Svět zasáhla velká zdravotní krize, protože kvůli lékům na obezitu lidé přestávají cvičit Svět zasáhla velká zdravotní krize, protože kvůli lékům na obezitu lidé přestávají cvičit Svět zasáhla velká zdravotní krize, protože kvůli lékům na obezitu lidé přestávají cvičit

Svět zasáhla velká zdravotní krize, protože kvůli lékům na obezitu lidé přestávají cvičit

Charu Chanana & Peter Garnry

Shrnutí:  GLP-1 léky na obezitu jsou považovány za řešení světové epidemie obezity, ale snadné užívání tablet způsobuje, že lidé přestávají cvičit a zvyšují příjem nezdravých potravin. Vzhledem k tomu, že nabídka léků proti obezitě na GLP-1 v roce 2024 nepokryje poptávku, dojde ve světě k nárůstu obezity a souvisejících zdravotních problémů, což povede ke snížení globální produktivity.


Zázračný lék na obezitu GLP-1 překvapil všechny na světě, ale hlavně díky příslibu boje proti obezitě se poptávka po něm rozjela tak, jako nikdy předtím ve farmaceutickém průmyslu. Očekává se, že trh s léky GLP-1 dosáhne v roce 2032 hodnoty USD 71 miliard a očekávání rychlého růstu a ziskovosti již katapultovala společnost Novo Nordisk na pozici nejhodnotnější evropské společnosti kotované na burze. Nedávno dvě studie ukázaly, že lék GLP-1 také snižuje rizika srdeční činnosti a omezuje progresi poškození ledvin u lidí s chronickým onemocněním ledvin.

S rozšiřováním nabídky léků na obezitu GLP-1 klesají ceny a vlády se rozhodují označit léky na obezitu za životně důležité pro zlepšení zdraví a zastavení epidemie obezity. Důvodem je, že bojem proti epidemii obezity mohou vlády ušetřit náklady v jiných oblastech zdravotnického systému, protože se zlepší celkový zdravotní stav a sníží se počet nemocí druhého řádu způsobených obezitou, což zvýší celosvětovou produktivitu. Tyto rozšířené výhody naznačují, že by mohlo dojít k pojistnému krytí, což by znamenalo výrazný nárůst poptávky.

V současné době však nabídka léků na obezitu GLP-1 nedokáže uspokojit širokou poptávku a pacienti musí na injekce čekat i několik let. Mezitím přestanou cvičit nebo dodržovat zdravou stravu, když už mohou díky tabletám udržet váhu na uzdě, což přispívá k velké zdravotní krizi. Celosvětová míra obezity dospělých vzroste ze současných 39 % na 45 % v roce 2024, což s sebou přinese řadu dalších vedlejších účinků, jako je nárůst výskytu cukrovky nebo dokonce srdečních chorob, více zranění v důsledku snížené svalové síly a celkové snížení účinnosti imunitního systému. Zvýšený počet nemocí a dnů pracovní neschopnosti způsobuje pokles globální produktivity.

Dopad na trh: Průmysl zpracovaných potravin zaznamenává výrazné zvýšení poptávky, ceny akcií McDonalds a Coca-Coly překonávají širší trhy každá o 60 %.

Vyloučení odpovědnosti

Jednotlivé subjekty skupiny Saxo Bank poskytují pouze služby k provádění pokynů a přístup k analýze, které umožňují uživateli prohlížet nebo používat obsah, který je k dispozici na webu nebo přes web. Tento obsah není určen pro tyto výhradní služby k provádění pokynů ani je nemění a nerozšiřuje. Tento přístup a použití jsou vždy předmětem (i) podmínek používání; (ii) úplného vyloučení odpovědnosti; (iii) upozornění na rizika; (iv) jednacího řádu a (v) oznámení týkajících se webu Saxo News & Research a/nebo jeho příslušného obsahu a také podmínek (pokud jsou relevantní), kterými se řídí používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, podle kterého se získává přístup k webu Saxo News & Research. Takový obsah se proto poskytuje pouze jako informace. Zejména není úmyslem, aby vám jakýkoli subjekt skupiny Saxo Bank poskytl jakoukoli radu nebo abyste se na cokoli spoléhali jako na poskytnutou nebo potvrzenou radu; stejně tak nelze cokoli vykládat jako vyžádání nebo pobídku k vytvoření předplatného nebo prodeji či koupi jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice musí být na základě vašeho vlastního informovaného rozhodnutí bez vyzvání. Jako takový nenese žádný subjekt skupiny Saxo Bank odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí provedeného na základě informací, které jsou k dispozici na webu Saxo News & Research nebo v důsledku používání webu Saxo News & Research. Zadané pokyny a uskutečněné obchody se pokládají za zamýšlené nebo uskutečněné na účet zákazníka s entitou skupiny Saxo Bank působící v jurisdikci, v níž sídlí zákazník, nebo s níž zákazník otevřel a udržuje svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahuje (a neměl by být vykládán jako obsahující) finanční, investiční, daňové nebo obchodní poradenství nebo poradenství jakéhokoliv druhu nabízeného, doporučeného nebo potvrzeného skupinou Saxo Bank a nemělo by být interpretováno jako záznam našich obchodních cen nebo jako nabídka, pobídka nebo vyžádání předplatného, prodeje nebo koupě v jakémkoli finančním nástroji. Pokud je jakýkoli obsah chápán jako investiční výzkum, je třeba vzít v potaz a přijmout skutečnost, že obsah nebyl určen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový, se považuje za marketingovou zprávu podle příslušných zákonů.

Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Oznámení o investičních průzkumech, které nejsou nezávislé (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Odmítnutí odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.