V souboji o nejoblíbenější akciové tituly klientů Saxo za rok 2021 získaly zlato i stříbro elektromobily V souboji o nejoblíbenější akciové tituly klientů Saxo za rok 2021 získaly zlato i stříbro elektromobily V souboji o nejoblíbenější akciové tituly klientů Saxo za rok 2021 získaly zlato i stříbro elektromobily

V souboji o nejoblíbenější akciové tituly klientů Saxo za rok 2021 získaly zlato i stříbro elektromobily

Saxo Stories 6 min čtení

Saxo Group

Shrnutí:  Rok 2021 se nakonec ukázal jako velice dobrý rok pro globální akciové tituly vždyť trhy posílily zhruba o 20 %. V tomto roce se světová ekonomika vzepjala k novým výškám po plošném nasazení očkování, objevil se termín meme stocks, nebo také meme akcie, a dodavatelské řetězce si sáhly na hranice svých možností. To s sebou přineslo také intenzivní obchodování. Tento článek se věnuje tomu, s jakými akciemi klienti Saxo Bank v uplynulém roce obchodovali nejvíce.


Když se rok blíží ke konci, je na čase se ohlédnout a zamyslet nad tím, k čemu v jeho průběhu došlo. Jak už je naší tradicí, podíváme se tedy blíže na to, se kterými akciemi nejvíce obchodovali klienti Saxo ve volatilním roce, jenž odstartoval redditovou kampaní, která přinesla nárůst aktivity drobných investorů u často shortovaných akciových titulů, jakými byly např. GameStop či AMC. Mnohé z nich přitahují pozornost investorů i nadále, i když největší rozruch kolem nich už podle všeho opadl. Analytici Saxo Group ovšem průběžně nabádali investory, aby byli při obchodování s těmito akciemi s bezprecedentně vysokou volatilitou opatrní a pozorně sledovali rizika.

Některé tituly se samozřejmě mohly pochlubit větší popularitou a většími výnosy než ostatní, ale podle našeho hlavního akciového stratéga Petera Garnryho byl rok 2021 přínosný i pro akciové trhy jako celek: „Tento rok byl nakonec pro akcie v celosvětovém měřítku velice dobrým rokem, v jehož průběhu trhy stouply zhruba o 20 %. Za těmito solidními výsledky stálo zejména prvních devět měsíců roku 2021, kdy došlo ve srovnání se stejným obdobím roku předcházejícího k výraznému zvýšení výnosů o 104 %.“

Z makroekonomického hlediska došlo v tomto roce hned k několika klíčovým událostem, které se podepsaly na všeobecných finančních výsledcích: „V roce 2021 se postupně začalo projevovat hned několik trendů. Globální dodavatelské řetězce byly zahlcené a nedokázaly uspokojit mimořádnou poptávku rozvinutých ekonomik. Následkem byl růst cen zboží a omezená nabídka klíčových průmyslových komponent, jako například polovodičů, která měla nepříznivé dopady na výrobu automobilů. A právě kvůli této omezené nabídce si vedly velice dobře akcie firem spojených s logistikou, komoditním sektorem a polovodiči, které v tomto roce dosáhly lepších výsledků než ostatní.

Omezená nabídka a zvýšená poptávka s sebou přinesly inflaci, která je podstatně závažnější a ani zdaleka není tak přechodná, jak dlouho tvrdily centrální banky – vždyť FOMC (americký Federal Open Market Committee) až na své prosincové schůzi konečně umožnil zvýšení základní úrokové sazby v roce 2022, protože se inflace stala jedním z klíčových ekonomických faktorů a rizik ohrožujících růst.

Ale i když byl rok 2021 celkově dobrý, některým firmám, které v předcházejícím roce prosperovaly, přinesl problémy: „Rostoucí inflační výhledy a očekávání, že mohou stoupnout úrokové sazby, přiměly mnohé investory přehodnotit svou expozici vůči růstovým akciím, které jsou na úrokové sazby citlivější. V důsledku toho patřili vítězové z předchozího roku, ať už šlo o zelenou transformaci, internetové obchodování nebo „bublinové“ akcie, tentokrát naopak mezi nejhorší. Rok 2021 také utkví v paměti jako rok, kdy musela Čína čelit patrně největší výzvě od Velké recese. Došlo ke krizi v oblasti bytové výstavby, na technologické firmy dopadla ve jménu „Společné prosperity“ nesmlouvavá ruka státní regulace a zároveň oslabila domácí poptávka, takže si čínské akcie oproti zbytku světa nevedly příliš dobře. 

Zatímco se Čína zmítala v problémech, jedním z velkých vítězů byla Indie, jejíž akciové trhy po první fázi pandemie posílily a výnosy dosáhly nových rekordních hodnot. S nastupujícím rokem 2022 je pak pro investory nejvýznamnější otázkou, o kolik se v jeho průběhu zvýší úrokové sazby, protože ty budou určujícím faktorem mnoha trendů,“ říká Garnry.

Nejnovější informace z trhů


Vyloučení odpovědnosti

Jednotlivé subjekty skupiny Saxo Bank poskytují pouze služby k provádění pokynů a přístup k analýze, které umožňují uživateli prohlížet nebo používat obsah, který je k dispozici na webu nebo přes web. Tento obsah není určen pro tyto výhradní služby k provádění pokynů ani je nemění a nerozšiřuje. Tento přístup a použití jsou vždy předmětem (i) podmínek používání; (ii) úplného vyloučení odpovědnosti; (iii) upozornění na rizika; (iv) jednacího řádu a (v) oznámení týkajících se webu Saxo News & Research a/nebo jeho příslušného obsahu a také podmínek (pokud jsou relevantní), kterými se řídí používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, podle kterého se získává přístup k webu Saxo News & Research. Takový obsah se proto poskytuje pouze jako informace. Zejména není úmyslem, aby vám jakýkoli subjekt skupiny Saxo Bank poskytl jakoukoli radu nebo abyste se na cokoli spoléhali jako na poskytnutou nebo potvrzenou radu; stejně tak nelze cokoli vykládat jako vyžádání nebo pobídku k vytvoření předplatného nebo prodeji či koupi jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice musí být na základě vašeho vlastního informovaného rozhodnutí bez vyzvání. Jako takový nenese žádný subjekt skupiny Saxo Bank odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí provedeného na základě informací, které jsou k dispozici na webu Saxo News & Research nebo v důsledku používání webu Saxo News & Research. Zadané pokyny a uskutečněné obchody se pokládají za zamýšlené nebo uskutečněné na účet zákazníka s entitou skupiny Saxo Bank působící v jurisdikci, v níž sídlí zákazník, nebo s níž zákazník otevřel a udržuje svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahuje (a neměl by být vykládán jako obsahující) finanční, investiční, daňové nebo obchodní poradenství nebo poradenství jakéhokoliv druhu nabízeného, doporučeného nebo potvrzeného skupinou Saxo Bank a nemělo by být interpretováno jako záznam našich obchodních cen nebo jako nabídka, pobídka nebo vyžádání předplatného, prodeje nebo koupě v jakémkoli finančním nástroji. Pokud je jakýkoli obsah chápán jako investiční výzkum, je třeba vzít v potaz a přijmout skutečnost, že obsah nebyl určen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový, se považuje za marketingovou zprávu podle příslušných zákonů.

Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Oznámení o investičních průzkumech, které nejsou nezávislé (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Odmítnutí odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.