Press Release

Saxo Bank dostala od dánského Finančního dozorčího úřadu (FSA) označení Systémově významná finanční instituce (SIFI), což odráží její význam v rámci finančního systému

Saxo Bank dnes oznamuje, že ji dánský Úřad pro finanční dohled (FSA) oficiálně označil za systémově významnou finanční instituci (SIFI). Tento významný milník upevňuje roli Saxo Bank ve finančním systému a potvrzuje její závazek být důvěryhodným partnerem pro klienty, partnery a další zúčastněné strany na všech trzích.

Označení SIFI je kategorizace finančních institucí, které hrají důležitou roli při zajišťování stability a řádného fungování finančního systému. Jmenování Saxo Bank SIFI zdůrazňuje její nedílnou pozici, neboť podporuje rostoucí počet klientů, stejně jako banky, fintech, makléře, správce aktiv a další účastníky odvětví, kteří se spoléhají na její solidnost a stabilitu svých aktiv a hotovosti, stejně jako na její platformy, usnadnění trhu a pokročilá technologická řešení. Kim Fournais, generální ředitel a zakladatel, komentuje nedávné oznámení:

"Jsme hrdí na to, že se nám během posledních 30 let podařilo vybudovat ze Saxo Bank tak důvěryhodnou instituci. Soustředili jsme se na poskytování kvalitních služeb našim klientům a partnerům – a protože jsme v tom byli úspěšní, vysloužili jsme si nyní od dánské FSA zařazení do kategorie Systémově významných finančních institucí.

To svědčí o našem silném a spolehlivém obchodním modelu i o skutečnosti, že jsme úspěšně vybudovali vynikající firemní kulturu. Za to do značné míry vděčíme odborným znalostem našich zaměstnanců, ale i důvěře, kterou v nás vkládá čím dál větší počet klientů a partnerů z celého světa, když nám den co den svěřují svůj majetek a peníze a prostřednictvím našich platforem obchodují na globálních kapitálových trzích a ovlivňují svět pomocí svých investic.

S novým zařazením se pojí také větší odpovědnost, neboť teď musí Saxo Bank dodržovat ještě přísnější regulační a kapitálové podmínky, což jen vítáme. Těšíme se na další posílení své pozice coby zásadního a důvěryhodného hráče ve finančním odvětví, který je hybatelem pozitivních změn a pomáhá utvářet budoucnost investování."

Jako systémově významná finanční instituce Saxo Bank vítá novou odpovědnost spojenou s udržováním finanční stability a fungování finančního ekosystému a bude chránit spotřebitele dodržováním nejvyšších možných standardů.

Označení SIFI spolu s nedávným ratingem investičního stupně od agentury S&P (BBB s pozitivním výhledem) potvrzuje závazek Saxo Bank udržet si silnou finanční pozici a strategickou trajektorii růstu.

Systémově významná finanční instituce

Dánský úřad pro finanční dohled (FSA) označil Saxo Bank za systémově významnou finanční instituci (SIFI). Zprávu dánského FSA najdete zde.

Lasse Lilholt

Global Head of Communications & PR

+45 3977 63 44 
press@saxobank.com

V Saxo věříme, že když investujete, odemykáte novou zvědavost ke světu kolem Vás. Cílem společnosti Saxo jako poskytovatele řešení pro obchodování s různými aktivy a investicemi je, aby zvídaví lidé investovali do světa. Našim klientům se snažíme umožnit, aby vydělali více ze svých peněz. Společnost Saxo byla založena v roce 1992 v dánské Kodani s jasnou vizí: zpřístupnit globální finanční trhy více lidem. V roce 1998 spustila společnost Saxo jednu z prvních online obchodních platforem v Evropě, která poskytovala profesionální nástroje a snadný přístup na globální finanční trhy pro každého, kdo chtěl investovat. 

Dnes je Saxo mezinárodní oceňovanou investiční společností pro investory a obchodníky, kteří to myslí vážně a chtějí vydělat více ze svých peněz. Jako dobře kapitalizovaná a zisková Fintech společnost je Saxo plně licencovanou bankou pod dohledem dánského FSA a držitelem makléřských a bankovních licencí v několika jurisdikcích. Jako jedna z prvních fintech společností na světě Saxo nadále intenzivně investuje do svých technologií. Klienti a partneři společnosti Saxo mají široký přístup na globální kapitálové trhy napříč třídami aktiv na našich špičkových platformách. Naše technologie otevřeného bankovnictví také podporuje více než 200 finančních institucí jako partnerů tím, že zvyšuje investiční zkušenosti, které mohou nabídnout svým klientům. Společnost Saxo má ústředí v Kodani a více než 2 500 profesionálů ve finančních centrech po celém světě včetně Prahy, Londýna, Singapuru, Amsterdamu, Hongkongu, Curychu, Dubaje a Tokia.

Další informace naleznete na adrese: www.home.saxo

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.