter sætter den grønne omstilling et par gear ned i tempo, mens den traditionelle energisektor stadig leverer relative pengestrømme, der er højere end de meget høje renter vi ser i verden i øjeblikket.

Udviklingen i to ETF’er der følger grøn energi og traditionel sort energi taler sit egen sprog. Den 10 årige amerikanske statsobligationsrente bundede i september 2020 på ca. 0,6 %, den er nu i næsten 5 %. I den periode er Ishares Global Energy ETF’en oppe med 143 % i mens Ishares Clean Energy er faldet med 19,3 % i samme periode.

olie 2
Kilde: SaxoTraderGO

Største opkøb siden 90’erne

De seneste uger har vi set nogle af de største opkøb blandt olieselskaber siden 1990’erne, så det lader til, at der i øjeblikket sker en konsolidering i branchen, hvor de store energiselskaber køber de mindre energiselskaber i en forventning om at kunne skabe synergieffekter og få mere indflydelse og kontrol over vigtige strategiske oliefelter.

Konsolideringen i især amerikanske olieselskaber kommer samtidig med at risikoen for en eskalering af uroen i Mellemøsten er høj, og det er måske ikke helt tilfældigt. Olie og gas er de seneste år blevet mere end bare en ressource, men også et spørgsmål om energisikkerhed og forsyningssikkerhed i især den vestlige verden.

Samtidig med at den grønne omstilling lige nu lader til at være i et lavere tempo end ventet, giver det god mening at eksisterende energivirksomheder vælger at investere og overtage mindre olievirksomheder. På den måde bliver de store energivirksomheder lige nu større, og ifølge Financial Times er M&A aktiviteten på det højeste niveau i branchen siden 2014 med en total handelsværdi på 254 mia. USD bare i 2023 ind til videre.

Ønsker man derfor at tilføje energiaktier til porteføljen, kan man starte med at tage et kig på de globalt største energivirksomheder målt på markedsværdi.

De 10 største noterede olie- og gasvirksomheder målt på markedsværdi.

1. Saudi Aramco (Kan ikke handles hos Saxo Bank)

2. Exxon Mobil

3. Chevron

4. Shell

5. Petro China

6. Total Enegies

7. Conoco Phillips

8. BP

9. Petrobras

10. Equinor

Virksomheder der kunne blive de næste opkøb i USA

Det er selvfølgelig umuligt at give et klart svar på om der de næste måneder kommer til at ske yderligere konsolidering i energisektoren, men skulle der ske yderligere opkøb fra de helt store energivirksomheder eller flere mellemstore valgte at ligge sig sammen, kunne Occidental Petroleum, Philips 66, Valero, Devon Energy og Marathon Oil være nogle af dem, der kunne være interessant at se nærmere på.

Alle energivirksomheder er dog forskellige, og opererer inden for forskellige felter i sektoren. Det er betegnet som up- mid- og downstream, alt efter om en energivirksomheder ejer aktiver, hvor de udvinder olie, transporterer det eller raffinerer det. Det betyder derfor også, at man ikke kan sammenligne energivirksomheder en til en, som vist i tabellen sidst i artiklen, da hver virksomhed har forskellig sammensætning af aktiver samt gergrafisk eksponering og risiko.

oile 3
Kilde: American Fuel & Petrochemical Manufactures

Værdiansættelse og ”free cash flow”

Generelt handler energivirksomhederne til en laver P/E sammenlignet med det brede aktiemarked, og virksomhedernes frie pengestrømme relativt til markedsværdien ser ligeledes attraktivt ud.

Gunde til energivirksomheder handles til en rabat kan være at flere store fonde og pensionsselskaber holder sig fra at investere i virksomhederne og/eller at markedet forventer at det globale olieforbrug er ved at toppe, hvilket kan betyde lavere energipriser i fremtiden, som kan få pengestrømmene og indtjeningen til at falde hos de mange energivirksomheder, der i øjeblikket har kronede dage.

