Se de mest populære obligationer Se de mest populære obligationer Se de mest populære obligationer

Se de mest populære obligationer

En hurtig tanke
Oskar Barner Bernhardtsen

Investment strategist

De mest populære obligationer

Selvom de lange renter er faldet en lille smule siden oktober 2023, er det fortsat meget interessant for investorer at se nærmere på mulighederne i obligationsmarkedet.

For et par år siden var det svært at få nogen rente overhoved, når man investerede i obligationer, men markedet har ændret sig markant, og i dag kan man i forholdsvis sikre europæiske obligationer få ca. 3,5 % på kort sigt og 2-3 %, hvis man placerer sig i obligationer med længere tid til udløb.

Ser man på danske realkreditobligationer med lang tid til udløb er både 4 %, 5 % og 6 % på listen over de mest handlede obligationer blandt Saxo Banks danske kunder.

Overvejer man som investor dog at investerer i fastforrentet realkredit, er det meget vigtigt, at man tager konverteringsrisikoen i mente. Det vil sige, at man som investor i en fastforrentet realkreditobligation risikerer at blive tvangsindløst eller ”kaldt” på kurs 100.

Ser man f.eks. på Realkredit Danmark 6 % med udløb i 2053, handler obligationen til kurs 103. Det vil sige, at man i teorien risikere at købe obligationen til kurs 103, og bliver tvunget til at sælge den til kurs 100, altså med et kurstab. Dog bliver man kompenseret via den høje løbende rente på 6 %.

Vil man gerne uden om kurstabsrisikoen ved at blive kaldt, kan man se på realkreditter, der handler under kurs 100, som f.eks. Nykredit Realkredit 4 % med udløb i 2053, der også er den mest populære obligation blandt Saxo Banks danske kunder.

Er man til lavere risiko og kortere tid til udløb, kan man som investor se nærmere på f.eks. realkreditter eller stater, der kun har et par år til udløb. Her er det bl.a. værd at nævne Realkredit Danmark 1 % med udløb i 2025, Nykredit Realkredit 2 % med udløb i 2025 eller Tyske statsobligationer 2,2 % med udløb i dec. 2024. De giver alle 3 en effektiv rente på lige under 3,5 % og har en lav kursrisiko pga. den korte løbetid og den høje kreditrating.

Er man som investor interesseret i meget høj kursrisiko og høj varighed kan man se nærmere på nummer 7 og 8 på listen.

Det er fastforrentede østrigske og franske statsobligationer med meget lang løbetid. Den lange løbetid betyder, at obligationerne er meget følsomme over for ændringer i markedets fremtidige renteforventninger. Falder renteforventningerne derfor mere end ventet, vil disse obligationer med høj sandsynlighed opnå store kursstigninger.

Risikoen er, at renteforventningerne stiger, og så vil denne type obligation ligeledes falde markant. F.eks. faldt kursen på den østrigske statsobligation med udløb i 2120 med 65 % fra start 2021 til midten af 2022, da markedet begyndte at indprise højere renter ind i længere tid.

Der er derfor mange overvejelser, man skal gøre sig som investor inden man kaster sig ud i obligationskøb. Synes man det bliver uoverskueligt at investere i enkelte obligationer, kan man lede efter fonde eller ETF’er, der kan investere for en, eller man kan placere sine kontanter i Saxo Bank, hvor renten i øjeblikket er op til 3,05 % på danske kroner.

De mest populære obligationer blandt Saxo Banks danske kunder i 2024

DK bonds
Kilde: Saxo Bank

Ser man på tværs af Saxo Banks godt 1 million globale kunder, er det statsobligationer på tværs af Europa og USA, der er de mest populære. Som vist nedenfor handler flere investorer de meget risikable fastforrentede obligationer med meget lang løbetid, som f.eks. de to østrigske stater med udløb i henholdsvis år 2120 og 2117 samt UK-statsobligationen med udløb i 2061.

