Velvyslanec Ukrajiny v Dánsku navštívil společnost Saxo
Obchodní inspirace

Velvyslanec Ukrajiny v Dánsku navštívil společnost Saxo


Saxo Group

Shrnutí:  V rámci úsilí o vyjádření podpory Ukrajině po zahájení ruské invaze jsme měli čest u nás přivítat pana Mychaila Vydojnyka, ukrajinského velvyslance v Dánsku. Zde si můžete pustit záznam. Můžete si rovněž přečíst verzi dopisu, který Kim Fournais, zakladatel a CEO naší společnosti, adresoval zaměstnancům, aby se podělil o svůj pohled na tento konflikt.

Na základě velvyslancova doporučení a s cílem dále podpořit statečný ukrajinský lid jsme darovali 250 000 EUR na oficiální ukrajinský sbírkový účet pro humanitární pomoc Ukrajincům zasaženým ruskou agresí. K darování finančních prostředků vyzýváme i vás. Chcete-li tuto věc podpořit, můžete tak učinit zde.

Rovněž můžete zaslat dar Červenému kříži, a to zde


Níže si můžete přečíst verzi dopisu, který Kim Fournais, zakladatel a CEO společnosti Saxo, adresoval našim zaměstnancům, aby se podělil o názor banky na současnou situaci.

Vážení zaměstnanci společnosti Saxo,

důsledkem nevyprovokované invaze na Ukrajinu, kterou zahájil Putin, je těžko uvěřitelná a strašlivá situace jak pro napadenou zemi a její statečný lid, tak i pro Evropu a celý svět.

Je skutečně obdivuhodné, jak úspěšně se Ukrajině, jejímu vedení a jejím obyvatelům doposud daří zadržovat postup agresivního nepřítele. Rádi bychom vyjádřili plnou podporu hrdému a statečnému ukrajinskému lidu, na který neustále myslíme. Všichni se modlíme, aby Ukrajinci dokázali svůj silný odpor udržet – a aby Putin brzy pochopil, že toto je největší chyba, jaké se kdy dopustil.

V temnotě této strašlivé situace však nacházíme jeden povzbuzující moment: jde o globální podporu Ukrajiny a související pomoc (jakož i protiruské sankce), které vznikají z iniciativy mezinárodního společenství. 

Ve skupině Saxo Bank jsme rychle implementovali všechny nové sankce a minulý týden jsme převedli všechny nástroje spojené s Ruskem do režimu, kdy je lze jen redukovat, což znamená, že klienti mohou stávající pozice jen prodávat. Putinovo rozhodnutí napadnout pokojnou zemi a její nevinný lid samozřejmě odsuzujeme jako naprosto šílený a agresivní čin. Stojí zde ego jednoho muže proti lidu, který věří ve svobodu a prosperitu.

Všichni chápeme, že se jedná o agresi, kterou si v Evropě roku 2022 nedokázal představit nikdo (nebo jen málokdo). Domnívali jsme se (nebo přinejmenším doufali), že všechny války a nepokoje minulosti byly dostatečnou lekcí a vybudovaly dostatečný vzájemný respekt a v neposlední řádě i úctu k životům nevinných lidí. Bohužel tomu tak není – jde o útok na všechny svobodné lidi, který je spojen s velmi vysokým rizikem eskalace do mnohem většího konfliktu. My ve společnosti Saxo učiníme vše, co je v našich silách, abychom pomohli zaměstnancům společnosti Saxo a našim klientům a samozřejmě abychom v těchto těžkých a nejistých časech také podpořili Ukrajinu.

Mnozí zaměstnanci společnosti Saxo mají blízké příbuzné a přátele, na které mají tyto události přímý dopad, takže chápeme, že žijeme ve vskutku obtížných a velmi emotivních časech. Snažme se všichni se navzájem podpořit a utěšit.

Rád bych také jasně prohlásil, že tuto agresi vnímáme jako Putinův čin, nikoli jako dílo ruského lidu. Nemá nic společného s tou spoustou vzdělaných, pracovitých a úžasných lidí, kteří působí u nás v Saxo, ani s Rusy kdekoli jinde. 

Nevěříme v rozpoutávání válek, avšak věříme v ochranu životů nevinných obyvatel a v boj za svobodu, kdykoli je to nutné. Jak se v neklidných časech vynořují různé emoce, je důležitější než kdykoli jindy nejít vstříc úsilí násilných režimů vyvolat mezi námi rozkol. Musíme se dívat nad horizont toho, co nás rozděluje. Snažme se být jednotní jako lidé, kteří věří ve svobodu, mír a prosperitu. 

Není to válka mezi Ruskem a Ukrajinou – tuto válku rozpoutal Putin kvůli svému egu a nerealistickému a neetickému snu o vybudování nového impéria, založenému na strachu a teroru, a všichni ostatní jsou zde nevinnými oběťmi.

S pozdravem
Kim

Vyloučení odpovědnosti

Jednotlivé subjekty skupiny Saxo Bank poskytují pouze služby k provádění pokynů a přístup k analýze, které umožňují uživateli prohlížet nebo používat obsah, který je k dispozici na webu nebo přes web. Tento obsah není určen pro tyto výhradní služby k provádění pokynů ani je nemění a nerozšiřuje. Tento přístup a použití jsou vždy předmětem (i) podmínek používání; (ii) úplného vyloučení odpovědnosti; (iii) upozornění na rizika; (iv) jednacího řádu a (v) oznámení týkajících se webu Saxo News & Research a/nebo jeho příslušného obsahu a také podmínek (pokud jsou relevantní), kterými se řídí používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, podle kterého se získává přístup k webu Saxo News & Research. Takový obsah se proto poskytuje pouze jako informace. Zejména není úmyslem, aby vám jakýkoli subjekt skupiny Saxo Bank poskytl jakoukoli radu nebo abyste se na cokoli spoléhali jako na poskytnutou nebo potvrzenou radu; stejně tak nelze cokoli vykládat jako vyžádání nebo pobídku k vytvoření předplatného nebo prodeji či koupi jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice musí být na základě vašeho vlastního informovaného rozhodnutí bez vyzvání. Jako takový nenese žádný subjekt skupiny Saxo Bank odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí provedeného na základě informací, které jsou k dispozici na webu Saxo News & Research nebo v důsledku používání webu Saxo News & Research. Zadané pokyny a uskutečněné obchody se pokládají za zamýšlené nebo uskutečněné na účet zákazníka s entitou skupiny Saxo Bank působící v jurisdikci, v níž sídlí zákazník, nebo s níž zákazník otevřel a udržuje svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahuje (a neměl by být vykládán jako obsahující) finanční, investiční, daňové nebo obchodní poradenství nebo poradenství jakéhokoliv druhu nabízeného, doporučeného nebo potvrzeného skupinou Saxo Bank a nemělo by být interpretováno jako záznam našich obchodních cen nebo jako nabídka, pobídka nebo vyžádání předplatného, prodeje nebo koupě v jakémkoli finančním nástroji. Pokud je jakýkoli obsah chápán jako investiční výzkum, je třeba vzít v potaz a přijmout skutečnost, že obsah nebyl určen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový, se považuje za marketingovou zprávu podle příslušných zákonů.

Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Oznámení o investičních průzkumech, které nejsou nezávislé (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Odmítnutí odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.