Dog ser mange af energivirksomhederne nedenfor lige nu attraktive ud, hvor de to store amerikanske olieselskaber handler til ca. 8 % ”free cash flow yield”, og de store europæiske til ca. 13 % ”free cash flow yield”.

Bemærkelsesværdigt handler de to olieselskaber, der netop er blevet opkøbt, Hess og Pioneer, til en relativ høj værdiansættelse målt på både P/E og FCF. Det giver derfor god mening, at aktionærerne i de to selskaber har valgt at takke ja til tilbuddet om at blive betalt i henholdsvis Exxon- og Chevron-aktier.

Ser man på andre mellemstore energivirksomheder i USA, vist i midten af tabellen nedenfor handler de til en lavere værdiansættelse end de store energivirksomheder målt på både P/E og FCF. Derfor er det ikke utænkeligt at større energivirksomheder ser på disse som mulige opkøbskandidater.

oile 1
Kilde: Koyfin, Saxo Bank

Ansvarsfraskrivelse

Saxo Bank Group leverer hver især "execution-only"-service samt adgang til Analysis, som giver en person mulighed for at se og/eller bruge det indhold, der er tilgængeligt på eller via websitet. Dette indhold er ikke beregnet til og ændrer eller videreudvikler ikke denne execution-only-service. En sådan adgang og brug er til hver en tid underlagt (i) vilkårene; (ii) den generelle ansvarsfraskrivelse; (iii) risikoadvarslen; (iv) spillereglerne og (v) notitser, der gælder for Saxo News & Research og/eller dets indhold ud over (hvor det er relevant) de vilkår, der beskytter brugen af links på websitet tilhørende et medlem af Saxo Bank-koncernen, hvormed der gives adgang til Saxo News & Research. Dette indhold stilles således ikke til rådighed som andet end information. Det er i særdeleshed ikke tiltænkt, at der skal ydes rådgivning, eller at oplysningerne følges uden anden baggrundsinformation eller støttes af nogen enhed i Saxo Bank-koncernen. Oplysningerne skal heller ikke opfattes som en opfordring eller incitament til at sælge eller købe finansielle instrumenter. Alle handler eller investeringer, som du foretager, skal være et resultat af dine egne uopfordrede, informerede og uafhængige beslutning. Som sådan er der ingen enheder i Saxo Bank-koncernen, der har været eller er erstatningspligtige for nogen tab, du måtte lide som følge af nogen investeringsbeslutning, som du foretager på baggrund af oplysninger, der er tilgængelige på Saxo News & Research, eller som følge af brugen af Saxo News & Research. Ordrer, der afgives, og handler, der effektueres, betragtes som værende givet eller effektueret for kundens regning, hvor enheden i Saxo Bank-koncernen agerer i den jurisdiktion, som kunden har bopæl i, og/eller som kunden har åbnet og vedligeholder sin handelskonto i. Saxo News & Research indeholder ikke (og skal ikke opfattes som indeholdende) finansiel, investeringsrelateret, skattemæssig eller handelsrelateret rådgivning eller rådgivning af nogen art, der tilbydes, anbefales eller støttes af Saxo Bank-koncernen, og skal ikke opfattes som en optegnelse af vores handelskurser eller som et tilbud, et incitament eller en opfordring til at tegne abonnement på eller sælge eller købe nogen finansielle instrumenter. I det omfang indhold bliver opfattet som investeringsanalyse, skal du notere og acceptere, at indholdet ikke er beregnet til og ikke er udarbejdet i overensstemmelse med lovkrav, der er udfærdiget til fremme af investeringsanalysers uafhængighed, og ikke som sådan betragtes som markedsføringsmæssig i henhold til den relevante lovgivning.

Læs vores ansvarsfraskrivelser:
Meddelelse om ikke-uafhængig investeringsanalyse (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.