Slovník pojmů

NFP pro mzdy mimo zemědělství

Definice

Nonfarm payroll (NFP) je klíčovým měsíčním ukazatelem stavu americké ekonomiky, který obchodníci a investoři bedlivě sledují. NFP vychází obvykle každý první pátek v měsíci v 8:30 ET. NFP je počet pracovních míst, která byla přidána v USA s výjimkou určitých sektorů, jako je zemědělství.

Mzdy mimo zemědělství (nonfarm payroll) jsou ukazatelem toho, jak si vede americká ekonomika. Před zveřejněním NFP (nonfarm payroll) bude mezi finančními experty, analytiky atd. panovat konsensuální očekávání ohledně toho, jaké číslo bude. Pokud NFP překoná toto očekávání, je to obecně vnímáno jako signál, že ekonomika je silnější, než se očekávalo. Pokud bude číslo nižší, než se očekávalo, signalizuje to, že americkou ekonomiku mohou čekat těžší časy.

Obchodníci a investoři mají tendenci používat nonfarm payrolls jako ukazatel amerického trhu práce, což zase může naznačovat, kam americká ekonomika směřuje. Může tedy signalizovat pohyby na americkém akciovém trhu a také to, zda americká centrální banka, Federální rezervní systém, s větší pravděpodobností provede nějaké změny politiky, jako je změna úrokových sazeb.

Vzhledem k tomu, že americká ekonomika je považována za jednu z nejdůležitějších a nejvlivnějších ekonomik na světě, přitahují pozornost mzdy mimo zemědělství po celém světě.

Nonfarm payrolls hlásí Bureau of Labor Statistics (BLS), což je divize pod ministerstvem práce. Míra nezaměstnanosti v USA, procento americké pracovní síly, která je nezaměstnaná a aktivně hledá práci, zveřejňuje BLS ve stejnou dobu jako NFP.

Stejně jako u jiných klíčových finančních ukazatelů by ani mzdy mimo zemědělství ani míra nezaměstnanosti neměly být při rozhodování o investicích využívány ve vakuu. Než se rozhodnete vstoupit do obchodu, měli byste vždy zvážit důkladnou analýzu trhu, svého portfolia, ekonomiky a rizikového profilu.

Podívejte se na tuto příručku, kde se dozvíte více o mzdách mimo zemědělství (nonfarm payrolls) a o tom, jak je potenciálně integrovat do své investiční strategie.

Využijte tento postup v praxi

  Zřeknutí se odpovědnosti (disclaimer)

  Každý ze subjektů skupiny Saxo Bank poskytuje služby pouze pro provádění pokynů a přístup k analýze, což umožňuje osobám prohlížet a/nebo používat obsah dostupný na webových stránkách nebo jejich prostřednictvím. Tento obsah není určen ke službě "execution only" a nemění ji ani nerozšiřuje. Takový přístup a použití vždy podléhají (i) Podmínkám použití; (ii) Plnému disclaimeru (Úplné zřeknutí se odpovědnosti(; (iii) Upozornění na rizika; (iv) Pravidla zapojení a (v) Oznámení vztahující se na Saxo News & Research a/nebo jejich obsah, navíc (je-li to relevantní) k podmínkám upravujícím používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, jejichž prostřednictvím je získán přístup k Saxo News & Research. Takový obsah je proto poskytován pouze jako informace. Zejména není text určen jako rada, nebo aby bylo poskytováno nebo se na něj spoléhalo jako na poskytování nebo schvalování jakýmkoli subjektem skupiny Saxo Bank; Nelze jej ani vykládat jako výzvu nebo pobídku k úpisu, prodeji nebo nákupu jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice, které provedete, musí být v souladu s Vaším vlastním nevyžádaným a informovaným rozhodnutím. Žádný subjekt skupiny Saxo Bank proto nebude mít odpovědnost za žádné ztráty, které vám mohou vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí učiněného na základě informací, které jsou k dispozici na stránkách Saxo News & Research, nebo v důsledku používání stránek Saxo News & Research. Zadané příkazy a uskutečněné obchody se považují za určené k zadání nebo uskutečnění na účet zákazníka u subjektu skupiny Saxo Bank působícího v jurisdikci, ve které má zákazník bydliště a/nebo u které si zákazník otevřel a vede svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahují (a neměly by být vykládány tak, že obsahují) finanční, investiční, daňové nebo obchodní rady nebo rady jakéhokoli druhu nabízené, doporučené nebo podporované skupinou Saxo Bank a neměly by být vykládány jako záznam našich obchodních cen ani jako nabídka, pobídka nebo výzva k úpisu, prodeji nebo nákupu jakéhokoli finančního nástroje. V rozsahu, v jakém je jakýkoli obsah vykládán jako investiční výzkum, musíte vzít na vědomí a přijmout, že obsah nebyl zamýšlen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými k podpoře nezávislosti investičního výzkumu a jako takový by byl považován za marketingovou komunikaci podle příslušných zákonů.

  Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
  Oznámení o nezávislém investičním výzkumu (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
  Úplné zřeknutí se odpovědnosti  (https://www.home.saxo/cs-cz/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
  Úplné zřeknutí se odpovědnosti (https://www.home.saxo/cs-cz/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

  Saxo Bank A/S, organizační složka
  Na Poříčí 3a
  Prague 1, 110 00
  Česká republika

  Kontaktujte Saxo Bank

  Vyberte region

  Česká republika
  Česká republika

  Seznamte se s riziky
  Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

  Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

  Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.