Robert F. Kennedy Jr. vyhrává prezidentské volby v USA v roce 2024 Robert F. Kennedy Jr. vyhrává prezidentské volby v USA v roce 2024 Robert F. Kennedy Jr. vyhrává prezidentské volby v USA v roce 2024

Robert F. Kennedy Jr. vyhrává prezidentské volby v USA v roce 2024

John Hardy

Vedoucí oddělení Forex strategií

Shrnutí:  V roce 2024 poprvé v historii USA vítězí v prezidentských volbách Robert F. Kennedy Jr., kandidát třetí strany. Jeho populistická platforma proti válkychtivým demokratům a proti korporátním elitám rezonuje jak u nespokojených tradičních demokratů, tak u Trumpových příznivců. Nová politická éra v USA začíná dramatickým odklonem od plutokracie, protože voliči požadují konec drastické nerovnosti a nespravedlnosti a konec věčných válek.


Jak rok 2023 přechází na 2024 a v Americe se začíná projevovat recese, která s sebou přináší větší potenciál pro zásadní změnu politických postojů. Po čtyřech letech Trumpa a pak po čtyřech letech Bidena nadšení voličů pro geriatrické kandidáty klesá. Bidenova podpora nadále slábne, protože ekonomika a trh práce se dostávají do krize, a to i přesto, že inflace zůstává vysoká. Veřejnost spojuje Bidenovo špatné řízení geopolitické situace na Ukrajině a na Blízkém východě s prudkým růstem cen ropy, základního zboží a nájmů. Trump se mezitím těší nadšené politické základně, ale jeho narcistické vystupování a nevyzpytatelné chování způsobuje, že se řady jeho skalních příznivců zmenšují.

Pozorovatelé si všímají pozoruhodných paralel s mírovou kampaní Roberta F. Kennedyho staršího ve volbách v roce 1968, kdy jeho popularita stoupala, když se snažil získat demokratickou nominaci, než jeho kampaň přerušila kulka atentátníka. Postoj RFK juniora proti hlubokému státu odráží snahy jeho strýce Johna F. Kennedyho.

Před recesí na začátku roku 2024 se RFK Jr. jeví jako černý kůň, který by mohl vyhrát volby v roce 2024, a průzkumy veřejného mínění mu dávají podporu kolem 15 % voličů. Ale jak se USA na jaře a v létě potýká s recesí, jeho podpora v průzkumech neúprosně stoupá. Nespokojenost se současnými demokraty stoupá až k horečce. Kennedyho populistické a izolacionistické poselství mezitím oslovuje stejně tak méně majetné Trumpovy voliče, přičemž obě strany se mohou připojit k hnutí RFK juniora, protože jeho "třetí cesta" boří starou psychologii, podle níž je člověk buď horlivě pro, nebo proti jedné z tradičních dvou stran.

V den voleb 5. listopadu vítězí v amerických prezidentských volbách Kennedy s 38 % hlasů voličů a Biden s Trumpem se o zbytek hlasů dělí téměř rovným dílem. Vítězství ve volebním kolegiu je překvapivě dominantní, protože Kennedy má nejlepší průzkumy ve většině bývalých Trumpových zemí. Začíná nová éra americké politiky, která se otřásá v základech a odstraňuje dosavadní nefunkčnost, protože Kennedy je schopen svou politikou vytvořit koalici dvou stran.

Dopad na trh: Kennedyho mírové poselství a slib, že ukončí zneužívání amerického zdravotnického systému a rozbije nadměrnou moc korporací, způsobuje, že obranné, farmaceutické a zdravotnické společnosti klesají a internetové a informační technologické monopoly nervózně obchodují v obavách, že bude následovat širší válka proti monopolním společnostem.

Vyloučení odpovědnosti

Jednotlivé subjekty skupiny Saxo Bank poskytují pouze služby k provádění pokynů a přístup k analýze, které umožňují uživateli prohlížet nebo používat obsah, který je k dispozici na webu nebo přes web. Tento obsah není určen pro tyto výhradní služby k provádění pokynů ani je nemění a nerozšiřuje. Tento přístup a použití jsou vždy předmětem (i) podmínek používání; (ii) úplného vyloučení odpovědnosti; (iii) upozornění na rizika; (iv) jednacího řádu a (v) oznámení týkajících se webu Saxo News & Research a/nebo jeho příslušného obsahu a také podmínek (pokud jsou relevantní), kterými se řídí používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, podle kterého se získává přístup k webu Saxo News & Research. Takový obsah se proto poskytuje pouze jako informace. Zejména není úmyslem, aby vám jakýkoli subjekt skupiny Saxo Bank poskytl jakoukoli radu nebo abyste se na cokoli spoléhali jako na poskytnutou nebo potvrzenou radu; stejně tak nelze cokoli vykládat jako vyžádání nebo pobídku k vytvoření předplatného nebo prodeji či koupi jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice musí být na základě vašeho vlastního informovaného rozhodnutí bez vyzvání. Jako takový nenese žádný subjekt skupiny Saxo Bank odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí provedeného na základě informací, které jsou k dispozici na webu Saxo News & Research nebo v důsledku používání webu Saxo News & Research. Zadané pokyny a uskutečněné obchody se pokládají za zamýšlené nebo uskutečněné na účet zákazníka s entitou skupiny Saxo Bank působící v jurisdikci, v níž sídlí zákazník, nebo s níž zákazník otevřel a udržuje svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahuje (a neměl by být vykládán jako obsahující) finanční, investiční, daňové nebo obchodní poradenství nebo poradenství jakéhokoliv druhu nabízeného, doporučeného nebo potvrzeného skupinou Saxo Bank a nemělo by být interpretováno jako záznam našich obchodních cen nebo jako nabídka, pobídka nebo vyžádání předplatného, prodeje nebo koupě v jakémkoli finančním nástroji. Pokud je jakýkoli obsah chápán jako investiční výzkum, je třeba vzít v potaz a přijmout skutečnost, že obsah nebyl určen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový, se považuje za marketingovou zprávu podle příslušných zákonů.

Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Oznámení o investičních průzkumech, které nejsou nezávislé (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Odmítnutí odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.