Desuden er der to obligationer i USD på listen. En amerikanske statsobligation med udløb i aug. 2024 og en virksomhedsobligation fra J.P Morgan med udløb i dec. 2025. Begge giver en rente pænt over 5 %, hvilket er fristende sammenlignet med de europæiske renter, dog skal man som investor her være meget opmærksom på valutarisikoen. Falder USD sammenlignet med DKK risikerer man tab på valutakursen, der langt overgår den ekstra rente man modtager ved at placerer sig i amerikanske obligationer.

De mest populære obligationer blandt Saxo Banks globale kunder i 2024

global bond
Kilde: Saxo Bank

Invester i obligationer til lave priser

Mange har holdt sig fra at investere direkte i obligationer, da kurtagen ofte er høj og flere papirer handles over telefon. Sådan er det dog ikke i Saxo Bank. Vi har sat priserne i bund, og handler langt de fleste obligationer elektronisk. Så kan du i ro og mag selv handle de obligationer du finder interessante til nogle af markeds bedste priser.

obliationspriser
Kilde: Saxo Bank

Ansvarsfraskrivelse

Saxo Bank Group leverer hver især "execution-only"-service samt adgang til Analysis, som giver en person mulighed for at se og/eller bruge det indhold, der er tilgængeligt på eller via websitet. Dette indhold er ikke beregnet til og ændrer eller videreudvikler ikke denne execution-only-service. En sådan adgang og brug er til hver en tid underlagt (i) vilkårene; (ii) den generelle ansvarsfraskrivelse; (iii) risikoadvarslen; (iv) spillereglerne og (v) notitser, der gælder for Saxo News & Research og/eller dets indhold ud over (hvor det er relevant) de vilkår, der beskytter brugen af links på websitet tilhørende et medlem af Saxo Bank-koncernen, hvormed der gives adgang til Saxo News & Research. Dette indhold stilles således ikke til rådighed som andet end information. Det er i særdeleshed ikke tiltænkt, at der skal ydes rådgivning, eller at oplysningerne følges uden anden baggrundsinformation eller støttes af nogen enhed i Saxo Bank-koncernen. Oplysningerne skal heller ikke opfattes som en opfordring eller incitament til at sælge eller købe finansielle instrumenter. Alle handler eller investeringer, som du foretager, skal være et resultat af dine egne uopfordrede, informerede og uafhængige beslutning. Som sådan er der ingen enheder i Saxo Bank-koncernen, der har været eller er erstatningspligtige for nogen tab, du måtte lide som følge af nogen investeringsbeslutning, som du foretager på baggrund af oplysninger, der er tilgængelige på Saxo News & Research, eller som følge af brugen af Saxo News & Research. Ordrer, der afgives, og handler, der effektueres, betragtes som værende givet eller effektueret for kundens regning, hvor enheden i Saxo Bank-koncernen agerer i den jurisdiktion, som kunden har bopæl i, og/eller som kunden har åbnet og vedligeholder sin handelskonto i. Saxo News & Research indeholder ikke (og skal ikke opfattes som indeholdende) finansiel, investeringsrelateret, skattemæssig eller handelsrelateret rådgivning eller rådgivning af nogen art, der tilbydes, anbefales eller støttes af Saxo Bank-koncernen, og skal ikke opfattes som en optegnelse af vores handelskurser eller som et tilbud, et incitament eller en opfordring til at tegne abonnement på eller sælge eller købe nogen finansielle instrumenter. I det omfang indhold bliver opfattet som investeringsanalyse, skal du notere og acceptere, at indholdet ikke er beregnet til og ikke er udarbejdet i overensstemmelse med lovkrav, der er udfærdiget til fremme af investeringsanalysers uafhængighed, og ikke som sådan betragtes som markedsføringsmæssig i henhold til den relevante lovgivning.

Læs vores ansvarsfraskrivelser:
Meddelelse om ikke-uafhængig investeringsanalyse (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.